VSUHomeopathie.be ber 2020

Nieuwsbrief-Header-hbn12

december 2022

Lieve lezers,

Voor onze traditionele kersteditie hebben we een aantal bijzondere dingen te melden.

Jullie weten dat VSU sinds 2020 samenwerkt met Nederland om de homeopathische geneeskunde te onderwijzen in de lage landen. We zien sindsdien een gestage groei van het aantal studenten. Het zijn helaas nog niet de aantallen van toen ik zelf in 1990 begon met mijn VSU-opleiding, en we met meer dan 100 mensen in de aula in Gent zaten. Maar in vergelijking met het absolute dieptepunt van een jaar of zeven geleden, toen er in VSU maar 3 studenten meer overbleven, en de Homeopathie Stichting Nederland er zelfs geen enkele had, zitten we nu toch weer in heel wat beter vaarwater, met in totaal zo’n 8 keer meer, zeer enthousiaste mensen.
We hanteren een hybride systeem: deels online staande, opgenomen lessen, die de studenten thuis kunnen bekijken op eigen tempo, en deels live, waar we dan samenkomen om de leraren in persoon te kunnen ervaren, en de medeleerlingen te ontmoeten. Een huisgemaakte lekkere biologische lunch en hapjes maken deze tweedaagsen telkens extra aangenaam.
Vele modules van de opleiding zijn toegankelijk voor niet-artsen, meld je aan als je interesse hebt, of informeer mensen die hier mogelijks iets aan hebben!

Dit brengt ons bij het volgende punt. Onze lessen, en ons forum, waar studenten hun vragen posten, staan op Homeobel, het platform van onze zusterschool in Wallonië, de École Belge d’Homéopathie. Daar is voorzitter Daniel Saelens met zijn echtgenote Maïdo bezig met een uniek project: een Belgische Homeopathische Bibliotheek, nabij Charleroi. Die zal vele unieke werken bevatten. Oude authentieke bronnen, waarvan een een aantal van onschatbare waarde uit eerste helft 19de eeuw, het prille begin dus van de homeopathische geneeskunde. Maar ook ontelbare moderne werken en jaargangen van allerlei internationale tijdschriften. Doel is om deze informatie, de basis van onze prachtige geneeskundige methode, in deze rumoerige en onzekere tijden niet alleen te bewaren voor het nageslacht, maar ze ook in het nu beschikbaar te stellen voor de huidige generatie homeopaten. Officiële opening op 25 maart 2023.  
Wij zijn met het VSU-bestuur al heel wat weekends gaan helpen om dit mee te realiseren.
En we willen een bijzondere actie op het getouw zetten. 
We kregen van een lezeres een zeer gulle donatie om onze school financieel te ondersteunen.
 Uit dit potje willen we de bibliotheek een duwtje in de rug geven.
 Voor elke euro die jullie op onze rekening storten met vermelding ‘BIB’ – en echt elke euro telt! – doen wij er een euro bij vanuit onze school!

Op het moment dat ik dit schrijf is het enkele graden onder nul. Velen hebben het niet makkelijk met de geïnflateerde energie- en andere prijzen. Het lijkt verder wel kalm, maar we hebben het gevoel dat er toch iets op til is. Mag ik hier pleiten voor het naar binnen in jezelf gaan? En te staan in het vertrouwen dat je, in welke omstandigheden dan ook, een weg zal vinden om door de aanstaande, hopelijk niet maar misschien wel chaotische tijden te komen. We kunnen dit niet alleen doen lieve mensen, we zullen elkaar nodig hebben. Het zal een tijd zijn van het herontdekken van solidariteit en samenwerken. Dat zal niet zo moeilijk zijn, het zit immers ingebakken in onze menselijke aard. Bepaalde (belangen)groepen predikten het omgekeerde in 2020 en 2021, “om niet ziek te worden”. Dit bleek contraproductief te zijn, en de mensen beseffen meer en meer dat we serieus bedot werden. 
Dit is dus mijn kerstwens voor ons allen: samen onze krachten, liefde en rijkdom delen! Wat je aan het geheel geeft keert terug naar jezelf, want jij bent deel van dat geheel.

Nog in deze editie heeft An Debyser het over agrohomeopathie, een discipline in volle expansie. In The Oncologist verscheen een artikel over de weldadige invloed van homeopathische ondersteuning bij kankerbehandeling. Eminence grise George Vithoulkas fileert een weinig wetenschappelijke aanval op de homeopathie. En Luc Bonneux kijkt kritisch naar colonkankerscreening. Verder iets over het burgerinitiatief Terrafutura.
Ook snijden we een gevoelig onderwerp aan, de GNM. Volgende keer schrijven we meer over dit thema, maar nu beginnen we met een ontwapenend aardig boekje van de hand van Johan Denis, over hoe de GNM kijkt naar allergie.
Vergeet ook niet te grasduinen in onze rubriek ‘In de media’, waar we alweer heel wat bekijkenswaardige info sprokkelden.

Veel leesplezier!
Ons ganse team, Tine, An, Meta en ik wensen jullie een zalige Kerst en een heel fijn eindejaar!

Dr Bart Lambert, 
Voorzitter VSU

In samenwerking met Meta Zahren

 

surabhi

Samenwerking België – Nederland

VSU PACH akademiejaar 22/23

Post Academisch Curriculum Homeopathie met lesdagen voor leken.

Agrohomeopathie

Holonhomeopathie

Wetenschappers en landbouwkundigen slaan samen de handen in elkaar en gaan een aantal velden besproeien met water waarin speciaal uitgezochte homeopathische middelen zitten. De landbouwers willen waar voor hun geld en dat krijgen ze!

 

olijventeelt holonhomeopathie
screening_sq

Epidemioloog Luc Bonneux

Screening gescreend.

“Er is geen enkel bewijs dat we met de ‘stoelgangtest’ levens redden”, schrijft Luc Bonneux. “Mensen hebben geen ambtenaar ­nodig om te bepalen in welke richting ze moeten lopen. We zijn geen koeien: we kunnen dat zelf. Het doel van correcte en interpreteerbare informatie is informed consent”.

Studie in de Oncologist

Homeopathie en kanker

De behandeling van kanker is in de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Momenteel maakt 60% van de patiënten gebruik van erkende therapieën zoals homeopathie om hun kankerbehandeling aan te vullen en de tolerantie te verbeteren. Een recente studie, gepubliceerd in The Oncologist, toont het gunstige effect aan van homeopathische behandelingen op de levenskwaliteit en de levensduur van patiënten met longkanker, samen met de conventionele behandelingen.

oncologist
Johan-Denis

Boekbespreking

Verlost van je Allergie

Sommige mensen reageren buitengewoon sterk op voedingsmiddelen, pollen of dierenharen, terwijl anderen van diezelfde stoffen geen last hebben. Dr. Johan Denis werkt reeds meer dan dertig jaar als Natuurarts met specialisatie in de homeopathie. Hij gebruikt dagelijks de wetmatigheden van de GNM in zijn praktijk en geeft hier al jaren les in.

Steunactie Belgische Homeopathische Bibliotheek

bib-organon

Een uniek project van de voorzitter van de École Belge d’Homéopathie Daniel Saelens 

De Belgische Homeopathische Bibliotheek

Er zijn talloze werken uit de 19de eeuw, met enkele unieke boeken vanuit de tijd van Hahnemann zelf.
Verder zeer veel moderne werken, volledige jaargangen van internationale tijdschriften, en handgeschreven dossiers van homeopathische confraters uit de 19de eeuw.

Bibliotheek-daniel

Oproep

Een duwtje in de rug voor dit uniek project in samenwerking met onze lezers

Elke euro telt, zelfs elke cent!
En die zal volledig naar het project vloeien. Iedereen die helpt doet dit immers pro deo.
En met bezieling!

 

Samenwerking België -Nederland

VSU-PACH Academiejaar 21/22

Met lesdagen voor leken

 

VSU Congres 2022

Peter Tumminello
Psyche and Structure

Een wereldspreker, met uiterst boeiende inzichten, bekend om zijn baanbrekend werk over de edelstenen, die remedies bij uitstek zijn in deze tijden van transformatie! Scherp tevens je kennis geologie aan. Aanbevolen voor IEDEREEN!
Wil je deze schitterende reeks herbekijken? Schrijf je in.
De lessenreeks is nog beschikbaar via onze server tot einde 2023.

Tumminello

Actualiteit

 

Reactie

Reactie op een kwaadaardig artikel tegen homeopathie

George Vithoulkas formuleerde een duidelijke reactie op het artikel in “The Synthese Journal”.
Hij pareert de belangrijkste punten waar de schrijvers van het artikel in de fout gaan.


Open Brief

Geachte beleidsmakers

Deze open brief aan de Belgische regerings- en parlementsleden, aan de Europese Commissie en aan het Europees Parlement van het burgerinitiatief Terrafutura onvingen we via verschillende kanalen met de vraag om deze link met onze lezers te delen. Het is een oproep om de heropbouw van het maatschappelijk weefsel gebaseerd op een coherente toekomstvisie te realiseren.

Terra-Futura

Maandelijkse reeks

In de media

Geïnspireerd door talloze mails met informatie en links die we van onze lezers mochten ontvangen, brengen wij in deze rubriek ook informatie naar voren die niet (makkelijk) haar weg vindt naar de reguliere media. We willen onze lezers goed informeren om hen zelf in staat te stellen zich een mening te vormen. Een deel van deze informatie haalde de mainstream media niet.

De artikelen in deze rubriek dienen louter als informatie en kunnen afwijken van de mening die de VSU Homeopathie als vereniging er op nahoudt.

Bijkomende links worden regelmatig aangevuld. Niet enkel bij een nieuwe Nieuwsbrief.

Geplaatst in Aanvullende Therapieën, Alle rubrieken, Geen, Nieuwsbrieven en getagd met .