Baanbrekend Nieuws

Agrohomeopathie

als landbouwmethode volop in opmars

Op het online agrohomeopathy congress van 24/11/2022 stak Dr Radko Tichavsky van wal met een verbluffende intro over ‘holohomeopathie’.

Jawel, je leest het goed: agrohomeopathie is als landbouwmethode volop in opmars.

De tijd van voorzichtig experimenteren is stilaan baan aan het maken voor hands-on toepassingen op het veld.

En dat laatste moet je dan ook echt letterlijk nemen:  wetenschappers en landbouwkundigen slaan samen de handen in elkaar en gaan een aantal velden  besproeien met water waarin  speciaal uitgezochte  homeopathische middelen  zitten.  De landbouwers willen waar voor hun geld en dat krijgen ze!

holohomeopathie

Een holon is een biologisch dynamisch en  steeds evoluerend autonoom subsysteem dat zich kenmerkt door een grote biodiversiteit,  uitwisseling tussen verschillende soorten, met metabole en functionele gelijkenissen tussen verschillende soorten. Dit subsysteem is zelf weer deel van een groter systeem  en ga zo maar door.

Naarmate al deze (sub)systemen meer met elkaar verbonden zijn kan de evolutie van het leven steeds maximaler gebeuren.

In de praktijk gebeurt er heel wat research vooraf:

 • de holons worden bepaald.
 • de bodemkenmerken van de holons worden geanalyseerd: waterhuishouding, bodemkenmerken, reactie op vervuilende stoffen, de aanwezige diertjes, plantjes en  microörganismen; gezonde en ziekere plekken.
 • de landbouwer wordt bevraagd: voorbije ervaringen met het holon, verwachtingen naar de toekomst, zijn houding  t.o.v. het gebied, landbouwpraktijken, het gedrag van de dieren in het gebied en of ze er blijven of ervan wegtrekken.
 • al die kenmerken worden als een soort ‘symptomen’ ingebracht in een speciaal repertorium. Hieruit wordt dan een speciaal diagnostisch (= therapeutisch) beeld geformuleerd van een soort super-remedie die het hele systeem in een stroomversnelling kan brengen. Het kan bv. een middel zijn dat de weerstand tegen UV kan versterken of die een plant toelaat beter te wortelen, of zich beter te bewapenen tegen schimmels etc.
 • er wordt van deze remedie een middel gemaakt dat dan homeopathisch verdund over het gebied wordt uitgesproeid.

Zonder dat er 1 pesticide aan te pas komt kan zo’n homeopathisch aangesterkt water in grote hoeveelheden vanuit grote tanks op het betreffende gebied aangebracht worden. De resultaten moeten niet onderdoen voor de klassieke (= vervuilende of uitputtende ) teelten.

EEn nieuwe visie binnen Europa ?
wat doen WE met onze reeds vervuilde velden?
Hoe maken we de overgang naar een bio-vriendelijke landbouw?

Prof. Bonamin gaf via de conclusies van haar onderzoek met verdund  en gedynamiseerd glyphosate (Roundup) hoop dat deze middelen een overgangsvorm naar een ecologische vorm van landbouw kunnen vergemakkelijken:

De met glyphosate vervuilde velden die met homeopathisch glyphosate werden besproeid lieten toe dat een bepaald ‘proefpersoon-garnaal’ (Artemia Salina) minder gehavend werd dan op de niet homeopathisch behandelde velden.

Het spreekt vanzelf dat dit geen vrijbrief is om rustig verder te gaan met vervuilen: voorkomen is beter dan genezen!

Goed nieuws uit RoEmenië (Dr. Ileana Rindasu)

In Roemenië hield het team van Dr. Ileana Rindasu zich sinds 2018 bezig met luizenplagen op appelbomen. Ook daar scoorden homeopathische verdunningen goed op pest-controle. Sommige appelvariëteiten scoorden beter dan andere, maar verrassend genoeg haalden de soorten waar het eerste jaar geen verschil leek te zijn het daaropvolgende jaar wel een betere score.  Bovendien bleken de homeopathisch behandelde plantjes beter te kiemen dan de niet behandelde.

gunstige resultaten van het Braziaanse Team (Dr. Pedro Boff)

Belangrijkste resultaten:

 • Planten behandeld met High Dynamised Dilutions (HDD’s) van Phosphorus, Sulphur en Kali carbonicum verhoogden de opbrengst ten opzichte van de controlegroep.
 • De HDD’s van Phosphorus , Sulphur, Kali carbonicum en Calcarea Carbonica bevorderden de groeikracht van de planten in vergelijking met de controle.
 • Planten behandeld met Sulphur en Phosphorus hadden minder last van ziekten en plagen in vergelijking met de controlegroep.
 • Vruchten van planten behandeld met Sulphur en Calcaria carbonica hadden steviger vruchtvlees in vergelijking met de controlegroep.

De randconclusies in deze studie waren minstens even interessant:

 • De studie kwam tot stand door mensen  van verschillende wetenschappelijke disciplines te laten samenwerken  (bv. filosofie, sociale wetenschappen,  agronomie, homeopathie, …)
 • Dit leidde zelfs tot innovatieve concepten zoals het begrip VITALITEIT in de landbouw als uiteindelijk streefdoel. Dit doel bereiken vraagt dat disciplines met elkaar samenwerken die op het eerste zicht niet direct met elkaar verband houden.  Een en ander creëert nieuwe en verrassende samenwerkingsvormen en dus ook outcomes.
In deze video geeft Agrohomeopaat Dr. Radko Tichavsky uitleg over Holohomeopathie, dit is de meer geavanceerde methode van Agrohomeopathie:

Deze video is in het Spaans, kies je onderschriften via het tandwielsymbool (instellingen) rechts onder in de video.

Geplaatst in Actualiteit, Alle rubrieken, Homeopathie en planten, Homeopathische Remedies, Huis- tuin- en keukenmiddeltjes, Planten, Polychresten en getagd met .