december 2022
Dossier Kanker

Ondersteunende homeopathische zorg bij kankerbehandeling

Studie uit The oncologist gepubliceerd IN de Artsenkrant en internationale Vaktijdschrijften

VERTALING ABSTRACT

Geleerde lessen

  • Conventionele geneeskunde en homeopathie werken goed samen.
  • Kwaliteit van leven verbetert met complementaire homeopathie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC).
  • Overleving verbetert met complementaire homeopathie bij patiënten met NSCLC.

Achtergrond

Patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) hebben beperkte behandelmogelijkheden. Naast conventionele antikankerbehandeling zou additieve homeopathie kunnen helpen de bijwerkingen van conventionele therapie te verlichten. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of additieve homeopathie de kwaliteit van leven (QoL) en overleving bij patiënten met NSCLC zou kunnen beïnvloeden.

Methoden

In deze prospectieve, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde, drie-armige, multicenter, fase III studie evalueerden wij de mogelijke effecten van additieve homeopathische behandeling in vergelijking met placebo bij patiënten met stadium IV NSCLC, met betrekking tot QoL in de twee gerandomiseerde groepen en overlevingstijd in alle drie de groepen. Behandelde patiënten bezochten de poliklinieken om de 9 weken: 150 patiënten met stadium IV NSCLC werden in de studie opgenomen; 98 kregen ofwel geïndividualiseerde homeopathische middelen (n = 51) ofwel placebo (n = 47) op een dubbelblinde manier; en 52 controlepatiënten zonder enige homeopathische behandeling werden alleen op overleving geobserveerd. De bestanddelen van de verschillende homeopathische middelen waren hoofdzakelijk van plantaardige, minerale of dierlijke oorsprong. De geneesmiddelen werden vervaardigd door stapsgewijze verdunning en succussie, waarbij stabiele formuleringen van Good Manufacturing Practice-kwaliteit werden bereid.

Resultaten

QoL en functionele en symptoomschalen toonden een significante verbetering in de homeopathiegroep in vergelijking met placebo na 9 en 18 weken homeopathische behandeling (p < 0.001). De mediane overlevingstijd was significant langer in de homeopathiegroep (435 dagen) versus placebo (257 dagen; p = 0.010) en versus controle (228 dagen; p < 0.001). Het overlevingspercentage in de homeopathiegroep verschilde significant van placebo (p = 0.020) en van controle (p < 0.001).

Conclusie

QoL verbeterde significant in de homeopathiegroep vergeleken met placebo. Bovendien was de overleving significant langer in de homeopathiegroep vergeleken met placebo en controle. Een hogere QoL kan hebben bijgedragen aan de langere overleving. De studie suggereert dat homeopathie niet alleen de QoL maar ook de overleving positief beïnvloedt. Verdere studies met andere tumoren zijn gerechtvaardigd.

Geplaatst in Alle rubrieken, Uit de Praktijk, Vakliteratuur en getagd met , , .