Tips voor auteurs | foto Peter Lewicki

Tips voor auteurs

Een artikel schrijven voor een website scheelt duidelijk van een artikel voor een tijdschrift.

Om het je als auteur (maar ook voor onze eindredacteur) makkelijker te maken hebben we een aantal tips en adviezen opgesteld.

In een notendop

 • ca. 2500 tekens
 • titels voor elke alinea
 • afbeeldingen - mét bronvermelding! - mogen meegestuurd worden, maar dat moet niet
 • graag keywords (sleutelwoorden) aanduiden
 • voeg een auteurspagina bij als je dat wenst met links naar je website of channel

Overzicht

 • Lengte van het artikel:
  2500 à 5000 tekens
 • Tekstverwerker:
  Microsoft Word, OpenOffice Writer, Pages, Indesign...
 • Afbeeldingen (optioneel):
  los aanleveren, resolutie liefst 150 dpi (maar lager tot 96 dpi mag) met copyrightvermelding
 • Correctie:
  door auteur, op schrijf- en spelfouten en stijlfouten.
 • Eindredactie:
  door de eindredacteur
 • Auteursrechten:
  zie beneden
 • Auteurspagina (optioneel):
  korte tekst meeleveren met foto (zie voorbeeld)
 • Samenvatting voor overzicht:
  enkele regels, meeleveren

Detail oplevering

Een oplevering bestaat uit

 • Het artikel
 • Korte inhoudsweergave / inleiding voor overzicht en voor Google (SEO search engine optimisation)
 • Sleutelwoorden (deze staan achteraf in de tag cloud en linken naar het artikel)
 • Optioneel een of meerdere afbeeldingen (*zie auteursrechten)
 • Optioneel inhoud voor een auteurspagina (met foto)
Sleutelwoorden / Tags

De sleutelwoorden zorgen voor het catalogiseren van je artikel via de Tag cloud. Artikels zonder sleutelwoorden zijn moeilijk terugvinden en zijn minder prominent aanwezig op de site. Ook Google houdt van sleutelwoorden en zal je artikel beter terugvinden als deze goed geplaatst zijn. Als auteur ken je zelf je onderwerp beter dan wie dan ook. Lever daarom best de sleutelwoorden mee.

Detail rubrieken

De sleutelwoorden helpen ons om het artikel in de juiste vaste rubriek of reeks te plaatsen. Je kan door deze rubrieken via het menu navigeren.

Heldere taal

Homeopathisch Bekeken wil met nieuws.vsuhomeopathis.be  toegankelijke, vlot leesbare informatie bieden, die het professionele karakter van de VSU versterken. Zo kan het dat wij uw teksten lichtjes aanpassen om de juiste "tone of voice" te vinden, die wij voor de site gebruiken.

Details: Anatomie van het artikel

Inleiding

Bij voorkeur begint ieder artikel met een inleiding, waarin de vraagstelling of het doel van het artikel duidelijk wordt gemaakt en bij de lezer zodoende voldoende belangstelling wordt opgewekt om het artikel te lezen. De inleiding bevat maximaal 70 woorden.

Uit de inleiding wordt door de redactie een korte inhoudsweergave gedestilleerd. Deze is nodig voor de weergave in het overzicht van alle artikels.

De belangrijkste rol van de korte inhoudsweergave is echter dat zij gebruikt wordt door Google: op de de pagina waar de zoekmachine de gevonden sites toont en om te bepalen of je artikel "interessant" genoeg is. Een pagina die niet voeldoet aan de door Google opgestelde regels zal Google niet tonen.

De "body"

Na de inleiding volgt een middengedeelte, de "body" (lichaam) van je artikel waarin het onderwerp in al zijn facetten aan bod komt. Zorg ervoor dat de verschillende facetten telkens onder een eigen titel te staan komen. Bij de pagina opmaak zal dit de inhoud ook visueel structureren.

Bronvermelding

Geef zoveel mogelijk aan welke bronnen je gebruikt. Baseer je het artikel op eigen of andermans ervaring, geef dit dan duidelijk aan. Beperk referenties tot de meest noodzakelijke en verwijs bij voorkeur naar overzichtsartikelen en artikelen die toegankelijk zijn voor iedereen.

 

Anonimiseren

Bij een casusbeschrijving wordt de casus geanonimiseerd. Naam, beroep, tijd en plaats en andere voor de beschrijving niet belangrijke bijzonderheden worden veranderd. Zo mogelijk wordt de betrokkene toestemming gevraagd.

Lengte

Een artikel voor een website moet niet zo lang zijn. Met rond 2500 characters zit je al goed. Heb je meer te vertellen is het misschien beter als je een reeks van artikels schrijft. Om goede Google rankings te krijgen kan het zijn dat de redactie een te lang artikel in 2 zal splitsen.

Auteursrechten afbeeldingen

De redactie gebruikt uitsluitend foto's en afbeeldingen die rechtenvrij zijn en vermeldt telkens de bron in de metadata van de afbeelding. Lever je één of meerdere foto's bij je artikel vragen wij de bronvermelding niet te vergeten. Zo voorkomen we ook dat auteursrechten onopzettelijk worden geschonden.

Als je de foto zelf hebt getrokken gelieve dit eveneens te vermelden.

Auteursrechten teksten

De auteursrechten van het artikel berusten bij de auteur.

De auteur kan vrij over zijn artikel beschikken en het artikel elders publiceren, graag met de vermelding dat het artikel eerder is verschenen op

 http://nieuws.vsuhomeopathie.be

Gelieve daarbij wel eventjes te wachten tot het artikel hier is gepubliceerd.

Afbeeldingen

Graag illustraties, grafieken en tabellen in een aparte bijlage bijvoegen. In de tekst wordt aangegeven waar de illustraties, grafieken of tabellen geplaatst dienen te worden. Enkel als er duidelijkheid over de auteursrechten is kunnen we de afbeeldingen gebruiken, daarom moet je deze zeker mee aanleveren.

Resolutie

Als je een bestand in hoge resolutie aanlevert, zal de redactie die afbeelding voor webgebruik aanpassen. Beschik je enkel over het lage resolutie bestanden, kies dan bestanden rond 150 dpi (of ten minste 96 dpi).

Opmaak van je artikel

Je moet niet te veel energie steken in de opmaak van je artikel. De meeste opmaakcodes van tekstverwerkingsprogramma’s (dus ook lijnen in tabellen en schema’s) kunnen niet overgenomen worden in de definitieve opmaak.

Wat kan je wel doen:

 • Breek woorden niet af en lijn de tekst niet uit.
 • Gebruik nooit meer dan één spatie achter elkaar.
 • Gebruik de "enter" of  "return" toets enkel aan het einde van een alinea, niet aan het einde van een regel.
 • Gebruik voor eenmalig inspringen de TAB-toets en niet de spatietoets.
 • Hou de tekst verder zo 'kaal' mogelijk. Bekommer je niet om de eindopmaak van het artikel.
 • Begrippen en passages die in de tekst nadruk moeten krijgen, of termen in een andere taal, graag cursief of vet zetten (geen hoofdletters).

Ten slotte

Is er bij de eindredactie twijfel over zaken, wordt steeds met de auteur overlegd.

 

Op Homeopathisch Bekeken On-Line, de nieuwssite van de VSU worden gepubliceerd:
 • Artikelen over verschillende aspecten van diagnostiek en behandeling: diagnostische vragen, moeilijkheden bij de behandeling, mislukkingen of een oplossing van een ingewikkeld probleem. Dit kan gebeuren aan de hand van een of meer casusbeschrijvingen of met casuïstiek als illustratie
 • Overzichtsartikelen over een stoornis, een vorm van behandeling
 • Protocollen voor diagnostiek en behandeling
 • Verslagen van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij om wetenschappelijk onderzoek met implicaties voor de praktijk. Het verslag is zo geschreven dat het leesbaar en begrijpelijk is voor mensen uit de praktijk. Uitvoerige statistische analyses en een overvloed aan tabellen worden vermeden.
 • Opiniërende artikelen over alles waarmee men in de hulpverlening van de mens (en het dier) mee te maken kan hebben.
 • Artikels welke aansluiten bij de rubrieken, dossiers of reeksen.
 • Nieuws inzichten, evoluties in de wetgeving enz. rond allopathie en homeopathie. Niet alleen de geneeswijze evolueert, ook de plaats in het maatschappelijk leven is voortdurend in beweging.
 • Aanvullende Therapiën en alternatieve geneeswijzen
 • Huis- tuin- en keukenmiddeltjes dienen voor de verlichting van kleine acute kwaaltjes.
 • Boekbesprekingen over pubicaties die helpen de horizon te verbreden en de kennis van homeopathie en aanvullende geneeswijzen te verdiepen.
 • ...