Nieuwsbrief Homeopathisch Bekeken N°24

Nieuwsbrief-Header-24-maart

28 maart 2020

Beste lezer,

In deze tijden van pandemie geven we graag wat frequenter duiding.
 
Jullie worden al overspoeld met slecht nieuws, we gaan dus niet nog eens uitleggen wat Corona nu eigenlijk is en hoe hoog de mortaliteit wel oploopt.
Mocht je toch meer technische uitleg willen over COVID-19, lees dan nog eens de vorige 2 Nieuwsbrieven.
Neen, we willen andere kanten belichten. Bijvoorbeeld over hoe we zullen reageren op deze planetaire crisis? Zijn er ook positieve kanten aan? Wat leren we eruit?
We laten ons inspireren door 2 open lezersbrieven.
Onze collega tandarts Gertie Daerden schrijft aan professor van Ranst om hem aan te sporen om niet alleen technisch-virologisch te gaan denken. Met een ludieke noot.
Huisarts-homeopaat Luc Vanderlinden toont ons dat de gedwongen stilstand ook veel voordelen kan bieden.
 
We waren al een dossier aan het voorbereiden dat eventjes ondergesneeuwd raakte door dat andere nieuws, maar nu willen we het zeker brengen, met de nodige duiding.
Het gaat om de ‘Global Vaccine Safety Summit’ die plaats vond december jongstleden in Genève. De meest wereldvermaarde vaccinologen kan u aan het werk zien in een korte samenvattende video. Mét een transcriptie van de gesprekken in het Engels met Nederlandse vertaling erbij. Ik kan jullie al verklappen: het is hallucinant!
Deze specialisten, de grootste namen in hun vak, weten het dus ook niet. Niet hoe je veilige vaccins kunt maken, en voor hen nog erger, noch hoe ze dan te verpatsen aan de patiënten, die in toenemende mate vaccin-kritisch worden. Wat ze het allerergste vinden: dat ook hun collegae, de artsen, steeds meer beinnen te twijfelen over de veilgheid van vaccins.
Als je iets dieper wil duiken in deze (duiistere) materie, dan kan je de 90 minuten durende video bekijken. ‘The HighWire’ fileert de argumenten van de vaccinologen. Op zijn Amerikaans, maar wel verduidelijkend.
 
Lezers vroegen ons of ze de Nieuwsbrief mogen delen via de sociale media. Graag! Alles wat je op onze website leest mag je delen via de nieuwe sociale mediaknoppen op de webstek zelf.
 
Zorg goed voor jezelf en je geliefden. Leef gezond, beweeg, adem, en blijf positief.
Een warme groet,
Dr Bart Lambert
Voorzitter VSU

Samenstelling en realisatie van deze nieuwsbrief:  Bart Lambert &  Meta Zahren

Actualiteit

Open Brief

Beste prof. Van Ranst

Beste prof. Van Ranst, Laat deze crisis ook een kans zijn voor een ware paradigmashift. Een vaccin is één zaak, maar wat als we volgend jaar, met een nog gevaarlijker mutant te maken krijgen, want net als wij willen virussen overleven. Geef het terrein evenveel, zoniet meer aandacht, het is een investering op lang termijn

December 2019

Global Vaccine Safety Summit

Wetenschappers van de W.H.O (World Health Organisation) stellen vragen over de veilligheid van vaccins en hun adjuvantia. Enkele uitspraken (Nederlandse vertaling in ons artikel) tijdens deze conferentie zetten voor-  en tegenstaanders aan om massaal over vaccinveiligheid te publiceren.

Global Vaccine Safety Summit

De W.H.O. video ontleed 

Uit de opname blijkt dat het gesprek van de wetenschappers achter de schermen een ander verhaal vertelt, dan de officiële communicatie over het vaccinatieprogramma…

De Amerikaanse talkshow “The HighWire” nam inmiddels de opname kritisch onder de loep en lichtte ze stap voor stap toe op YouTube. 

Lezersbrief

Over de WHO en de vaccinatie problematiek

Deze 3 korte zinnen zijn de samenvatting van alle bestaande terechte wetenschappelijke kritiek op vaccinaties. Op suggestie van Fons Vanden Berghe vertaalden we ze en namen ze op in het artikel “De W.H.O. video ontleed.”

 

Geplaatst in Alle rubrieken, Nieuwsbrieven en getagd met , , , , , .