Open brief aan
Prof. Mark Van Ranst

Dr. Gertie Daerden (Tandarts)

23 maart 2020
10 maart 2020
15 februari 2020
4 februari 2020

Maart 2020

Beste Prof. Van Ranst,

Deze brief schrijf ik vanuit een oprechte bezorgdheid, iedere keer ik U op TV zie, ziet U er meer en meer oververmoeid uit. En dan denk ik aan Pasteur versus Antoine Béchamps, en hun rivaliteit. Voor U zelf, vergeet niet in de jacht op de gevaarlijke “microbe” (het paradigma van Pasteur), aandacht te geven aan het “terrein” (het paradigma van Béchamps). Want dat is wat we helaas nu zien, diegene met een verzwakt terrein, zijn het meest kwetsbaar.

En het is zeker goed dat wetenschappers een jacht op het virus openen, maar jammer dat er niet evenveel wetenschappers zich bezig houden met het terrein, iets wat natuurlijk nog een stuk ingewikkelder is.  Dat terrein wordt steeds meer zichtbaar, er zijn weer vissen te zien in wateren, waar dit voordien niet het geval was, de smog in China is opgetrokken, de mensen horen weer vogels fluiten omdat er stilte is, kortom we nemen het leven stilaan weer waar, zoals het werkelijk is. (Anuna  kreeg dit niet voor mekaar). We hebben onze kunstmatige wereld aangenomen als de echte.   Paradoxaal  is dat Covid-19 velen de adem beneemt, maar door het optrekken van de smog, krijgen er velen weer beter adem.        

Het is alsof Corona een rem zet op een economie die mens en planeet vernietigt.

Omdat ik nu meer tijd heb om te wandelen, zag ik helaas een aantal mensen hun perfecte gazonnetjes besproeien met het verboden glyfosaat. Nota bene iemand die kanker gehad heeft, en kwetsbaarder is.  Ik heb op mijn tanden moeten bijten, om niet te gaan zeggen, “mensen als er nu iets is, dat van cruciaal belang is, is het wel uw immuunsysteem”.  We hoeven geen evidence based te hebben om te weten, dat pesticiden geen boost zijn voor uw immuunsysteem, er is nog zoiets als het gezond verstand. Maar hebben we als zorgverleners niet gefaald in de bewustmaking van het belang van dat terrein? En zijn de meeste zorgverstrekkers zich daar voldoende van bewust? Dit allemaal omdat we opgeslorpt worden door andere “prioriteiten” zoals de economie, het inkomen, onze haast,….  En erger nog het wordt ons niet geleerd aan onze onderwijsinstellingen. Er wordt nog altijd sneller gegrepen naar een statine dan naar een mediterraan dieet, wat dan vervolgens bij veel mensen een vrijbriefje geeft om hun ziekmakende levensstijl verder te zetten, en alzo te leven met een vals gevoel van veiligheid.

Er zijn vele vragen te stellen, o.a. waarom is Europa het zwaarst getroffen?  Interessant (maar niet voor de farma industrie) zou zijn om transparant te zijn over het medicijngebruik in Europa in vergelijking met andere continenten. En oprecht te onderzoeken waar de verschillen zitten.
Als we transparant worden over alles naar een bevolking toe, en evenveel focus leggen op het terrein, en de eigen verantwoordelijkheid hierin van de patiënt zelf centraal zetten, hoeven we misschien minder “angst” te gebruiken om iedereen zijn gedrag in de gewenste richting te sturen.
Dus mijn utopische wens,  een mens mag nog dromen: laat de rivaliteit Pasteur/ Béchamps oplossen, want beiden hebben gelijk, want een virus heeft hoe dan ook een goede biotoop nodig. Laat deze crisis ook een kans zijn naar een ware paradigmashift. Een vaccin is één zaak, maar wat als we volgend jaar met een nog gevaarlijker mutant te maken krijgen, want net als wij willen virussen overleven. Geef het terrein evenveel, zoniet meer aandacht, het is een investering op lang termijn !!

Met vriendelijke en vooral gezonde groeten,        

Gertie   Daerden (Tandarts)

 

Lees alle artikels over het onderwerp