Ingrid Hardy

Biografie | Ingrid Hardy

Ingrid Hardy werkte van 1984 tot 1997 als zelfstandig secretaresse voor VSU, en verwierf door bijscholingen en zelfstudie uitgebreide kennis in de Homeopathie. Samen met Dr. Patrik Rogiers publiceerde ze talrijke artikels over de Homeopathie.

Pulsatilla

Homeopathische Remedies | Pulsatilla

Pulsatilla (Wind Flower) is soms zeer moeilijk herkenbaar. Typisch kenmerk: de psychische zowel als de fysieke symptomen verspringen en wisselen als de wind.

Editioriaal

Editoriaal HB 89, 2016

Dr. Kris Genbrugge  ALLES VERANDERT…   En niets blijft zoals het was. Een bedenking die bij ieder van ons wel meer dan eens zal opgekomen zijn de laatste maanden. Zelden is in zo’n korte periode ons wereldbeeld zoveel veranderd.   Op grote schaal wordt de ganse aarde en haar inwoners getroffen, denk aan de klimaatverandering, de vluchtelingenstromen. Op een kleinere schaal maken […]