1996
15 jaar VSU

Europese gelijkvormigheid

Tijdens de laatste vijf jaar zijn in de opleidingsstructuur een aantal veranderingen doorgevoerd, dit in het vooruitzicht van een Europese gelijkvormigheid. De drie basisjaren werden aangevuld met twee vervolmakingsjaren.
Het oprichten van een nascholingswerkgroep na het laatste jaar werd vervangen door een continue nascholing van recentelijk twee dagen per jaar. Deze nascholingsdagen kunnen in aanmerking komen voor de supplementaire homeopathische accreditatie, zoals door de UNIO HOMEOPATHICA wordt vooropgesteld.

Tijdschrift en publicaties.

Voor patiënten en sympatisanten publiceerd onze vereniging  het tijdschrift “Homeopathisch Bekeken”.

Viering 15 jaar VSU

Op 3 februari 1996 volgde het 15e jubileumsfeest op de nascholingsdag. Niet alleen de leden van VSU, maar ook de leden van andere homeopathische scholen van België waren welkom. En voor de feestmaaltijd
werden ook de partners uitgenodigd.

We kijken hoopvol uit naar de toekomst, die, volgens de huidige trent op Europees niveau, de erkenning
van de homeopathie zal moeten inhouden.

 

Laat ons even terugkeren in de tijd en wat aan geschiedenis doen.

1981

onder impuls van wijlen Dr. Pladijs en Apotheker Denys wordt een vereniging en school voor alternatieve geneeskunde gesticht. De naam SNTG (Studievereniging voor Niet Toxische Geneeswijzen). Een aantal homeopaten, hoofdzakelijk opgeleid door Dr. Pladijs geven les in een opleidingscursus homeopathie, lopende over drie jaar: zaterdaglessen, repertoriale weekends, stages en vervolgend in werkgroepen. In die beginperiode was het aantal studenten enorm. Het was duidelijk dat er tot dan een gebrek was aan degelijke homeopathische opleiding. Op een zeker ogenblik is er een naamverandering doorgevoerd en was VSU een feit als Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeswijze. De toenmalige voorzitter Dr. Schroyens heeft met zijn bestuur VSU een structuur gegeven en doen uitgroeien tot het grootste Vlaamse opleidingscentrum voor homeopathie. Met de doorbraak van de computer en de ontwikkeling van het homeopathisch programma RADAR, zag Dr. Schroyens zich genoodzaakt om het voorzitterschap in 1990 over te dragen. De ondervoorzitter Dr. Heeren nam de fakkel over gedurende 1 jaar en de beheerraad werd met twee leden uitgebreid: Dr. Detand en ikzelf kwamen erbij.

In 1991,

toen Dr. Heeren verkoos terug de functie van ondervoorzitter te vervullen, werd ik gekozen om de nieuwe voorzitter te worden. Tijdens de laatste vijf jaar zijn in de opleidingsstructuur een aantal veranderingen gekomen, dit in het vooruitzicht van een Europese gelijkvormigheid. De drie basisjaren werden aangevuld met twee vervolmakingsjaren. Het oprichten van een nascholingswerkgroep na het laatste jaar werd vervangen door een continue nascholing van recentelijk twee dagen per jaar. Deze nascholingsdagen kunnen in aanmerking komen voor de supplementaire homeopathische accreditatie, zoals door de UNIO wordt vooropgesteld. Mijn dank gaat hierbij naar Dr. Detand, die steeds de lessenprogramma’s opstelt en er de gepaste leraars bij weet te vinden. Ook dank ik Dr. Jans voor de organisatie van de nascholing en het maken van de naslagwerken. Onze penningmeester, Dr. Vermeire, was er van in het begin bij en gelukkig liet hij zich niet vangen aan de vette jaren, maar met zijn doorzicht en adviezen betreffende aankoop en bezuinigingen, heeft hij ervoor gezorgd dat VSU een reserve heeft om de magere jaren, die we in deze moeilijke tijden meemaken, te kunnen overleven. Dr. Heeren concentreert zich steeds op de examens en probeert de verwarringen en onduidelijkheden in de vragen weg te werken, zodat de student, die zijn cursus kent, zonder al te veel problemen goede resultaten behaalt. Apotheker Gyselinck neemt als secretaris notities van de besprekingen in de beheerraad en zorgt voor het drukken en verdelen van de cursussen.

Een nevenproduct van onze vereniging, als ik het zo mag stellen, is dit tijdschrift “Homeopathisch Bekeken”. Diegenen onder jullie, die misschien al abonnee zijn van in het begin, hebben het moment gekend dat het tijdschrift van “Karakteristiek” werd veranderd in huidige naam en vorm, toen de samenwerking met Nederland werd uitgebouwd. Dit was het jaar 1988. De motors achter het tijdschrift zijn Dr. Genbrugge en Dr. Kusse, die met niet aflatende energie werken om het leefbaar te houden. Het maken van de bloemlezing “Het Beste uit Homeopathisch Bekeken” was een initiatief van hen dat heel lovenswaardig is. Tevens wil ik ook iedereen bedanken, die als lesgever, stagemeester, begeleider van werkgroepen of op de één of andere manier zijn steentje bijdraagt in het functioneren van VSU. Ook Apotheker Denys en de firma Homeoden, voor de jarenlange logistieke steun aan de vereniging. En last but not least wil ik speciaal bedanken Ingrid Hardy. Jarenlang zorgt zij voor het draaien van het secretariaat van VSU. Zij is de schakel tussen de studenten, de leden en de beheerraad. Zij vangt ook telefonisch patiënten op of andere personen, die met specifieke vragen op het secretariaat terecht kunnen. Om haar taken wat te verlichten wordt het boekhoudingswerk vanaf dit jaar overgenomen door Martine, de echtgenote van onze penningmeester en het werk aan het tijdschrift zal geleidelijk naar Isabelle, mijn echtgenote verschoven worden.

Geplaatst in Achtergrond en getagd met , .