Biografie | Ingrid Hardy

Ingrid Hardy

Ingrid Hardy

werd geboren te Gent in 1943. Zij volgde hoger middelbaar onderwijs aan de Technische school A2 afdeling Plastische kunsten, waarin naast tekenen een aanzienlijk aantal uren kunstgeschiedenis en esthetica waren opgenomen. Van daaruit en vanuit haar muziekstudies is haar belangstelling voor algemene geschiedenis gegroeid en sedert haar 15de jaar heeft zij zichzelf (als autodidact) constant in de geschiedenis verdiept vooral vanaf de Renaissance in de West-Europese landen. Vanaf achtjarige leeftijd volgde zij lessen aan het Stedelijk Conservatorium te Brugge, de Koninklijke Conservatoria te Gent en Antwerpen. In deze laatste instelling behaalde zij een eerste prijs muziekgeschiedenis. Benevens muziekgeschiedenis behaalde zij aan voornoemde instellingen ook diploma’s en getuigschriften van notenleer, piano, dwarsfluit, cello, kamermuziek, harmonie, orgel en koordirectie.

De hogere studies bestonden uit Klinische Scheikunde A1, waarna zij als laborante werkzaam was in het UZ te Gent. De kennis van de scheikunde komt haar nu nog van pas in de homeopathie.

Van 1984 tot 1997 werkte zij als zelfstandig secretaresse voor VSU (Vlaamse studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde) ten huize van de toenmalige voorzitter, Dr. Frederik Schroyens te Gent, die bekendheid verwierf op wereldniveau door de uitgave van een nieuw repertorium, “Synthesis”. Gedurende die 13 jaar werkte zij niet alleen voor VSU maar ook voor andere homeopathische verenigingen (waaronder de Masigroep e.a.) zodat zij in contact kwam met homeopaten in binnen- en buitenland. Dit bood haar de mogelijkheid veel homeopathische kennis te vergaren via het cursusmateriaal, zij las daarenboven de basiswerken van Hahnemann en belangrijke werken van andere auteurs.

Op die manier deed zij een degelijke basiskennis op over homeopathie, een kennis die zij verder kon aanvullen via Dr. Rogiers, die haar veel praktijkervaring bijbracht. Samen met hem volgde zij lessen en seminaries bij Alfons Geukens in Hechtel, bij Vasilis Ghegas in Amerika, bij Jayesh Shah in Zwitserland, bij Jan Scholten in Nederland, bij Micha Norland in Nederland, bij Sheilag Creasy in Duitsland, diverse malen bij André Saine in Oostenrijk en bij Paul Herscu in België. Samen met Dr Rogiers zetelde zij in de redactieraad van het tijdschrift “Homeopathisch Bekeken” en zij namen een aanzienlijk deel van de artikels voor hun rekening.

In 1997 heeft ze echter om gezondheidsredenen bijna alle activiteiten moeten stoppen. Ze werkte nog mee aan het tijdschrift Homeopathisch Bekeken tot 2004. Na vele jaren van inactiviteit is ze stilaan opnieuw actief geworden vanaf 2006, nu vooral met muziek. Thans, op 75-jarige leeftijd is ze weer actief als organist en koorleider en hiervoor betrokken bij 3 kerken en 2 koren in de streek rond Gent.

Geplaatst in Alle rubrieken, Biografie, Geen.