Editoriaal HB 89, 2016

Editioriaal

Dr. Kris Genbrugge 

ALLES VERANDERT...  

En niets blijft zoals het was. Een bedenking die bij ieder van ons wel meer dan eens zal opgekomen zijn de laatste maanden. Zelden is in zo’n korte periode ons wereldbeeld zoveel veranderd.

 

Op grote schaal wordt de ganse aarde en haar inwoners getroffen, denk aan de klimaatverandering, de vluchtelingenstromen. Op een kleinere schaal maken wij talloze dingen mee die ons leven van elke dag stapsgewijs en toch in versneld tempo beinvloeden. Één van die sluipende veranderingen is de geleidelijke omschakeling van het vertrouwde tijdschrift naar een digitale variant ervan. En zo ook is de tijd gekomen om ons vertrouwde Homeopathisch Bekeken in een nieuwe gedaante te laten verschijnen.

Af en toe kijk ik ernaar, naar die oude nummers van Homeopathisch Bekeken. Het eerste nummer verscheen in juli 1988. Gegroeid uit het blaadje ‘karakteristiek’, met een fotowedstrijd en een kruiswoordraadsel. Good old days. Geleidelijk heeft HB een professionele look gekregen en kon het gerust in de rekken liggen naast de professionele tijdschriften. Het heeft er nooit gelegen, we hebben steeds gekozen voor de kleine kring van trouwe abonnees.

In de loop der jaren zijn de druk- en verzendingskosten gestegen, het aantal betalende abonnees gedaald zoals voor het grootste deel van de geschreven pers. Tegelijkertijd kwamen met een verbazende snelheid nieuwe media aan bod, die de informatie snel en voor haast iedereen toegankelijk maakten doch niet altijd uitblonken in correctheid en objectiviteit. De huidige digitale technologie maakt het ons mogelijk op een vernieuwde manier het contact met onze lezers en onze patiënten te onderhouden en meer op de actualiteit in te spelen. We gaan dus virtueel en nemen onze intrek ‘in the cloud’.

Bij het afsluiten van dit haast dertigjarig bestaan van het tijdschrift HB gaat mijn dank naar VSU, de Vlaamse studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde, die de financiering en organisatie op zich nam, aan de redacteurs met wie ik intens heb samengewerkt. Ik denk in het bijzonder aan Paul teLintelo, Frans Kusse, Ingrid Hardy en wijlen Guido Van Puyenbroeck.

Dank ook aan al de auteurs die bijgedragen hebben aan het hoogstaand en toch bevattelijk niveau van dit blad. Ik kan ze niet allen vernoemen. Sta mij toe er in naam van allen één iemand te vermelden, die ook in dit nummer gewaardeerde bijdragen levert en die dit, meer dan ieder ander gedaan heeft, Herlinde Bral. Bedankt, Herlinde.

Wij gaan nu een nieuwe, meer dynamische weg op met de bedoeling het homeopathisch weefsel dat ons verbindt, te verstevigen. De toekomst van de homeopathie, bedreven door artsen, is niet gewaarborgd. Al is de vraag groot, de instroom van jonge artsen wordt drooggelegd vanuit de universitaire opleiding die fel gekant is tegen alternatieve benaderingen van ziekte en gezondheid. Onze vereniging blijft een hand uitsteken naar de reguliere geneeskunde voor een complementaire samenwerking. Het is een ideaal waarvan de verwezenlijking veraf is maar niet onmogelijk. Een “tijdschrift” als HB is en blijft noodzakelijk als klankbord van diegenen die zich achter een unieke en boeiende filosofie en geneeswijze scharen.

We’ll be back....

Geplaatst in Alle rubrieken, Andere rubrieken en getagd met .