Johan Duyck
Ankelaarstraat 10
8720 Dentergem

brief van een bezorgde vader aan Mevrouw Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris

Grote bezorgdheid om
de mondmaskerplicht en
de vaccinatie voor jonge kinderen

Mevrouw Caroline Vrijens
Kinderrechtencommissaris
Leuvense weg 86
1000 Brussel

Dentergem, 17 december 2021

Beste Mevrouw Vrijens,

de rechten van de jongsten van ons volk, onze kinderen, staan onder zeer hoge druk.

Onlangs nog was er ‘de invoering van de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar’ in de lagere scholen. Ik vond het moedig en zeer lovenswaardig van u en uw team dat u, samen met de Vlaamse jeugdraad, toen er enige tijd geleden sprake was van zo’n invoering, een eerder negatief advies uitbracht, omwille van het risico op angstinductie, op minder goede communicatie op school, op het wegvallen van non-verbale communicatie, op het verkeerdelijk gebruik van mondmaskers en de mogelijke impact op het mentaal welzijn van de kinderen.

 
 

Nu volgde u onlangs dan toch de beslissing van de ministerraad, om de mondmaskerplicht
vanaf 6-jarigen in te voeren, ‘omdat de scholen zo open konden blijven’, ondanks de risico’s
die u eerder aanhaalde. De vraag die je je daar bij kan stellen is als dat dan werkelijk nog te
maken heeft met ‘het kind centraal’, zoals u in uw vaandel draagt.

Het kind centraal

Kinderen zijn nooit de vector geweest van de pandemie

Kinderen zijn nooit de vector geweest van de pandemie. Dat werd verschillende keren verkondigd. Nu worden ze plots toch met de vinger gewezen als mogelijke ziekmakers van hun ouders en grootouders. Net als bij het begin van de Covid 19-uitbraak, toen allerlei reclamespotjes erop wezen de kinderen weg te houden van hun grootouders en andersom de grootouders weg te houden van hun mogelijke moordenaars. Dat was toen een regelrechte schande. Een onmenselijke maatregel, die door opgelegde angst en zeer eenzijdige mediaaandacht helaas door het gros van de bevolking slaafs gevolgd werd. Een maatregel die, achteraf gezien, door veel wetenschappers als zinloos werd bestempeld, maar die uiteindelijk moest leiden tot de vaccinatie van de volwassenen.

De meeste volwassenen en zeker de ouderen met onderliggende problemen, zijn ondertussen al dubbel gevaccineerd en ‘beschermd’. En met de derde booster die er nu ‘versneld’ aan komt, zou dat een nog grotere bescherming moeten geven aan de kwetsbaarste volwassenen.

De logica om ingrijpende maatregelen in te stellen voor kinderen vanaf 6 jaar, gaat dus aan alle logica voorbij. Ik weet dat het Kinderrechtencommissariaat niet bevoegd is om beslissingen te nemen, maar u kan wel adviezen en standpunten uitbrengen voor het beleid.

  • Waarom legt u zich dan bij de huidige ‘mondmaskerplicht’ neer?
  • Waarom informeert u de scholen en het jeugdwerk niet dat deze maatregel -juridisch gezien- slechts een ‘aanbeveling’ is (cf. Ayfer Aydogan, jurist en gastprofessor aan de RUG)?
  • Waarom staat u niet op en verdedigt u niet met nog meer passie en vuur waar u voor staat?
  • Wordt u dan de mond gesnoerd?
  • Staat ook u onder druk?

Zonet gaf de Hoge Gezondheidsraad de goedkeuring om ook kinderen vanaf 5 jaar te laten vaccineren met een verminderde dosis van hetzelfde Pfizervaccin voor volwassenen.

Ik mag hopen dat u dringend een heel kritisch schrijven richt aan alle Vlaamse parlementsleden (zoals u deed met ‘Standpunt Vierde golf: coronamaatregelen en kinderrechten’ en met het opiniestuk ‘Laat kinderen deze winter niet opnieuw ondersneeuwen’). Maar het doel heiligt de middelen, niet?

Ik vermoed dat u en uw team het toch ook wel zagen aankomen: de mondmaskerplicht voor jonge kinderen vanaf 6 jaar, het buitenproportioneel testen van jonge kinderen in de voorbije maanden en de angst bij de bevolking opdrijven voor een nieuwe variant, zou uiteindelijk moeten leiden tot het vaccineren van de kinderen vanaf 5(!) jaar.

Ook u en uw team werden gebruikt

Vaccinatie van de op een na laatste groep, is steeds het doel geweest. Met andere woorden: ook u en uw team werden gebruikt. En ja, vaak wordt daarna de paraplu dan opengetrokken en wordt er dan gecommuniceerd dat er ‘verschillende rechten en belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden: het recht op onderwijs, op ontwikkeling, op informatie en inspraak enerzijds én het recht op de hoogst mogelijke bescherming van de gezondheid van kinderen en jongeren en van de volksgezondheid anderzijds’.   Maar…

Er is ondertussen geen enkele gegronde reden waarom je kinderen vanaf 5 jaar zou moeten vaccineren tegen Covid. Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht leerde ondertussen dat iemand na vaccinatie nog steeds besmettelijk kan zijn voor anderen (dat ontkent nu plots niemand meer, vreemd niet?). Een jong, gezond kind laten vaccineren om geen anderen ziek te maken, houdt dus geen steek. Geen. Vindt u niet dat daar een raar geurtje aan zit? En dan heb ik het niet over de binnenkant van een mondmasker van een zesjarige.

Bovendien, als men nu beslist om al zo’n jonge kinderen te vaccineren, dan geeft men eigenlijk grif toe dat de vaccins voor de volwassenen een grote onvoldoende krijgen. En wellicht de hele Covid-aanpak. Voor het mogelijk gezichtsverlies van bepaalde wetenschappers en politici moeten heel jonge kinderen nu opdraaien. Wel, mevrouw, niet mijn kinderen. En ik mag hopen, vele andere kinderen ook niet. Daar zal ik voor gaan.

Voor het mogelijk gezichtsverlies van bepaalde wetenschappers en politici moeten heel jonge kinderen nu opdraaien.

Ik schrijf u deze brief niet als anti-ik weet niet wat, of doemdenker of complotdenker.
Ik schrijf deze brief vanuit een zeer grote bezorgdheid als papa van twee jonge kinderen.
Ik schrijf u ook als een zeer bezorgde leerkracht van lagere schoolkinderen.
Ik schrijf u als vrij mens die vast moet stellen dat het vrij denken en handelen steeds verder vertrappeld worden. U mag het gerust weten. Het bezorgt me slapeloze nachten.
Ik hoop dat vele ouders opstaan. En dat u en uw team deze mensen zullen ruggensteunen.
Dat we niet hoeven te eindigen zoals in de titel staat van de film ‘Nos enfants nous accuseront’ van Jean-Paul Jaud.

De tijd om het Kinderrechtencommissariaat haar naam alle eer aan te doen is NU.
Sta op.
Kijk niet toe langs de zijkant.
Neem desnoods ontslag met uw voltallig team.
Maar doe alstublieft iets.
Voor de rechten van die kinderen.
Voor de kinderen.
Voor de jongsten van ons volk.

Ik hoop dat vele ouders opstaan. En dat u en uw team deze mensen zullen ruggensteunen.

Geplaatst in Achtergrond, Actualiteit, Alle rubrieken, Geen, Lezersbrief - Open Brief - Opinie, Open Brief en getagd met , , .