Johan Duyck
Ankelaarstraat 10
8720 Dentergem

Brief van een bezorgde vader aan de programma-manager voor de vaccinatiecampagne eerstelijnszorg RITS

Webinar over de vaccinatiecampagne voor
5- tot 11-jarigen

Annemie Segaert
Programma-manager voor
de vaccinatiecampagne Eerstelijnszorg RITS

Emelgemseplein 1
8870 Izegem

 

Dentergem, december 2021

Beste Mevrouw Segaert,

Ik nam enkele dagen geleden kennis van de uitnodiging tot een webinar voor basisscholen uit onze regio, een webinar die zal gaan over de uitrol van de vaccinatiecampagne voor de plus 5-jarigen. Ik vind het een goede zaak dat u een inspanning doet om scholen/schoolleiders samen te brengen. Het gebeurt immers steeds minder dat scholen/ schoolleiders samen rond de tafel kunnen en mogen zitten rond belangrijke thema’s die de overheid op hen afstuurt.

Toen ik de inhoud van de uitnodiging las, moest ik toch wel serieus slikken. Hoe ik ook zocht, ik vond er niets terug wat met ‘eerstelijnszorg’ te maken heeft, nochtans in de naam van uw vzw vermeld. Mijn verbazing werd steeds groter hoe verder ik de uitnodiging las. Ik had eigenlijk een andere uitnodiging verwacht. Net omdat het om ‘de eerstelijnszorg voor de kinderen gaat’. Ik licht mijn verontwaardiging hieronder toe.

Ik meet mij nog altijd het recht toe mijn vrije mening op een geweldloze manier te uiten.

Ik koos 37 jaar geleden voor het heilzame beroep van leerkracht. Vanuit de keuze kinderen te begeleiden in hun groeiproces, door hen nabij te zijn, te steunen, vreugdes en verdriet samen te delen, door hun unieke eigenheid te koesteren en te respecteren, door te getuigen van de menselijke waarden die ik als fundamenteel beschouw om – het sociaal wezen dat wij zijn – heilzaam te leven, door zich verbonden te weten met alle leven op deze planeet. Door hen te laten voelen dat ze mij niet moeten worden, maar dat ze zichzelf mogen zijn en dat ik mij zal ‘smijten’ om dat te behoeden. Dat ik ze in geen gouden kooi wil zien ‘groot’ worden, maar hen de vrijheid wil gunnen om hun eigen vleugels uit te slaan.

Ik weet, ook als papa van twee jonge kinderen van 3 en 7 jaar, dat dat koorddansen is. Elke dag opnieuw. Maar het gebeurt met ‘open handen’. Een vuist- of elleboogcultuur is mij vreemd. Heb ik ook nooit van mijn grootouders en ouders -zaliger- geleerd. Mijn excuses als ik daardoor misschien als een ‘wappie’ overkom. Maar ik werd vooral geleerd respectvol, tactvol en vol mededogen met anderen en het leven dat ons geschonken wordt, om te gaan. Om leven te geven.

Ik had niet gedacht dat ik zo op de barricades zou moeten staan om nu voor de jongsten van ons volk op te komen. De manier waarop kinderen en ouders nu onder druk gezet worden om zich te laten vaccineren, is een regelrechte schande. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. De zogezegde vrijheidsvoorwaarden of de perverse invulling van solidariteit (om hen toch maar niet schuldig te maken aan het ziek maken van hun ouders of grootouders, zoals gezegd in het promofilmpje voor deze vaccinatiecampagne, waarvoor Bart Peeters zijn stem beter had gespaard) bezorgen mij koude rillingen.

Misschien denkt u nu: ‘Bah, weer zo’n antivaxer, complotdenker of wat dan ook’. Ga uw gang, u zal beslist niet de enige zijn die deze woorden onterecht tegen mij zou gebruiken en daarmee polarisatie teweeg brengt en apartheid verder laat installeren in de hoofden en harten van andere medemensen. Maar sta mij dan toe even te corrigeren: ik ben een vrij mens, een vrije burger, een vrije papa, en een vrije leerkracht. Ik meet mij nog altijd het recht toe mijn vrije mening op een geweldloze manier te uiten. Ik ga daarom ook wat dieper in op de inhoudelijke onderwerpen die in uw webinar aan bod zouden komen en die in de uitnodiging vermeld staan.

↳ Nut en veiligheid

‘Nut en veiligheid van vaccineren 5- tot 11-jarigen vanuit medisch en psychosociaal oogpunt’

Internationale experten zeggen overduidelijk dat het vaccineren van kinderen met dit ‘vaccin’ zinloos en onverantwoord is.

‘Nut en veiligheid van vaccineren 5- tot 11-jarigen vanuit medisch en psychosociaal oogpunt’ staat er in de uitnodiging te lezen.

Welnu, beste mevrouw Segaert, hierover kan ik eigenlijk heel kort zijn: deze vaccinatie voor kinderen is onnodig en onverantwoord. Er is geen enkele medische reden waarom je gezonde kinderen zou inspuiten met een middel dat nog niet eens de naam ‘vaccin’ kan krijgen. Geen enkele. Kinderen zijn nooit de vector van de pandemie geweest. Sommige virologen veranderden onlangs plots volledig van koers en wijzen nu toch wel de kinderen met de vinger aan. Ze wazelen voor zich uit en drijven de angst bij de gezinnen en scholen aardig op.

Wat een wansmakelijk poppenspel. Ik zou voor dergelijke acteerprestaties in mijn opleiding een grote onvoldoende hebben gekregen. Bent ook u dan niet op de hoogte van de recente wetenschappelijke studies, betreffende het vaccineren van kinderen met dit ‘vaccin’?  Internationale experten zeggen overduidelijk dat het vaccineren van kinderen met dit ‘vaccin’ zinloos (zij het dan misschien enkel die kinderen met onderliggende problemen en dan nog) en onverantwoord is. Bent u dan niet op de hoogte van de ernstige bijwerkingen van dit ‘vaccin’, nu al vastgesteld in landen waar de vaccinaties al uitgevoerd werden? Of bent u dan bereid om zelf het trieste nieuws te melden aan de ouders, wier kind plots komt te overlijden of ernstige fysieke klachten ontwikkelt, na de onnodige en onverantwoorde prik? Ook al vallen die cijfers volgens de huidige statistici ‘erg goed mee’.

Sciensano, waar u waarschijnlijk ook uw vertrouwen in legt als het op de cijfers aan komt, raakt niet meer uit de eigen cijferchaos. Of bent u de minachting van Sciensano voor het parlement vergeten, toen ze in juni weigerden hun cijfers over mortaliteit aan het parlement te overhandigen? Ook de verantwoordelijke ministers weigerden dat. Gaat er dan ook bij u een belletje rinkelen?

Zou het kunnen dat ook Vlaanderen het Europees contract van 4,3 miljard doses (en als je rekent zijn dat er meer dan 3 per kop, mevrouw) moet helpen uitvoeren?

Dat de versnelde boosters voor de volwassenen (die plots dan toch twee maanden vroeger kunnen worden gegeven dan eerst veilig gedacht) en deze kindervaccinaties enkel een politiek en economisch belang dienen?

Dat gezondheid daar eigenlijk niets mee te maken heeft?

Dat men de overbelaste mensen in de zorg gebruikt om weg te moffelen dat in tien jaar tijd duizenden bedden en heel wat personeel in de ziekenhuizen ‘afgeroomd’ werden, waardoor nu de schijn kan gewekt worden er veel tekort te hebben?

Dat ook kinderen daar nu voor opgeofferd worden?

Ik vermoed dat u ook wel las dat dit contract Pfizer geen windeieren legt en dat ze daardoor deze maand nog een overnamedeal van 6 miljard euro konden beklinken, wat hen anders wellicht niet was gelukt?

Bent u dan niet op de hoogte van de belangenvermenging van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese commissie, met de farmaceutische bedrijven die de vaccincontracten met Europa afsloten?

Draait uw maag ook om als u deze contracten ziet, getoond door diverse Europarlementairen, die nog de guts hebben om op te komen voor de Europese burgers?

Las u de verontwaardiging niet vanuit andere landen, zoals Zuid-Afrika en India over de op zijn minst vreemde aanpak van de nieuwe Omicronvariant, waaruit duidelijk blijkt dat we nu op een kantelpunt staan van de hele crisis?

Dat we nu beslissen om verder te strompelen in niets ontziende maatregelen, die onmenselijk leed veroorzaken of dat we de bevolking ‘werkelijk van dienst kunnen zijn?’ Of gaat u er dan ook mee akkoord dat bonafide wetenschappers gebroodroofd, beschimpt, gecensureerd of belachelijk gemaakt worden, omdat ze onderzoeksresultaten voorleggen die het huidige beleid tegenspreken?

Dat er al twee jaar lang geen enkel debat over de aanpak van deze crisis mogelijk is?

Staat u daar dan werkelijk achter?

Meent u dat?

↳ Praktische organisatie

‘Praktische organisatie van de vaccinatie (de uitnodiging, toestemming ouders, kindvriendelijke context, enz.)’

Kent u de film ‘Nos enfants nous accuseront?’

‘Praktische organisatie van de vaccinatie (de uitnodiging, toestemming ouders, kindvriendelijke context, enz.)’

Ook hier kan ik kort over zijn. Een kindvriendelijke context voor het vaccineren van kinderen met dit ‘vaccin’ bestaat er niet, mevrouw. Het bericht dat Antwerpen kinderen zal laten vaccineren in de zoo, is een pervers idee. Hoe laag kunnen volwassenen vallen? En wat moeten de dieren daarvan denken?

Voor wie houdt u de jongsten van ons volk eigenlijk als u spreekt over een kindvriendelijke context om deze vaccinatie uit te voeren? Het om de tuin leiden van kinderen om dit doel te volbrengen, getuigt van slechte smaak, ook al krijgen ze waarschijnlijk wel weer een zoete lolly in hun mond gepropt omdat ze ‘flink’ waren.

Het opzettelijk misleiden van onschuldige, nietsvermoedende kinderen is een grove vorm van geweld op hen loslaten. Is dat ondertussen ook in het strafwetboek opgenomen?

En daarbij de – door zeer eenzijdige informatie over de vaccins door de mainstreammedia en de al twee jaar lang opgedrongen angst door de overheid en wetenschappers als waren het de nieuwe goden – onwetende ouders meesleurend.

Kent u de film ‘Nos enfants nous accuseront?’ Ik hoop dat nooit te moeten  meemaken. Maar de kans lijkt nu wel steeds groter te worden. Zal u het dan over uw lippen kunnen krijgen en aan uw kinderen of kleinkinderen uitgelegd kunnen krijgen aan dit bedrog meegewerkt te hebben?

Dan neem ik voor mezelf liever het besluit dat ik mijn kinderen, kleinkinderen en alle kinderen die ik in mijn carrière onder mijn vleugels mocht hebben recht in de ogen zal kunnen kijken en hen zal kunnen vertellen dat ik er alles voor gedaan heb om dat te vermijden.

Dat ik voor hen gevochten heb tot de laatste vezel in mijn lijf.

Het spreekt voor zich dat ik mijn kinderen niet laat vaccineren. Al zijn ze nog zo jong, ook zij voelen al goed wat respect, mededogen, tact, echtheid en vredelievendheid met een mens doet.

Het is ook duidelijk dat ik zal opkomen om dat ook aan te kaarten bij zoveel mogelijk andere ouders.

Daar zal ik voor gaan.

Een goed onderbouwde webinar kan daar een handig middel voor zijn.

 

↳ Klassikaal naar het vaccinatiecentrum


‘Uitleg m.b.t. de mogelijkheid om klassikaal naar het vaccinatiecentrum te komen met vervoer van uit de vaccinatiecentra’

Ik dacht dat we als democratisch land altijd huiverden bij de idee van de apartheidswetten in Zuid-Afrika of de antisociale wetten van het Duitse nationaalsocialisme in de jaren dertig uit de vorige eeuw?

‘Uitleg m.b.t. de mogelijkheid om klassikaal naar het vaccinatiecentrum te komen met vervoer van uit de vaccinatiecentra’

Meent u dat nou werkelijk? Echt?
Wat een huiveringwekkend idee! Toen ik het las, dacht ik even in een geschiedenisboek terecht gekomen te zijn. Het lijkt mij eerder op deportatie, dan op ‘een uitstapje met de klas’. Ik weet dat er ook voorstellen zijn om het in de scholen zelf te doen. Kindvriendelijke context, weet u wel.

Ook dat is een niet te begrijpen, misselijkmakend idee, dat getuigt van weinig respect en minachting voor de plek waar leren en leven in een symbiose met elkaar vergroeid zijn en waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders inclusief zijn.  Daar horen geen massavaccinaties of massatestings plaats te vinden. Daar moeten geen kinderen om de tuin geleid worden. Daar gaan ze de tuin in en leren wat ze echte verbondenheid tussen mensen betekent. Daar leren ze nog wat het is, dat je laat opkomen voor anderen.

We horen steeds vaker het woord ‘maatschappij’ vallen. Wat is er mis met het woord ‘samenleving’? Is dat niet de plek waar we dienen voor te gaan, eerder dan een maatpakplek, waar alles aan maatregelen, camera’s, pasjes en dwangbuizen onderworpen is?

En wat bedoelt u precies met ‘klassikaal’? De hele klas? En de kinderen die vaccinvrij willen blijven?

Tactvol dat u hen als verweesde paria’s achterlaat en zo ook apartheid binnen de schoolmuren mee helpt installeren. Of ‘moeten ze het maar weten, omdat hun ouders een andere keuze maakten’?

Omdat ze hun ‘gezond verstand’ gebruiken? Ik dacht dat we als democratisch land altijd huiverden bij de idee van de apartheidswetten in Zuid-Afrika of de antisociale wetten van het Duitse nationaalsocialisme in de jaren dertig uit de vorige eeuw?

Waarom is dat plots veranderd? Gaat u daar dan mee akkoord? Mijn ouders zouden dat nooit begrepen hebben.

Mijn grootouders ook niet.

Ook u maakt nu een keuze, door het aanvaarden om deze vaccinatiecampagne te managen

Mevrouw Segaert, ook u maakt NU een keuze, door het aanvaarden om deze vaccinatiecampagne te managen. Met de paraplu ‘ik doe ook maar mijn job of wat mij opgelegd wordt’ neem ik geen vrede.

U zou bijvoorbeeld, als ook u zou inzien dat dit geen heilzame opdracht is waarvoor u geplaatst wordt, in geweldloos verzet kunnen gaan en bijvoorbeeld deze opdracht weigeren te aanvaarden of met uw volledig team ontslag kunnen nemen. Zou dat al geen duidelijk signaal zijn?

Staat ook u op? Kiest ook u voor het echte welzijn van de kinderen? Of staat u onder zo’n zware druk dat u niet durft te spreken of te handelen? Ook niet als het over het welzijn en de toekomst van uw kinderen of kleinkinderen gaat?

Het kan natuurlijk ook zijn dat u volledig achter dit duistere zaakje staat, mevrouw. Dan wacht u later enkel de uitleg aan uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waarom u voor deze onheilzame opdracht koos en waarom u meewerkte aan het installeren van polarisatie en apartheid bij uw eigen volk.

Met dit schrijven had ik een nobel doel, mevrouw. Ik wou er u enkel voor behoeden ‘prikspijt’ (hét woord van het jaar 2021) ooit te moeten uitspreken, omdat er geen enkele rechtvaardiging voor deze vaccinatiecampagne werkelijk geformuleerd kan worden.

Geen enkele.

Ik hoop vooralsnog dat ook u wakker mag worden en op durft te staan.

Voor de kinderen.

Voor de jongsten van ons volk.

Het kan nog.

NU.

Hieronder, als bijlage, uw schrijven met de uitnodiging voor de webinar
  • Hieronder, als bijlage, uw schrijven met de uitnodiging voor de webinar, waarop ik mijn schrijven baseerde.

Beste,

De vaccinatiecampagne voor de boosterprik komt op kruissnelheid en de vaccinatie van 5 tot 11-jarigen is in volle voorbereiding.
Van uit het management van de vaccinatiecampagne regio RITS (Izegem Tielt Samen) en Ledegem nodigen we u met dit schrijven graag uit voor onze WEBINAR voor basisscholen uit onze regio op DINSDAG 11 JANUARI 2022 van 14u tot 15u30.

Doelstelling van deze webinar is informatie aanbieden over het wat, waarom en hoe van deze campagne

PROGRAMMA:

  • Nut en veiligheid van vaccineren 5 tot 11- jarigen van uit medisch en psychosociaal oogpunt
  • Praktische organisatie van de vaccinatie (de uitnodiging, toestemming ouders, kindvriendelijke context, enz.)
  • Uitleg m.b.t. de mogelijkheid om klassikaal naar het vaccinatiecentrum te komen met vervoer van uit de vaccinatiecentra
  • Toelichting communicatiemateriaal van uit Zorg en Gezondheid www.laatjevaccineren.be/campagnecovid-19-vaccinatie
  • Mogelijkheid tot vraagstelling en uitwisseling

Deelnemen kan zonder inschrijving via onderstaande link:
________________________________________________________________________________

Met vriendelijke groeten,

Annemie Segaert
Programma-manager voor de vaccinatiecampagne ELZ RITS
annemie.segaert@elzrits.be
0476 41 80 53

ELZ RITS vzw
Emelgemseplein 1
8870 Izegem
info@elzrits.be
www.elzrits.be

Ondernemingsnummer:
0739-659-048
RPR: Gent Afdeling Kortrijk

 
 
Geplaatst in Achtergrond, Actualiteit, Alle rubrieken, Geen, Lezersbrief - Open Brief - Opinie, Open Brief en getagd met , , , , .