Boeken | The Daniël Plan, Daniël Amen M.D. en Mark Hyman M.D.

Auteur

Rick Warren, Daniël Amen M.D. en Mark Hyman M.D.

Titel
The Daniël Plan, 40 days to a healthier life
Uitgeverij
Zondervan; First Edition edition (December 3, 2013)
ISBN
978-0310344292
Prijs 24,99 $
Links bestellen
Facebookpagina
thedanielplan

Het Daniël Plan

Het relaas van pastor Rick Warren begint met de uitroep ‘Wow! Everybody ’s FAT! Een inzicht dat doorbreekt wanneer hij op een dag doodmoe is na het dopen van 827 volwassenen. Dopen in zijn gemeenschap gebeurt door onderdompeling in het water van de rivier en daarna weer oprichten. Rekening houdend met het gemiddeld (over)gewicht van de doorsnee Amerikaanse burger beseft hij dat hij die dag meer dan 145 000 pounds (65 770kg) heeft opgetild. Warren realiseert zich tegelijk dat hij zelf ook met ernstig overgewicht kampt en dat hij als herder niet zo’n best voorbeeld is voor zijn kudde. Hij besluit om samen met zijn gemeenteleden het roer om te gooien. Met de hulp van 2 artsen stelt hij een programma op om samen! gezonder te gaan leven. Hoewel op een typisch Amerikaanse leest geschoeid (met heel sterk Bijbelse inslag), biedt het werk boeiende aanknopingspunten voor de reeks over homeopathie en levenshygiëne.

In deze bijdrage wil ik verder ingaan op het aspect ‘SAMEN’ (groepsgevoel, familie, vriendschap, verbondenheid…) bij het streven naar een goede of betere gezondheid.

Het besef dat obesitas een collectief probleem was bracht Rick Warren ertoe binnen en via de gemeenschap te werken aan een oplossing. Samen gewicht verliezen, samen gezonder gaan leven en elkaar daarbij dragen, steunen, bemoedigen, opvangen… daar gaat het om.

Het belang van een groep – al dan niet van gelijk gestemden – is reeds langer bekend. Het samen komen met lotgenoten, praten, tips uitwisselen, bij elkaar kunnen en mogen klagen, huilen maar ook lachen en vooral bewust zijn van een probleem en de mogelijke oplossing vormt immers ook de grondslag van de werking van bijvoorbeeld  AA (Anonieme Alcoholisten), Weight Watchers, Zelfhulpgroepen enz.

uit het artikel van Chris Blankaert

Geplaatst in Alle rubrieken, Boekbespreking, Vakliteratuur en getagd met , .