Chris Blanckaert schreef voor PRO HOMEOPATHIA, de Belgische Patiëntenvereniging Homeopathie, een reeks met als titel "Een goede gezondheid begint bij goede levenshygiëne" die integraal op onze site gepubliceerd wordt. Dit is de vijfde artikel waarin het aspect ‘SAMEN’ (groepsgevoel, familie, vriendschap, verbondenheid…) bij het streven naar een goede of betere gezondheid’ centraal staat.

  Lees ook de andere artikels over        goede levenshygiëne

SAMEN streven naar een goede gezondheid / betere gezondheid.

© foto: Nathan Anderson
© foto: Nathan Anderson

Toen ik aan de reeks over Homeopathie en Levenshygiëne begon vond ik niet alleen veel inspiratie in het Organon van dr. S. Hahnemann maar ook in een boekje dat mijn arts/homeopaat mij doorgegeven had: The Daniël Plan, 40 days to a healthier life van Rick Warren, Daniël Amen M.D. en Mark Hyman M.D.

thedanielplanHet relaas van pastor Rick Warren begint met de uitroep ‘Wow! Everybody ’s FAT! Een inzicht dat doorbreekt wanneer hij op een dag doodmoe is na het dopen van 827 volwassenen. Dopen in zijn gemeenschap gebeurt door onderdompeling in het water van de rivier en daarna weer oprichten. Rekening houdend met het gemiddeld (over)gewicht van de doorsnee Amerikaanse burger beseft hij dat hij die dag meer dan 145 000 pounds (65 770kg) heeft opgetild. Warren realiseert zich tegelijk dat hij zelf ook met ernstig overgewicht kampt en dat hij als herder niet zo’n best voorbeeld is voor zijn kudde. Hij besluit om samen met zijn gemeenteleden het roer om te gooien. Met de hulp van 2 artsen stelt hij een programma op om samen! gezonder te gaan leven. Hoewel op een typisch Amerikaanse leest geschoeid (met heel sterk Bijbelse inslag), biedt het werk boeiende aanknopingspunten voor de reeks over homeopathie en levenshygiëne.

In deze bijdrage wil ik verder ingaan op het aspect ‘SAMEN’ (groepsgevoel, familie, vriendschap, verbondenheid…) bij het streven naar een goede of betere gezondheid.

 

In het Organon schrijft Hahnemann zeer weinig expliciet over dit onderwerp. Daar waar hij het heeft over anamnese en opvolging van het verloop van een ziekte - zeker bij chronische aandoeningen – hecht hij veel belang aan de inbreng van familie. De aanwezigheid van familieleden tijdens een consultatie en hun steun en hulp bij verdere verzorging, lijkt voor hem vanzelfsprekend. Hij beschouwt hen dan ook als een belangrijke bron van informatie. Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat het sociaal/maatschappelijk leven eind 18de en begin 19ste eeuw heel anders was dan nu.

§ 84 De patiënt vertelt hoe zijn klachten zich hebben ontwikkeld. De familieleden vertellen waarover hij klaagt, hoe hij zich gedraagt en wat ze bij hem hebben waargenomen…

Daarnaast mag men niet vergeten dat Hahnemann veel belang hecht aan het ‘totaalplaatje’. Niet alleen een (beperkt) aantal symptomen telt, ook voorgeschiedenis, levenswijze, relaties… Kortom, alle aspecten van het leven tellen mee. Dat maakt dat homeopathie een holistische geneeswijze is.

§ 208 Vervolgens moet men de leeftijd van de patiënt, benevens zijn levenswijze en dieet in aanmerking nemen. Men moet aandacht schenken aan zijn bezigheden, huiselijke omstandigheden, zijn maatschappelijke positie enz., om na te gaan of deze dingen hebben bijgedragen tot verergering van zijn kwaal, of in hoeverre ze de behandeling zouden kunnen begunstigen of hinderen…

Ziek en/of gezond zijn is geen louter individueel gegeven. Het raakt niet één persoon, één individu maar heeft altijd sociale gevolgen. Daarom is het ook zo belangrijk – zeker in onze sterk individualistisch geïnspireerde cultuur – aandacht te besteden aan het gemeenschapsaspect.

Even terug naar
‘The Daniël Plan’…

Het besef dat obesitas een collectief probleem was bracht Rick Warren ertoe binnen en via de gemeenschap te werken aan een oplossing. Samen gewicht verliezen, samen gezonder gaan leven en elkaar daarbij dragen, steunen, bemoedigen, opvangen… daar gaat het om.

Het belang van een groep – al dan niet van gelijk gestemden – is reeds langer bekend. Het samen komen met lotgenoten, praten, tips uitwisselen, bij elkaar kunnen en mogen klagen, huilen maar ook lachen en vooral bewust zijn van een probleem en de mogelijke oplossing vormt immers ook de grondslag van de werking van bijvoorbeeld  AA (Anonieme Alcoholisten), Weight Watchers, Zelfhulpgroepen enz.

Op de website van AA Vlaanderen staat het als volgt omschreven:

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme…

En op de site van Weight Watchers lees je

Het begon allemaal in de huiskamer van Jean Nidetch in Queens, New York.

Nideth die zelf met overgewicht kampte, ontdekte een programma waarmee ze al gauw 9 kg afviel. Ze had echter moeite om dit succes vast te houden en nodigde daarom vriendinnen uit die tegen hetzelfde aanliepen. Zodoende hadden de vrouwen steun aan elkaar…

Het hoeft ook niet altijd te vertrekken vanuit al dan niet ernstige problemen. Gewoon samen op zoek gaan naar een goede gezondheid,  nieuwe wegen betreden om gezonder te leven… dat is het vertrekpunt van heel wat – al dan niet homeopathisch geïnspireerde – initiatieven. Een voorbeeldje…

Pura vida! De meeste typische uitdrukking van Costa Rica, vol van betekenis: “plenty of life”, “full of life”, “this is living!”, “going great”, “real living”,…. Je hoort het als groet, als antwoord dat alles goed gaat of om te bedanken.

Pura Vida is een initiatief van het Praktijkhuis, een groepspraktijk van artsen homeopaten en gezondheidswerkers. Pura Vida wil mensen bij elkaar brengen en inspireren om hun levenskwaliteit te optimaliseren. Uit onderzoek is gebleken dat samen voor iets gaan 2 maal meer resultaten oplevert!

Hahnemann zou dit zeker waarderen want gezond zijn en blijven is nog steeds het belangrijkste. Laten we er samen – ook als homeopathische patiënten - voor gaan!

 

Een goede gezondheid begint bij goede levenshygiëne
Samen sterk

  Lees ook de andere artikels over        goede levenshygiëne

Geplaatst in Alle rubrieken, Geen, Patiëntervaringen en getagd met , , .