Langdurig onderzoek: homeopathie is economisch en effectief

Persmededeling Hamburg September 2020: onafhankelijk instituut analyseert gegevens van 15.700 personen bij mutualiteit Securvita.

Medische behandeling met homeopathie is een belangrijke en effectieve aanvulling op de conventionele geneeskunde. Homeopathie toont een beter effect en een besparing in de dagelijkse zorg voor geselecteerde ziekten in vergelijking met puur conventionele therapieën.

Dit wordt bevestigd door een jarenlange zorgstudie van de zorgverzekeraar Securvita. De gegevens van 15.700 verzekerden die gedurende minstens drie jaar regelmatig door homeopathische artsen werden behandeld, werden geëvalueerd.

De studie toont aan dat de groep van homeopathische gebruikers gezondheidsvoordelen had ten opzichte van een conventioneel behandelde vergelijkingsgroep in termen van economisch belangrijke parameters zoals ziekenhuisverblijven, medicijngebruik en ziektedagen.

Met homeopathische behandeling

Antibioticagebruik bij kinderen daalt

Kinderen kregen bijvoorbeeld minder vaak antibiotica. Dit was vooral merkbaar bij baby’s vanaf de geboorte: met homeopathische behandeling daalde het aantal met antibiotica behandelde baby’s in de driejarige studietijd met 16,7%, terwijl het in de vergelijkingsgroep met 73,9% toenam. Zuigelingen met allergieën, eczema en astma profiteerden vooral van de homeopathische behandeling in vergelijking met de controlegroep.

Gebruik van pijnstillers bij volwassen patiënten met kanker of multipele onderliggende pathologieën daalt

Zelfs bij volwassen patiënten waren er duidelijk positieve effecten in termen van afnemende morbiditeit en de daarmee gepaard gaande verbetering van de kwaliteit van leven. Zo daalde het gebruik van pijnstillers bij kankerpatiënten en patiënten met meerdere ziekten in het verloop van de homeopathische behandeling, terwijl het in de vergelijkingsgroep toenam.

Ziekenhuisopnamen van volwassenen met een depressie daalt

De analyse van de ziekenhuisgegevens liet ook voordelen van homeopathische behandeling zien: zo daalde het aantal ziekenhuisopnames van volwassenen met een depressie met 9,8% in de loop van de homeopathische behandeling. Ter vergelijking: de ziekenhuisopnames in de conventioneel behandelde vergelijkingsgroep stegen met bijna 32,6%.

Dit werd bevestigd door de ontwikkeling van perioden van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een depressie, die economisch gezien zeer relevant zijn. Ze daalden met 16,8% in de loop van de homeopathische behandeling, terwijl het absenteïsme bij patiënten die uitsluitend met conventionele geneesmiddelen worden behandeld, met 17,3% toenam.

De studie werd voor Securvita Krankenkasse uitgevoerd door Gesundheitsforen Leipzig, een analyse-instituut gespecialiseerd in gezondheidsonderzoek. De basis voor de gegevensverzameling is een contract tussen Securvita Krankenkasse en de Nationale Vereniging van Wettelijke Zorgverzekeringsartsen (KBV). Wettelijke ziektekostenverzekeraars met aanvullende homeopathische kwalificaties behandelen sinds 2009 de verzekerden van Securvita op basis van dit contract en bieden hen intensieve anamnesegesprekken, homeopathische consulten en therapeutische ondersteuning.

Peter Kuchenbuch
Tel: +49 / 40-386080-30
Fax: +49 / 40-386080-90
peter.kuchenbuch@securvita.de

Samenwerking conventionele geneeskunde en homeopathie

De Securvita studie geeft veel argumenten voor de samenwerking van de conventionele geneeskunde en de homeopathie. De aanvullende homeopathische opleiding van artsen moet worden bevorderd in plaats van te worden afgeschaft, zoals zojuist in sommige deelstaten is besloten. “We hebben niet minder, maar meer homeopathische artsen nodig die deze succesvolle weg voortzetten”, zegt Götz Hachtmann, bestuurslid van de zorgverzekeraar Securvita.

Noot van de redactie

Ook in België wijzen de cijfers in dezelfde richting.

De beroepsvereniging UHB (Unio Homoeopathica Belgica) verzamelde enkele jaren naeen de jaarlijkse R.I.Z.I.V.-profielen van haar leden. Bijna op alle parameters scoren deze circa 300 zorgverstrekkers goed tot zeer goed (en bevinden zich dus op zeer lage percentielen voor geneesmiddelengebruik, radiologie, kinesitherapie, enz.). Dit betekent een enorme kostenbesparing voor de gemeenschap.

Het R.I.Z.IV. werd ingelicht over deze statistieken maar vond de informatie niet relevant.


Geplaatst in Actualiteit, Alle rubrieken en getagd met , , .