Polychresten | Lac Caninum

Polychresten

Lac Caninum

Leven in een roedel

Honden stammen af van de wolfachtigen en als we kijken naar het leven van wolven en honden kunnen we al iets gaan begrijpen van de mens die Lac
caninum nodig heeft. De trouw van honden is spreekwoordelijk, evenals hun aanhankelijkheid naar hun “baasje”. Honden hebben net als wolven een sterke hiërarchie. Je moet je plaats in de
roedel weten en ook al bevalt het gedrag van de “hogere in rang” je niet, je hebt het te accepteren.

Lac caninum mensen zijn dus gevoelig voor autoriteit en zullen in iedere sociale situatie een inschatting maken waar hun plaats is. Zolang zij goed worden behandeld en hun plaats wordt gerespecteerd, voelen zij zich lekker in hun vel. Ze hebben geen moeite met autoriteit zolang deze eerlijk en rechtvaardig is en zolang ze waardering krijgen voor wat ze doen. Het probleem ontstaat als er over hun grenzen wordt gegaan.

 

Zelfbeeld

Het zelfbeeld van Lac caninum-types is erg afhankelijk van de manier waarop zij in hun jeugd werden behandeld. Dit is emotioneel hun meest kwetsbare plek. Van nature hechten ze namelijk veel waarde aan het oordeel van mensen die in hun ogen boven hen staan en hebben ze de neiging bij
hen in de “underdog-rol” te gaan. Op school maakt dat deze kinderen natuurlijk erg vatbaar voor pesterijen en intimidatie. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Kinderen die gepest worden, kunnen totaal hun zelfvertrouwen kwijtraken en niet zelden blijken pesterijen de basis te vormen voor allerlei verstoringen op latere leeftijd. Maar de oorzaak van alle klachten kan ook liggen in een denigrerende houding van de ouders, onderwijskrachten of andere “autoriteiten”. Als geen ander hebben deze kinderen behoefte aan een opbouwende en stimulerende houding.

Lac Caninum

De Romeinse artsen Plinius en Dioscorides maakten rond het begin van onze jaartelling al gebruik van de geneeskrachtige werking van hondenmelk. Zij schreven het onder andere voor bij vrouwen om de bevalling op te wekken en als antidotum voor vergiftigingen.

Pas in de 19de eeuw werd Lac caninum opnieuw ontdekt, ditmaal door een homeopathisch arts, dokter Reisig uit New York. Hij schreef over de goede resultaten bij de behandeling van difterie.

Door zijn publicaties raakte het geneesmiddel bekend en dankzij geneesmiddelproeven uit die tijd is het geneesmiddelbeeld steeds meer uitgebreid. De afgelopen tien à vijftien jaar is het beeld steeds duidelijker geworden en hebben we een goed idee gekregen bij welk type mens en bij welk soort problemen dit middel past.
Hondenmelk is niet de enige soort melk die gebruikt wordt in de homeopathie.

We kennen ook

  • Lac defloratum (afgeroomde koemelk),
  • Lac felinum (kattenmelk),
  • Lac delphinum (dolfijnenmelk),
  • Lac caprinum (geitenmelk),
  • enz.
 

Waardeloos

Eén van de uitdrukkingen die deze mensen kunnen gebruiken om hun gevoel over zichzelf weer te geven is: “ik ben waardeloos”. Ze beschouwen zich dan als van weinig belang en hebben het idee dat anderen op hen neerkijken·. Dit geeft aan hoe negatief hun zelfbeeld kan worden. Ook het oordeel over hun uiterlijk wordt gemakkelijk aangetast. Ze vinden zichzelf niet snel mooi en soms vinden zij zichzelf niet alleen lelijk maar ook vies. Natuurlijk heeft dit meestal te maken met diepe krenkingen in het verleden, zoals seksueel misbruik en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Zo zullen ze in het algemeen volgzaam zijn en niet snel in opstand komen. Natuurlijk kennen ze wel boosheid maar er moet veel gebeuren voordat ze hun woede uiten. Van binnen kropt de boosheid zich op en als deze er eenmaal uitkomt, werkelijk tekeer gaan als een dolle hond. Razernij om alles wat hen is aangedaan. In veilige situaties, zoals in de huiselijke kring, komt deze boosheid er uiteraard gemakkelijker uit.

 

Wolven

Er zijn veel planten die het woord “wolf” in hun naam dragen. Zo kennen we de familie van de Euphorbiaceae, de familie van de Wolfsmelkachtigen.  In het beeld van de geneesmiddelen die van deze planten gemaakt zijn, komt iets terug van de eigenschappen die we bij Lac caninum zijn  tegengekomen. Lycopodium (Wolfsklauw) behoort tot een andere familie. Mensen die dit homeopathische geneesmiddel nodig hebben, willen juist de leider van de roedel zijn. Zij zullen er alles aan doen om  autoriteiten naar de kroon te steken, tenzij zij een ander werkelijk als autoriteit erkennen. Dan kunnen ze juist voor hen gaan kruipen. Lac caninum is, zoals gezegd, een belangrijk geneesmiddel voor mensen die gepest, geïntimideerd of seksueel misbruikt zijn in het verleden. Als het geneesmiddel goed bij hen past, kan het ertoe bijdragen dat zij in zichzelf gaan geloven en gaan voelen dat zij net zoveel waarde hebben als alle
anderen. Niet meer, maar zeker niet minder.

Lichamelijke verschijnselen

De organen waarop Lac caninum vooral werkt, zijn het zenuwstelsel, de keel en de vrouwelijke geslachtsorganen. De ziekten waartegen het door de eerste homeopathische artsen werd gegeven,
keelontstekingen, difterie en reumatische aandoeningen, zijn nog steeds indicaties voor dit geneesmiddel (hoewel difterie bij ons niet meer voorkomt). Heel karakteristiek bij alle pijnen is dat ze kunnen wisselen van plaats. Hoofdpijn die aan de rechterkant begint, daarna naar links gaat en later weer naar rechts of keelpijn die van de ene naar de andere kant verhuist, zijn een sterke aanwijzing voor Lac caninum. 

Op zenuwgebied valt de overgevoeligheid op. Dit kan leiden tot overprikkeling en uitputting, maar ook tot overgevoeligheid voor aanraking. Lac caninum mensen verdragen bijvoorbeeld niet dat de vingers elkaar aanraken of andere ledematen.

De vrouwelijke geslachtsorganen zijn ook heel gevoelig voor aanraking. Aan de andere kant kunnen ze juist het gevoel hebben dat ze de grond niet raken als ze lopen of het bed niet raken als ze in bed liggen, eerder een ongevoeligheid dus. Bij vrouwen kan het een goed geneesmiddel zijn bij een borstontsteking of als de melk te vroeg stopt bij zogende moeders. De huid kan ten slotte ook allerlei symptomen vertonen, zoals ontstekingen en zweren.

Voeding

Er kan een sterke behoefte bestaan aan melk en pittig eten, zoals peper, mosterd en zout.
Andere dranken, zelfs water, kunnen tegenstaan, evenals zoet. Werkelijk iedere voedselsoort kan klachten veroorzaken, hoewel dit bij vis zelden het geval is.

Opvallend bij de eetlust is, dat Lac caninum types na het eten nog net zoveel honger kunnen hebben als daarvoor!

 

HB 57/02

Lees meer over

Geplaatst in Alle rubrieken, Dieren, Homeopathische Remedies, Polychresten en getagd met , .