Wespen-, bijen-, en muggensteken

Door Dr. Baudouin Caironi

Geautoriseerd extract uit het boek ‘homeopatie voor baby en kind’ door Dr. Baudouin Caironi

Wespen-, bijen-, en muggensteken

In de late zomer, als uw kindje buiten speelt en in zijn onschuld onbe­vreesd omgaat met een arrogant ronddwarrelende wesp, gebeurt soms het onvermijdelijke : een steek. De pijn zal een hevige huilbui uitlokken. Op de arm of op het been van uw kind zal u het spoor van de steek aantreffen de huid is ietwat gezwollen en heeft een roze uitzicht.
Dit is similimum voor een middel dat u steeds bij de hand moet hebben als uw kindje buiten speelt

APIS 30K granules. Dit homeopathisch verwerkte bijengif heeft in zijn pathogenese ‘snel opkomend oedeem (zwelling) van de huid die een roze tot bleke kleur vertoont’ (MM). Van Apis 30K moet om het kwartier drie granules gegeven worden en drie à vier innames volstaan meestal om het probleem­pje op te lossen.

 

Lokaal is CALENDULAZALF een goede behandeling. Vindt u een angel, dan gaat het niet om een wespensteek maar om een bijensteek en dient u deze angel met een fijn pincetje te verwijderen.

Let op! 

Soms vindt u bij uw kind dat buiten speelt en plots hevig huilt geen spoor van de steek! U dient onmiddellijk door uw arts te laten veri­fiëren of uw kind niet in de mond of nog erger: in de keel gestoken werd. Dit is zeldzaam maar een spoedopname in het dichtstbijzijnd ziekenhuis is vereist. Ondertussen zal de repetitieve toediening van Apis 30K wel het ergste voorkomen. Als de plaatselijke zwelling zich uitbreidt en uw kind koorts maakt, betekent dit dat het wespen- of het bijengif een veralgemeende toxische reactie uitlokt. Dit vraagt om dringend medisch advies met het oog op de toediening van een ‘antihistaminicum’ of zelfs van een corticoïdpre­paraat. Samen met die allopathische behandeling is APIS 30K, drie granu­les om het half uur, meer dan ooit aangewezen. Sommige kinderen ontwik­kelen systematisch aanvallen van urticaria of netelroos bij bijen- of wespensteken. 

Muggensteken (of -beten) veroorzaken bij gevoelige kinderen hevige jeuk mee op de plaats van de steek een ‘paarsblauwe verkleuring en een zwelling van de huid gelijkend op een bloeduitstorting’ (MM).

Indien de muggensteek dit plaatselijk beeld bij uw kind teweegbrengt, geeft u :
LEDUM PALUSTRE 30K granules. Twee à drie innames van drie korrels over de dag gespreid, lossen het probleem meestal op. U kunt ook een moedertinctuur van LEDUM PALUSTRE laten verwerken in een zalf en daarmee de ontstoken plek inwrijven. 

Vraag advies aan uw apotheker.

Preventief en wat betreft wespen- of bijensteken moet u ervoor zorgen uw kind nooit met suikergoed in zijn handje of in zijn mondje buiten te laten lopen. Zo blijven op suiker beluste insecten op afstand. De beste preventie tegen muggenbeten is nog altijd een stevig muggenraam en indien nodig elke avond een klopjacht in de slaapkamer van uw kind! 

Blijkt uw kind toch bijzonder gevoelig te zijn voor steken of beten van insecten, dan kunt u de volgende homeopathische middelen toedienen:

CALADIUM 200K dosis-globules en CULEX 200K dosis-globules. Deze twee middelen wisselt u om de twee weken af gedurende gans de zomer. In feite bewandelen we hier het pad van de chronische ziekten en is homeo­pathisch advies aangeraden. 

Geplaatst in Alle rubrieken, Dieren, Homeopathische Remedies, Huis- tuin- en keukenmiddeltjes, Planten, Polychresten, Vakliteratuur en getagd met , , , , , , .