Dr. Fons Vanden Berghe

Traumata, verwondingen, ongevallen, en shock in homeopathie

Elk trauma steelt energie, en overal waar energie gestolen wordt kan homeopathie helpen om de energie terug te herstellen. In het hiernavolgende artikel wil ik even uitweiden over hoe de homeopaat aankijkt tegen traumata, en hoe hij zoekt welk homeopathisch middel hij kan geven om de patiënt te helpen over het trauma heen te komen.

Een trauma kan plots of acuut zijn, maar kan ook langbestaand of chronisch zijn. Daarnaast kan een trauma lokaal zijn of veralgemeend, en kan een trauma van lichamelijke aard, van emotionele aard of van mentale aard zijn.

Mentale traumata

Bij een mentaal trauma spreken we van hersenbeschadiging, verwarring, karakterverandering, epilepsie, waandenkbeelden, delirium of echte psychiatrische stoornissen. Ook hier kan het mentaal trauma acuut zijn (bv. een schedeltrauma na een zware val) of chronisch (bv. na langdurig druggebruik)

Zoals reeds gezegd bestaat het werk van de homeopaat erin om te zoeken naar het meest passende homeopathisch middel dat past zowel bij de oorzaak, bij de specifieke klachten van de patiënt, bij de intensiteit van het lijden, bij de duur van het lijden enz. Hoe beter het homeopathisch middel zal passen bij al die factoren, hoe beter, hoe sneller en hoe grondiger de energie van de patiënt zal worden hersteld en hoe vlugger de patiënt zal herstellen van zijn trauma.

In wat volgt wil ik wat voorbeelden geven van de verschillende traumata, van de verschillende soorten klachten die de patiënt kan ontwikkelen en van de daarbij passende homeopathische middelen. Ik begin met voorbeelden van mentale trauma’s om te vervolgen met emotionele trauma’s en te eindigen met lichamelijke trauma’s.

Lichamelijke traumata

Bij lichamelijke traumata spreken we van ongevallen, accidenten, kwetsuren, verwondingen, enz. De verwonding kan lokaal zijn bv. aan een vinger, of veralgemeend bv. bij een zwaar verkeersongeval met bewusteloosheid, breuken en wonden. Een trauma kan acuut en eenmalig zijn zoals bij een snijwonde, of kan chronisch en herhaald voorkomen zoals bij een overbelastingsletsel door competitiesport.

Emotionele traumata

Bij een emotioneel trauma spreken we van verdriet, vernedering, krenking enz. Ook hier kan het emotioneel trauma acuut zijn bv. bij het plots onverwacht overlijden van een geliefde, of chronisch bv. in een ongelukkige huwelijksrelatie. Een emotioneel trauma steelt meestal meer energie dan een lichamelijk trauma, daarom lijden patiënten onder een emotioneel trauma meestal erger en langduriger. Toch zal elke patiënt op een emotioneel trauma anders reageren, en afhankelijk van de persoon zullen we andere klachten of symptomen zien verschijnen. De ene patiënt zal na een emotioneel trauma lichamelijke klachten vertonen (vb. maagpijn of een maagzweer), de andere zal emotionele klachten vertonen (vb. depressief worden, wenen), en nog een andere zal mentale klachten vertonen (vb. concentratie verlies, geheugenstoornissen). Afhankelijk van het soort klachten die de patiënt vertoont zal de homeopaat zoeken naar het meest passende homeopathisch middel om de patiënt te helpen.

Voorbeelden van mentale traumata

Wanneer een patiënt na een zwaar schedeltrauma met hersenbeschadiging in coma blijft, of altijd opnieuw in een diepe slaap valt, en daarbij een luid snurkende ademhaling vertoont zullen we eerst denken aan het homeopathisch middel Opium.

Wanneer een patiënt na een zware hersenbeschadiging erg gewelddadig wordt en epilepsie vertoont zullen we eerst denken aan Stramonium.

Wanneer een patiënt na een ernstig schedeltrauma enorm vergeetachtig is geworden, zo erg dat hij de naam van zijn kinderen of zijn eigen naam niet meer weet, dan denken we eerst aan Helleborus.

Hyoscyamus niger
Hyoscyamus niger

Wanneer een patiënt na zwaar druggebruik een moeilijk karakter krijgt, ontremd geraakt en daarbij erg praatziek wordt, zeer schunnige taal begint te gebruiken en/of seksueel ontremd geraakt zullen we eerst denken aan Hyoscyamus.

Wanneer een patiënt na een zelfmoordpoging met chemische middelen een hersenvergiftiging heeft opgelopen en nadien schizofreen wordt of een gespleten persoonlijkheid vertoont zullen we eerst denken aan Anacardium.

Voorbeelden van emotionele traumata

Wanneer een patiënt na een schedeltrauma depressief wordt, eigenlijk niet meer wil leven, en voortdurend met zelfmoordgedachten speelt zullen we eerst denken aan Natrum Sulphuricum.

Wanneer een patiënt onrechtvaardig wordt afgedankt op zijn werk, daardoor depressief wordt, zich verstoten voelt, zich van iedereen emotioneel begint af te sluiten, niet meer verder wil leven, vindt dat de dood de enige oplossing is voor zijn probleem, dan denken we eerst aan Aurum Metallicum.

Wanneer een patient geconfronteerd wordt met het onverwacht overlijden van een dierbare, en daarbij een erge krop heeft in de keel, een druk voelt op de borst, voortdurend zucht, en daarbij ofwel niet kan wenen ofwel hysterische huilbuien krijgt, dan denken we eerste aan Ignatia Amara.

Wanneer een aangename liefdevolle gevoelige patiënt zich voortdurend laat onderdrukken door zijn autoritaire partner en daarbij last krijgt van de maag zullen we eerst denken aan Staphysagria.

Wanneer een gevoelige patiënt na enkele tegenslagen in zijn leven zich steeds meer gaat terugplooien op zichzelf, het liefste helemaal alleen is, elk gezelschap begint te vermijden en last krijgt van migraine zullen we eerst denken aan Natrum Muriaticum.

Wanneer een patiënt na een tegenslag hypergevoelig wordt, niet meer kan stoppen met wenen, en daarbij niet graag alleen is en troost zoekt zullen we eerst denken aan Pulsatilla.

Wanneer een patiënt na een gebroken relatie blijft zitten met sterk liefdeverdriet, niets meer kan eten tenzij fruit en vloeibaar voedsel, niemand meer wil zien, en voortdurend blijft dromen van de voorbije relatie terwijl ze die relatie idealiseren en bij wijze van spreken de vroegere partner direct zouden terugnemen (zelfs al verdient die dat niet), dan denken we eerst aan Phosphoricum Acidum

Voorbeelden van lichamelijke traumata

Wanneer een patient slachtoffer is van een of andere gebeurtenis en ofwel op beperkte plaatsen ofwel van kop tot teen vol bloeduitstortingen en blauwe plekken staat zullen we eerst denken aan Arnica Montana.

Wanneer de vingers of de tenen van een patient geplet zijn geraakt en er is veel pijn of er zijn moeilijk genezende wonden dan zullen we eerst denken aan Hypericum.

Wanneer een patient een verstuikte enkel heeft met een enorm hematoom zullen we eerst denken aan Arnica Montana, indien echter de patient onmogelijk zijn voet kan bewegen van de pijn alhoewel er niets gebroken is zullen we eerst denken aan Bryonia Alba, indien de patient zijn voet niet kan stilhouden van de pijn en ‘s nachts wakker wordt van de pijn en zich voortdurend moet verleggen in bed zullen we eerst denken aan Rhus Toxicodendron.

Wanneer een gebroken been bij een patient niet wil genezen omdat er in de breuk precies geen kalk wordt gevormd zullen we eerst denken aan het middel Symphytum.

Indien een huidwonde bij een patient niet wil genezen en indien de wonde rood gezwollen geraakt alsof er ontsteking wil in komen zullen we eerst denken aan Ledum Pallustre, indien echter de wonde al ontstoken is met de aanwezigheid van een grote hoeveelheid etter dan denken we eerst aan Hepar Sulphuris.

Symphytum officinale
Symphytum officinale
Besluit

Ons weerstandsvermogen (ons verdedigingssysteem, onze levenskracht) kan ons organisme zowel op lichamelijk als op emotioneel als op mentaal vlak perfect in balans en in evenwicht houden. Daarom kan ons lichaam een wonde genezen, kan de huid zich boven die wonde herstellen, kan een bloeduitstorting langzaam wegtrekken, kan een gebroken been genezen, kan een geopereerde darm terug aaneengroeien, kan een orgaan dat tijdelijk zijn werk niet goed deed dat op eigen kracht wel terug goed doen, kan ons lichaam aanvallende virussen en microben vernietigen en doden. Daarom ook kan ons gemoed tegenslagen en verdriet te boven komen. Daarom kan onze geest gestoorde gedachten terug in harmonie brengen en gestoorde gedragingen doen verdwijnen. De enige voorwaarde voor dit alles is dat onze batterij optimaal moet geladen zijn zodat de kracht die ons doet leven, onze levenskracht, zijn werk optimaal kan doen. De batterij opladen kan het beste gebeuren met zuivere energie, en dat is juist de reden waarom homeopathische middelen, op voorwaarde dat ze goed gekozen zijn, daar excellent kunnen voor zorgen of daar goed kunnen toe bijdragen.

Verschenen in Homeopathisch Bekeken n° 77

Geplaatst in Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , , , , .