Dr. Philippe Devos

Save

Unio Homoeopathica - Verslag Colloquium DynHom op 13 mei 2017

11 deelnemende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Roumenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Zwitserland

Fundamenteel Onderzoek & Homeopathische Praktijk

Dit tweede DYNHOM colloquium werd gewijd aan de studie van het verband tussen goede productiemethodes van homeopathische geneeskunde, de resultaten van fundamenteel onderzoek en de dagelijkse praktijk van de homeopathie.

Het was voor ons (de Unio Homeopathica - opmerking van de red.) de gelegenheid om de resultaten bekend te maken van de experimenten die wij met verscheidene spitstechnologische methodes hebben uitgevoerd, namelijk de zogenaamde Nano Tracking Analysis, de Scanning Electron Microscopy with X-ray microanalysis, de kernspinresonantie en de electrofotonische analyse. Bijzonder leerrijk was het verband tussen de voorbereiding van homeopathische remedies, hun gebruik in de praktijk en het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Wij slaagden erin de verscheidene homeopathische grondstoffen evenals de verschillende verdunningen/dynamiseringen visueel te onderscheiden. Bovendien bewezen de gebruikte technologieën een perfecte coherentie tussen de verscheidene metingen die op homeopathische remedies werden uitgevoerd.

De uiteenzettingen werden met korte didactische video’s verhelderd.

U kunt deze presentaties (opnieuw) bekijken en/of in verscheidene vormen (PowerPoint, PDF, video) downloaden. U vindt ze op deze pagina van onze website, U leest er ook de proceedings.

Deze eerste fase van het DYNHOM research project hebben we kunnen verwezenlijken dankzij de ingezamelde 30.921,20 euro. Om het project verder te zetten, hebben we natuurlijk een nieuw budget nodig.

Wij rekenen op u!

Hoe kunt u een gift doen ten gunste van het research project? Elke gift van 120 euro stelt ons in staat verder te werken. Met dit bedrag kunnen we een product meten en de nodige controles uitvoeren. Artsen en duizenden patiënten doen een beroep op de homeopathie. Het zou mooi zijn, mocht elk van hen een bijdrage leveren voor de volgende stap …

Bankoverschrijving

 naar  Unio Homoeopathica Belgica
 mededeling  “Gift DYNHOM research project”
 IBAN:  BE25 0882 4940 5482
 BIC:  CKCCBEBB

Of u klikt op de voetstappen op elke pagina van de website.

Save

Download het materiaal

Website (nl)

Save

In naam van het ganse DynHom team,

Dr. Philippe Devos
Voorzitter Unio Homoeopathica Belgica

Save

Geplaatst in Actualiteit, Alle rubrieken, Geen.