Dr Vet Eric Vanden Eynde

Traumatologie: accidentele, onverwachte toestanden

Trauma

Een trauma, een accident of een ongeval is altijd een gebeuren die van buitenuit een levend wezen plotseling treft. Wie een accident kan voorzien, handelt met voorbedachten rade en is dus schuldig. Een aan zichzelf aangedane trauma is poging tot zelfmoord; een aan een ander aangedane trauma is berekend en dus een soort poging tot moord!

Een ongeval is steeds onverwacht en onvoorzien, en dus belet dit voorval de normale en verwachte gang van zaken, volgens een erger of minder erge wijze. Door een ongeval wordt men belet; elk ongeval is dus een trauma, een shock.

Shock

Hoe reageert een persoon op een belet, op een onvoorziene shock? De reactie is afhankelijk van de gezondheidsstatus waarin hij verkeert op het moment van het accident.  Wanneer een persoon heel gelukkig en actief door het leven worstelt zal hij pas door een erger ‘ongeval’ getroffen worden, want hij kan tegen een stoot, hij kan al relativeren en hij heeft al veel meegemaakt. Iemand die niet opgewassen is omdat hij een te passief levensloop achter de rug heeft zal veel vlugger en intenser getroffen worden door een toevallig gebeuren. We merken het dus: alles in het leven is relatief.

Weerstand

Wat met ongevallen en pijn te doen heeft is zeer afhankelijk van de graad van rijping van het individu. Het is niet omdat je de jaren van verstand bereikt hebt, dat je een gerijpt verstand hebt gekweekt! Weerstand is gezondheid en dat kweekt je zelf door ervaring en moed! “Stijn Streuvel” in Boerenpsalm zei het al: “Het Leven is een Strijd”, wie de moeite doet en goed doorworstelt en met moed ploegt zal meer oogst verzamelen dan wie het laat gaan. Daarom is een trauma ook een relatief begrip voor wie natuurlijk leeft en wenst te genezen. Weerstand opbouwen, kan alleen wanneer iemand het leven aanziet als een uitdaging en niet als een gratis tombola! Dan alleen aanvaart een persoon dat er geen toeval bestaat, en dat alles wat gebeurt, zelfs een ongeval een nieuwe uitdaging wordt die veel wilt vertellen over de eigen levensloop.

Ervaring

Alles we ook meemaken is altijd een ervaring die ons moet doen groeien naar volwassenheid; zoeken naar gemak en passieve zekerheden als verzekeringen, ziekenkas en geldvoorziening zonder arbeid is passief en dus negatief voor wat “gezondheid en weerstandopbouw betekent”!

 

Kwetsbaarheid

Willen we spreken over “trauma” dan moeten we zeker rekening houden met de kwetsbaarheid van het individu, van de hardheid van het trauma en van het vertrouwen in de schepping, dat de gekwetste uitdrukt. Wie al ondervindt dat hij deel uitmaakt van een grootse, onmeetbare maar bewonderenswaardige schepping, zal relatief meer weerstand kunnen uiten tegen onvoorziene trauma’s dan wie vanzelfsprekend eist dat alles op aarde naar zijn eigen zin zou verlopen! Hij kan tegen een stoot, zegt men dan; hij is geheel en gezond!

Een ongeval is dus in eerste instantie nog niet de naam van “ziekte” waard; het is gewoon een plotse stress die al dan niet zware chronische gevolgen kan verwekken.

Alles is  relatief

Er zijn zuivere fysieke maar ook zuivere psychische trauma’s. En toch heeft een fysieke klop een effect op het psychisme en een mentale schok heeft ook lichamelijke beïnvloeding. Alles is heel relatief, we kennen mensen die meer afzien van het sterven van hun klein hondje of kanariepietje dan de definitieve afscheid van hun moeder of echtgenoot! Een homeopaat houdt er zeker rekening mee om zijn remedie te vinden! Maar als men ziek is merkt men zelfs niet altijd wat er aan ons echt mankeert!

Daarom stel ik U voor eventjes stil te staan bij wat theoretische gegevens over de indeling der ziekten.

Indeling der ziekten

Acute ziekten

Acute ziekten zijn steeds onverwachts. Ze overvallen de patiënt en zijn beperkt in de tijd; ze gaan vanzelf of na opname van een overeenstemmende dynamische remedie (een artificiële ziekte-agens) over, zo niet sterft de patiënt! Zoals merkbaar in §153 van het Organon, overvallen deze ziekte de “gezonde of schijnbaar gezonde” mens onverwachts, ze vallen uit de hemel en volgen dus zelden de logica van moeder aarde. Alleen de acute intoxicaties en traumata geven een bekend en vast symptomenschema.

We verdelen deze acute ziekten ook in twee grote categorieën:

I. Individuele ziektegevallen
treft alleen één individu, niet zijn bijstanders. Meestal voorbijgaande oplaaiïngen van een latente psora (persoonlijke overgevoeligheid), die vanzelf weer terugzakt in haar sluimertoestand. Of persoonlijke zelf-aangedane conflicten zowel psychische als fysische. Hier kunnen we ook de ongevallen of trauma’s schikken.

II. Collectieve ziekten
Uitwendige atmosferische of tellurische oorzaken
Uitwendige contagieuse of besmettelijke aantastingen door epidemieën.

Getypeerd door het infectieuze agens, niet meer zozeer door de persoon zelf! Mazelen, pokken, bof enz…

Sommigen noodzakelijke passages voor een bepaalde ouderdom: zogenoemde kinderziekten die een groep kinderen van eenzelfde ouderdom moet doormaken om bevrijd te worden van congenitale lasten door de ouders overgeheveld (voor de vorming van de eigen tanden, tijdens de melktanden periode).

Met beperkte tijdsduur, met dodelijke afloop of met herstel.

Uitwendige hygiënische oorzaken, oorlogsellende, hongersnood, … vandaag nog bij te voegen het vochtig afvalmest van de industriële kwekerijen, bloedtransfusies met besmet bloed enz… SARS, Vogelpest, …

Chronische ziekten

Hebben natuurlijk voor hun genezing naar verhouding meer tijd nodig!(§149)! Hahnemann maakt ook een duidelijk onderscheid tussen de “valse” en de”echte, eigen” chronische ziekten.

I. De Echte, Eigen, Miasmatische en psorische chronische ziekte
Ontstaat door een “dynamische” infectie van een chronisch miasme of kwetsbaarheid.

II. De Valse chronische ziekten
§149: de chronische geneesmiddelziekten van de allopathische wankunde (de gebruikelijke heldendaden van de allopathie in de gezondheidszorg).

Hierbij mogen we zonder twijfel bijvoegen alle gebruikelijke gewoontes in de voedingssectors: gebruik van dode, steriele, synthetische, chemische middelen en geconstitueerde voedingen na UHT(Ultra High Temperatur) ovenpassages onder hoge druk, die artisanaal of ambachtelijk niet vervaardigbaar zijn. Zulke innamen belasten steeds de vis natura medicatrix van de patiënten. Ook het gewone gebruik van anticonceptie, de herhaling van vaccinaties…. Waar techno tussenkomst wet is, zijn het biologische en het vegetatief systeem steeds geraakt en zelfs gekraakt!

Zie integraal § 74 – 75 : de treurigste en meest ongeneeslijke ziekten … waartegen nooit geneesmiddelen bedacht kunnen worden.

§ 76: alleen tegen natuurlijke ziekten is homeopathie zinvol… het is een “kunst” geen techniek alleen.

§ 77: ziekten te wijten aan het genot, gemis, ongezonde toestanden, systematische oligotherapieën in preventie, vitamientherapieën in preventie… die niets meer gemeen hebben met kunst en ambacht…, die men zich zelf berokkend … zijn de naam van chronische ziekten niet waard! In staat van gezondheid, vertoeft het lichaam in een optimale conditie, zogoed dat de “ego” of eigenaar van dit lichaam, er zich niet van bewust is dat hij organen en lichaamsdelen heeft; alles vormt een geheel en alles is spontaan beschikbaar en vol inzet voor eenzelfde gezamenlijk goed doel (solidariteit, synergie)!

Terwijl iemand die pijn ondergaat, aan zijn wijsvinger bijvoorbeeld, zit met een storend handicap; hij kan niet op de toetsen van zijn computer drukken, noch naaien … hij wordt bewust dat één orgaan niet meewerkt, niet beschikbaar is, hij is niet meer een “geheel”, zijn organisme werkt niet meer als een georganiseerd geheel.

Het storend symptoom valt toevallig altijd samen (‘coïncidence’) met een bepaald momentum, een speciaal ogenblik in het leven, waar een verandering klaar staat te gebeuren maar niet is doorgegaan. Een stijgende spanning heerst, iets nog onbekend komt de gewone gang van zaken storen en maakt dat de storing het hele plaatselijke gebeuren komt beïnvloeden: een eigenaardig symptoom (§153) is geboren.

Elk gezond levend evolueert of groeit doorlopend, dankzij de opgedane ervaring. En elke ervaring zou normaal het individu verrijken met nieuwe, verse informatie (goed of slecht, positief of negatief) maar het bewustzijn niveau zou steeds worden verruimd na elke belevenis.

De  VIX Medicatrix Naturalis(VMN)
of spontane natuurlijke genezingskracht die het levend wezen staande houdt, die de gezondheid in evenwicht houdt is volledig toevertrouwd aan de “ego”, eigenaar van het lichaam.

Deze Vix Medicatrix Naturalis wordt zwaar belast wanneer het lichaam “uitsluitsels van gezondheid” ondergaat omdat ze zich dan moet toewijden aan blijvende herstellingswerken, aan het bouwen van steunpilaren om een wankelend lichaam te ondersteunen.

De Vix Medicatrix naturalis vertraagt dan zo goed mogelijk het optreden van storende centrifugale symptomen, terwijl het biologisch lichaam toch een trage vernieling ondergaat (desorganisatie, valse chronische ziekten).

De moderne technologische, artificiële en gemedicineerde maatschappij is het zich niet meer van bewust dat zij alleen eropuit is alle natuurlijke plichten die garant staan voor de individuele en collectieve gezondheid, te kunnen verkrachten. Ontelbare uitsluitsels van gezondheid zijn nu wettelijk verplicht! -Vb. sterilisatie voor bewaring van voedingstoffen…

De natuurlijke weg is in onze moderne maatschappij aanzien als de gekke of de onredelijke en zelfs de gevaarlijke weg (omgekeerde beschaving of anticultuur = nationale en internationale wetten en medische systemen die uitsluitsels voor gezondheid verplichten voor elke burger).

Ego

Echter weten we dat alleen indien de “ego” respect uit voor zijn eigen (natuurgetrouwe)lichaam en zijn eigen (natuurlijke) omgeving, dat dan en alleen dan zijn persoonlijke Vix Medixcatrix Naturalis VMN) zich volledig kan toewijden om creatieve taken en initiatieven op te wekken en ze daarna positief te verwerken.

Herstellingswerken zijn dan overbodig. De VMN wordt zodanig nog extra versterkt door de nieuwe gegevens van de frisse belevenissen of nieuwe ervaringen gevoed. Wanneer de nieuwe ervaring niet tot het bewustzijn wordt opgenomen dan wordt de VMN ook niet bijgeladen en een winstpunt is verloren.

Een hond of kat bijvoorbeeld, die een uitsluiting of privatie van gezondheid ondergaat door droge brokjes of blikvoer te moeten verorberen, zal bij elke gezonde mogelijkheid in de vrije natuur, zich bezig houden met het opzoeken van genezende elementen, speciaal gras of keutels van konijnen bijvoorbeeld, om de opgelegde vergiftiging tegen te werken…, in plaats van te genieten en te ontplooien in die korte heilgevende vrije tijd! De onwetende baas zal zijn dier nog extra beletten deze handelingen uit te voeren die genezend zijn, en ondertussen, beïnvloed door de omgeving meer artificiële, medische, chemische en commerciële middelen voor te stellen ipv helende, wijze maatregelen te treffen.

Gevoeligheid,

Gevoeligheid met ander woorden, intense gewaarwordingen, kunnen we alleen onderhouden door onze kwetsbaarheid te aanvaarden en anderzijds door af te wijzen wat tegen het gezond verstand stoot. Opbouw van wilskracht en karakter blijft een dagelijkse must!

Elke dag weet men zich zo in te zetten om meer weerstand tegen de te verwachten natuurlijke opgaven op te bouwen, tegen de te verwachten tegenkantingen van de naastbestaanden geen frustraties op te kroppen en tezelfdertijd meer afkeer te vertonen voor wat comfortabel en gemakkelijk is maar afstotend zou moeten zijn.

Gezond gevoel geeft het gezellig besef, dat we op onze eigen pad zijn, dat we betrekkelijk juist bezig zijn, tot het moment dat een acute ziekte het aangenaam ritme komt storen. Dan is het weer tijd zich te ondervragen over de zin van deze verse symptomen om zodanig, zijn leven alweer rechtop te richten.

Vaccin

Een vaccin, als hedendaags gewettigd voorbeeld, belast steeds en zonder uitzondering een onschuldig lichaam, met de opbouw van specifieke antistoffen, wat in geen enkel opzicht de natuurlijke weerstand kan verhogen.

Door het gedwongen inspuiten van een commercieel vervaardigd product, wordt een welbepaalde besmettelijk natuurlijk agens (microob, virus,…waartegen gericht wordt gevochten ) die een natuurlijke genie voorstelt, door de techno-industriële tussenkomst, gewoon geen kans meer gegeven om het getroffen lichaam, dat onbewust aan een welbepaalde weerstand verlies boekt, te komen door elkaar schudden, om het noodgedwongen tot herstel van integriteit of immuniteit te dwingen.

Een ingespoten lichaam wordt daarentegen, gedwongen om een specifieke immunitaire reaktie uit te voeren tegen een industrieel, pharmaceutisch vervalste indringer, wat in geen geval hem vrijwaart van kwaadaardige gevolgen.

Een normale aanval van de natuurlijke kiem is zodoende uitgesloten en zo-ook een aangepaste immunitaire genezende reaktie. Organische, dystrofische reacties zijn dus te verwachten.

Gastheer

De ingevoerde vervalste informatie is niet natuurlijk, want door technische stunten is de viruliteit van het virus verarmd, terwijl chemische stunten met zware metalen en prionische contaminanten  de gastheer altijd belasten als de pest. Een restitutio ad integrum is nu duidelijk uitgesloten!

Een andere organische lesionele ziekte komt dan zeker maar later, in de plaats van een eenvoudiger akute, tijdelijke, besmettelijke strijd op het juiste moment tegen een zuivere natuurlijke aanval.

Vb. Griep-influenza (door uitputting) bij de mens , tetanos bij het paard (door sedentarisme), polyomyelitis (door verlies van aardse contac= new house syndroom) bij het varken, razernij (sluwheid in dienst van het onderhoud van het gezamenlijk goed ) bij de vos, toxoplasmose (sexuele permissie, promiscuiteit-vermenging) bij de kat, enz…zelfs besmettelijke parasieten, microben en virussen dragen een onmiskenbaar levensboodschap, die door het vaccin en de sytematische chimiotherapie gewoonweg wordt belet en vernietigd!

Gezond verstand

Een aantal gezondverstandelijke regels moeten dus vandaag opgefrist worden om dan zonder argwaan, zonder twijfel en met groot vertrouwen de patiënt te kunnen bijstaan op zijn nieuwe zoektocht naar de echte, ware, gelukbrengende gezondheid.

Autonomie is toch synoniem van gezondheid en van onafhankelijkheid van enig medisch, technisch, commercieel of artificieel systeem.

Een ander voorbeeld is de invoering van insecticieden of vermicieden in een preventief medisch programma. Kuratieve, toxische middelen worden aan dieren, kinderen en volwassenen zonder scrupel of gewetensbezwaar, aangeprezen terwijl ze altijd toxisch zijn en organische dystrofische reacties uitlokken.

Preventie

Een ander voorbeeld is de invoering van insecticieden of vermicieden in een preventief medisch programma. Kuratieve, toxische middelen worden aan dieren, kinderen en volwassenen zonder scrupel of gewetensbezwaar, aangeprezen terwijl ze altijd toxisch zijn en organische dystrofische reacties uitlokken.

Een hygiënische, gezondverstandelijke, ambachtelijke en eenvoudig alternatief ligt altijd bij de hand, maar eist steeds kennis en een moedige tussenkomst, in plaats van tolerantie, nalatigheid en koopvaardigheid.

Preventie mag nooit gebeuren met curatieve toxische middelen die voor serieuze wetenschappelijke allopathen, steeds gereserveerd blijven, voor medische tussenkomst bij zwaar zieke individuen.

Een toxische verdelgingsmiddel is nooit heilgevend in de preventie!

Middel

Het homeopathisch middel maakt  de mens ook niet onsterfelijk en nooit onkwetsbaar, het herschikt gewoon de levende cellen en organen in een harmonische vegetatieve verhouding zodat het hersteld lichaam in optimale functie en conditie, weer ter beschikking komt te staan van zijn eigenaar de “ego”, die uit eigen wil, ja dan niet, naar een hoger doel gaat streven en de harmonie zoja of zoniet in stand zal houden!

Hoefkatrol

Dagelijkse ontberingen van gezondheid zijn ook dagelijkse trauma’s die niet worden opgemerkt en toch de gezondheid van elk individu in de chronische onherroepelijke ziekten fixeren.

Nemen we als voorbeeld bij het paard het syndroom Hoefkatrol bij het paard: het is een rij-kunstig probleem dat vandaag geneeskundig wordt aangepakt in plaats van natuurlijk. Honderden van de beste paarden worden daardoor officieel, door de alleswetende universiteiten, naar de slachtbank gebracht, het verlies wordt door de verzekering geschat en terugbetaald.

Maar wie naar een man met vakkennis in het berijden, besturen en recht richten van paarden raad gaat vragen ondervindt in één leerrijke les hoe het mankend paard steeds bereid blijft om RECHT-GERICHT of weer “EQUUS” , dwz “GELIJK/EVENWICHTIG/EGAL” te worden.

Hoefkatrol is wel te genezen maar niet met medische, chirurgische noch orthopedische tussenkomst … pijnstiller veroorzaken gewoon een uitstel van exécutie!

Alleen het recht-richten van een scheef gedrag ... geef de juiste weg!

Het paard, de mooiste verovering van de mens, zet iedereen weer op stap, in de maat vooraleer op draf of galop over te gaan! Het paard herinnert aan de mens een absolute waarde van een menselijk bestaan: “steeds met één teen op de grond te blijven en met één vinger te wijzen naar de grote orkestleider die de streving naar de harmonie van het universum blijvend organiseert door elke valse noot aan te wijzen met raadgevende wijze symptomen”!

Trauma

Trauma's, los van de natuurlijke context, kunnen dus ook genieten van een meer gerichte homeopathische therapie. We weten zo dat een harde slag op de kop door Arnica meestal wordt bevochten; dat een slag op het achterhoofd dat duizeligheid en nausea verwekt meer door Nat-sulf wordt geholpen. Dat zware bloeduitstortingen na een slag door Sulfuricum acidum worden geheeld. Een scherpe kwetsuur aan de cornea of hoornvlies van het oog beantwoordt aan Symphytum. Een harde schok tegen een beenvlies en een verstuiking van de pols heeft een gebondenheid met Ruta graveolens.

Geluk

Beste lezers hopelijk zult U door dit artikel inzien dat in het natuurlijk leven elke voorval een duidelijke zin heeft, dat men ja of niet wenst te onderzoeken. Zelfs een ongeval komt niet van zelfs en heeft altijd een waardevolle betekenis voor wie wel wilt.

Ik wens u veel geluk in elk ongeluk!

Dr Vet Eric Vanden Eynde

Geplaatst in Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , .