Dossier | Propagisten voor Homeopathie

Dr. Fons Vanden Berghe

Kinderen zijn de beste propagandisten voor Homeopathie

Sommige mensen zijn nieuwsgierig naar de werking van homeopathie, anderen willen ervaring opdoen met homeopathie, nog anderen zijn kritisch of ongelovig naar homeopathie toe. Aan al deze mensen geef ik steeds opnieuw de raad : probeer homeopathie uit bij baby’s of kinderen en observeer wat bij zo een behandeling kan veranderen.

Enerzijds is het behandelen van kinderen met homeopathie eenvoudiger dan het behandelen van volwassenen. Kinderen zijn nog niet lang op de wereld zodat ze ook nog geen chronische ziekten kunnen hebben die al tientallen jaren bestaan. Kinderen zitten emotioneel en mentaal nog niet zo ingewikkeld in mekaar dat hun gevoelens en gedachten niet meer te volgen zijn, kinderen zijn meer spontaan en uiten zichzelf gemakkelijker. Lichamelijk zijn de klachten van kinderen meestal eenvoudiger en daarnaast zijn hun instincten nog sterker, natuurlijker en duidelijker.

Anderzijds zijn we bij baby’s en jonge kinderen meer afhankelijk van het verhaal van de ouders of familie of verzorgers voor het verkrijgen van de noodzakelijke homeopathische informatie. Daarom moeten we als homeopaat meer aandacht besteden aan de observatie van het kind : wat zien we, wat horen we, wat ruiken we, wat valt op, wat is ongewoon, wat is eigenaardig enz... . Onnodig te zeggen dat kinderen meestal pas vanaf een bepaalde leeftijd en een bepaalde vorm van rijpheid zelf in staat zijn om hun klachten, hun gevoelens en hun gedachten goed onder woorden te brengen.

Genezing bij kinderen overtuigt best

Kinderen zijn moeilijk beïnvloedbaar door placebo-werking. Indien een kind vanaf de start van de homeopathische behandeling begint te verbeteren is dit meestal erg overtuigend voor de ouders, voor de familie en voor de hele omgeving. Als de homeopathische behandeling ervoor zorgt dat een kind beter slaapt, beter eet en drinkt, meer tevreden is, minder kwaad is, handelbaarder is, zichzelf beter bezig houdt, minder zeurt, minder weent, minder angstig is, meer durft te ondernemen, een betere kleur heeft, een betere uitstraling heeft, minder frequent ziek is, minder ernstig ziek is, minder langdurig ziek is, minder lichamelijke klachten overhoudt, minder medicatie nodig heeft en toch creatiever functioneert, dan zijn niet alleen de ouders en de directe familie verrast, maar meestal ook de hele omgeving. Deze vaststelling neemt veel obstakels weg en prikkelt en motiveert mensen om voor zichzelf ook eens homeopathie te proberen.

Zo zie ik na 25 jaar dat we in onze homeopathische praktijk hele clusters van families en hun kennissenkring verzorgen. Het is allemaal begonnen met dat ene erg chronisch zieke kind waarvoor men ten einde raad eens homeopathie wou proberen. Omdat dit kind zo snel en goed verbeterde op homeopathie zijn daarna het broertje of zusje, de moeder en vader, de tante en nonkel, het neefje en nichtje, de grootvader en grootmoeder, het schoolkameraadje, het clubgenootje, de schoonfamilie enz... enz... allemaal komen zien of homeopathie ook voor hen iets kan verbeteren. Daarom twijfel ik er niet meer aan : kinderen zijn de beste propagandisten voor homeopathie !

Meer en meer kinderen zijn ziek

Gedurende de 35 jaar dat ik geneeskunde doe zie ik meer en meer zieke kinderen. Vooral opvangmoeders en mensen uit het onderwijs signaleren me dat ze op 30 jaar tijd een zoveel groter percentage kinderen zien die allerhande dokters en allerhande therapieën nodig hebben. Er ontstaan alsmaar vreemdere acute ziekten, meer en meer kinderen zitten chronisch aan de medicatie. De huiduitslag en de neusloop en de oorloop zijn vervangen door chronische astma. De laatste 10 jaar zien we zelfs dat lichamelijke klachten meer worden vervangen door emotionele en mentale klachten zoals onzelfzekerheid, angsten, karakterstoornissen, hyperactiviteit en concentratiestoornissen.

Het dikwijls agressief behandelen van allerlei acute ziekten leidt blijkbaar tot een toename van het aantal chronische ziekten. Het vaccineren tegen meer en meer gekende ziekten leidt blijkbaar tot het verminderen van de weerbaarheid tegen allerhande nieuwe ziekten. Het onderdrukken van oppervlakkige lichamelijke klachten leidt blijkbaar tot een toename van “dieper gelegen” ontregelingen op emotioneel en mentaal vlak. Homeopaten weten dat dit komt door een verzwakking van de inwendige menselijke batterij, door de uitputting van de levenskracht. Homeopaten weten ook hoe ze met de energie uit homeopathische middelen die batterij of levenkracht weer kunnen bijvullen, zodat het organisme weer de kracht krijgt om terug te keren naar minder diep gelegen, minder chronische en minder frequente ontregelingen.

De energie van homeopathische middelen kan kinderen helpen om hun verdedigingssysteem en hun immuunsysteem te versterken, hun motorische ontwikkeling te verbeteren, hun zelfredzaamheid te verhogen, hun emotionele draagkracht te verbeteren, hun mentale mogelijkheden aan te scherpen, enz... . Homeopathie helpt in de ontwikkeling van het kind naar een gezonde volwassene, die vrij en creatief is op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak. Gezonde, creatieve kinderen bepalen hoe onze toekomstige maatschappij er zal uitzien.

De beste indicaties bij kinderen

De kans op succes met homeopathie bij kinderen is zeer groot bij volgende aandoeningen :

 1. Op lichamelijk vlak :
 2. Terugkerende koorts en ontstekingen
 3. Allergieën
 4. Luchtwegproblemen (al dan niet met aërosolgebruik)
 5. Huidproblemen
 6. Voedingsproblemen (reflux enz...)
 7. Slaapproblemen
 8. Zindelijkheidsproblemen

Op emotioneel vlak :

 1. Huilbaby’s
 2. Overdreven angsten (nachtmerries)
 3. Karakterstoornissen (agressief gedrag, onhandelbaarheid, onzelfzekerheid)
 4. Depressiviteit

Op mentaal vlak :

 1. Hyperactiviteit (ADHD, rusteloosheid)
 2. Concentratiestoornissen (dyslexie, studieproblemen)
 3. Waangedachten of idee-fixen

Vergeet niet dat homeopathie de ideale therapie is voor problemen tijdens de zwangerschap. De ervaring leert dat een goed verlopende zwangerschap meestal leidt tot een probleemloze bevalling en tot een betere start voor de baby. Vergeet ook niet dat gehandicapte kinderen dikwijls zeer goed reageren op homeopathie.

Om te besluiten zou ik nog eens willen herhalen : ken je kinderen met vaak terugkerende of met chronische problemen ? Vraag de lijst aan van de homeopaten om ze homeopathisch te laten behandelen.

Kinderen die minder antibiotica nodig hebben, minder reflux-medicatie, minder aërosol-medicatie, minder ziek zijn, en zich beter voelen in hun vel zijn echt de beste propagandisten voor homeopathie !

Geplaatst in Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , .