Mededeling van Erik Buelens, de voorzitter van de patiëntenvereniging Pro homeopathia  

11 september 2020

Beste vrienden,

Ten gevolge van de coronacrisis en haar impact op mijn klanten gaat mijn beroepsactiviteit als zelfstandige ondernemer overkop en gaan mijn vrouw en ik hachelijke tijden tegemoet.

In dergelijke omstandigheden is het voor Catherine en mezelf niet meer mogelijk om ons verder in te zetten voor de patiëntenvereniging Pro Homeopathia.

Wij worden dus, als voorzitter en vice-voorzitster, gedwongen af te treden. Wij beleven dit als een zware nederlaag, zeker nu, net na het overlijden van Jacques Hirsch.

Ik moet in alle bescheidenheid toegeven dat jullie advies en inzichten meer dan welkom zouden zijn.

Hartelijke groeten,

Erik Buelens – Pro Homeopathia
02 770 07 11 

19 oktober 2020

Beste vrienden,

Bijgaand vindt u het oktobernummer van de nieuwsbrief van Pro Homeopathia, waarin ik hulde breng aan de Meester Jacques Hirsch, oprichter van onze vereniging en van andere organisaties die bijdragen aan de homeopathie in Europa. Jacques is eind juli overleden. Hij was 93.

Ook wil ik velen van u hartelijk danken voor uw sympathie en steun, terwijl ik verbeten vocht om mijn professionele activiteit te redden van de verwoesting die het coronavirus in vele economische sectoren aanricht. Ik heb het tij enigszins weten te keren, maar de strijd is nog niet gewonnen.

Uw vele reacties hebben ook de aandacht gevestigd op de gevolgen die mijn vertrek en dat van mijn vrouw Catherine zou hebben gehad voor Pro Homeopathia en haar raad van bestuur. Nee, we zijn niet onvervangbaar. Niemand is dat. Maar u hebt me doen inzien dat, hoe eng de situatie nu ook is, ik mijn taak niet kan opgeven op het ogenblik dat de patiëntenvereniging nieuwe vitale krachten nodig heeft in haar raad van bestuur om de elektronische communicatie te moderniseren en haar activiteiten te diversifiëren. Na een (helaas virtuele) samenkomst van de Raad van Bestuur zal ik een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om een reeks beslissingen te nemen die waarschijnlijk een nieuwe impuls zullen geven aan onze actie.

Hartelijke groeten

Erik Buelens – Pro Homeopathia
02 770 07 11 

Korte persmededeling beschikbaar bij Het Nieuwsblad

Volledig artikel op de site van Stichting Kanker
(met gratis download brochure)

Noot van de redactie

Wij hadden met Erik enkele telefonische  contacten. De vereniging heeft zeker geen financiële problemen, maar wel een gebrek aan medewerkers die meertalig zijn, o.a. om artikelen te schrijven voor hun Nieuwsbrief. Indien geïnteresseerd, meld je zeker op info@prohomeopathia.be (ook om gewoon lid te worden)  Hartelijk dank!

 
 
Geplaatst in Aanvullende Therapieën, Actualiteit, Alle rubrieken, Geen, Patiëntervaringen en getagd met , .