Open brief aan Frank Vandenbroucke van Carine Knapen, advocaat

Seriously, Frank?

Karen De Neef:

” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt het niet kunnen dat er zoveel “leugens en onzin” worden verteld op de coronabetogingen. Dat liet hij weten bij VTM NIEUWS. “Men geeft een microfoon in de hand van eender wie, die eender welke leugen vertelt. Ik vind dat dat moet stoppen”, aldus Vandenbroucke. De minister veroordeelt bovendien de geweldplegingen en vernielingen die de betogers op de vorige protesten in Brussel hebben aangericht.”
[…]
” De minister betreurt dat vele betogers “onzin” uitkramen, zoals de bewering dat de coronavaccins “dodelijk” zouden zijn. “Die mensen zeggen dat ze vrij willen zijn”, maar dat is
volgens Vandenbroucke niet mogelijk “als de ziekenhuizen volstromen en je niet in staat bent om de gezondheidszorg te organiseren”.

Carine Knapen


2 Februari 2022

Seriously, Frank?
Uw gespeelde verontwaardiging laat me perplex. Betogers liegen ? Betogers vertellen onzin ? Neen, Frank. Ze zeggen de waarheid. The unbearable truth.
De waarheid die u achter houdt en waarover u aanhoudend staalhard liegt.

The unbearable truth

Eudraviligance

U weet zeer goed – net als de miljoenen andere burgers, artsen, wetenschappers, verpleegkundigen en andere academici die aan de alarmbel trekken – dat de vaccins wel degelijk veel doden EN ernstige bijwerkingen veroorzaken.
Louter bij Eudraviligance ( databank van het EMA ) zijn er tot eergisteren [begin februari]  meer dan 37.000 vaccin doden (!) geregistreerd en ruim 3.292.000 ernstige bijwerkingen en aandoeningen.
Dit is enkel het topje van de ijsberg. EMA heeft zelf aangegeven dat er een sterke onderrapportering is.
Er zijn in heel Europa (ook in B) veel plotse overlijdens na vaccinatie, en myocarditis, pericarditis, tromboses, hersenbloedingen, hartfalen; nierfalen, immuniteitsaandoeningen enz…
Wereldwijd spreken we over ettelijke miljoenen vaccindoden en een veelvoud van ernstige bijwerkingen/aandoeningen.

Ich habe es nicht gewusst.

In 2021 is er in België  een sterke oversterfte geweest die NIET te wijten is aan corona. De
corona overlijdens beslaan amper 5% van alle overlijdens. De hoofdoorzaak van de 95%
andere overlijdens zijn te wijten aan hartaandoeningen die spectaculair gestegen zijn.

U gaat me toch niet vertellen dat u de cijfers van Statbel nog niet bekeken hebt? Als u dat
nog niet gedaan zou hebben is dit een ernstige beroepsfout. U bent minister. U MOET dit
soort dingen weten en kan zich niet verschuilen achter “ich habe es nicht gewusst “. U weet
het, zoveel is zeker.

De ziekenhuizen liggen NIET vol. Ze hebben in het kader van corona nooit vol gelegen. Er zijn in dit land 104 ziekenhuizen die samen goed zijn voor 52.500 bedden. Op de hoogste piek van de eerste en tweede golf hebben er nooit meer dan 8.000 mensen in het ziekenhuis gelegen.
Indien u de lamentale IC-capaciteit zou opgeschaald hebben van 2.000 naar 5.000 bedden (zoals tijdens de eerste golf aangekondigd door uw voorganger), zou er nooit een probleem
geweest zijn. Maar dat hebt u niet gedaan. U hebt integendeel de druk op de zorg nog
verhoogd door ze te belasten met extra administratieve taken. De lonen zijn niet verhoogd. Er is geen extra personeel aangeworven. U hebt de beweerde tekorten in de zorg gebruikt als excuus om een tweede lockdown van 8 maanden door onze strot te duwen. De burgers
moesten de zorg ontlasten terwijl u net degene bent die vroeger en nu in de zorg gesnoeid
heeft. De huidige variant (Omikron) heeft dezelfde symptomen als een gewone verkoudheid
maar toch blijft u aandringen op vaccinatie met een genetisch product waarvan de
gevolgen op lange termijn (nog ) niet gekend zijn maar… waarvan er wel al lang geweten is dat het sterke en ernstige bijwerkingen veroorzaakt.

Er is hier maar  één persoon die liegt en onzin vertelt en dat bent u.  Nou ja, u bent niet alleen.
U hebt nog een aantal vazallen die ook staalhard liegen.

U weet zeer goed hoe de vork aan de steel zit maar toch blijft u de vaccins verder promoten, aandringen op vaccinatie, zelfs bij onze allerkleinsten, en dreigen voor al wie de spuit niet zet. Geen haar op uw hoofd dat er zelfs maar aan denkt om de vaccinatie op te schorten en onderzoek uit te voeren naar het hoge aantal overlijdens na vaccinatie en de sterke bijwerkingen waar niemand nog naast kan kijken (behalve u maar u doet het doelbewust).
En dat, mijn beste Frank, maakt van u een eersterangs crimineel. U zal uw straf niet ontlopen.

U weet zeer goed hoe de vork aan de steel zit.

Voor wie zich nog niet ingelezen zou hebben, hieronder een overzicht van mijn eerdere posts
over de materie ( louter van december 2021 en januari 2022 ) waarvan de inhoud voor zich
spreekt.

 

Eudra Vigilance ( EU ) per 11.12.2021
Ernstige bijwerkingen :
• Pfizer : 448.223 ( waarvan 8.896 in B – zie derde tabblad )
• Moderna : 130.142 ( waarvan 1952 in B )
• Astrazeneca : 325.173 (waarvan 5543 in B )
• JJ : 33.879 ( waarvan 877 in B )

 

Voor de aard van de ernstige bijwerkingen : zie de screenshots
Overlijdens door vaccinatie;
• Pfizer : 15.396
• Moderna : 8.988
• Astrazeneca : 6445
• JJ : 1930

 

Onderrapportage van bijwerkingen en doden : 94%
Slechts 6% wordt aangegeven.
Check zelf de cijfers. Vindt u niet hoe het moet ? Kijk dan naar deze video.

 

Een kleine greep uit de video’s die op het web circuleren ( uit honderden andere )
Dit zijn slechts de gevallen die publiek bekend zijn geraakt….

 

December 2021 :
Vorige maanden :

 

In B zijn er ook al veel plotse overlijdens geweest waarbij door de wetsdokter hartfalen of aneurisma als doodsoorzaak werd opgegeven ( zonder enige voorafgaandelijke autopsie ). Een paar hebben de pers gehaald maar de meesten niet.
42.000 personen getest tijdens testfase 3. 21.000 hebben een placebo ontvangen en 21.000 het ” vaccin”. Van de 21.000 die de spuit gekregen hebben zijn er 1.227 overleden. Dat is 1 op 37 personen ( en is enorm ! )

 

Uit het Post Marketing Experience’ van Pfizer zelve en de informatie die zij aan het FDA heeft verstrekt blijkt dat er sinds de uitrol van de vaccinaties en 28.02.2021 2,9% van de gevaccineerden overleden zijn aan de gevolgen van het vaccin ( niet van een testgroep van Pfizer ).

 

Uit de gegevensbank van Vaers ( USA ) en Eudravigilance blijkt ( bij optelling ) dat ruim 200 miljoen ernstige bijwerkingen geregistreerd werden van de Covid19 vaccins van Pfizer ( op kop ), Moderna, Astrazeneca en JJ en ontzettend veel mensen als rechtstreeks gevolg hiervan overleden zijn. De databanken geven zelf aan dat er een sterke onderrapportering is van 94%.
In werkelijkheid zijn er dus veel meer bijwerkingen en doden. We zien met de regelmaat van de klok ” plotse ” overlijdens door hartfalen. We kennen allemaal wel iemand die voordien compleet gezond was en die plots overlijdt. Social media staan bol van de overlijdens.

 

Ongezien.
Onze ministers en staatsexperten kunnen niet beweren dat zij hiervan niet op de hoogte zijn. Als zij het niet weten is dit een zeer zware fout. Alleszins weten ze het nu dan zeker wel ( ik ben niet de enige die aan de alarmbel trekt, we zijn met zeer velen ).
Maar toch willen ze vanaf eind december 2021 onze kinderen van 5 tot 11 injecteren met de gifspuit ?
DIT IS BEWUSTE GENOCIDE.

 

Wist u dat de WHO ook beschikt over een databank waar de ernstige bijwerkingen van Covid vaccins geregistreerd worden ?

http://vigiaccess.org/#:~:text=VigiAccess is intended as a useful starting point,a suspected side effect and any specific medicine.
Wist u dat de WHO tot dusver 2.803.806 ernstige bijwerkingen geregistreerd heeft waarvan 49% ofwel 1.362.067 in Europa ? 

Wist u dat de meerderheid van de ernstige bijwerkingen zich voordoen in de leeftijdscategorie 18-44 en 45-64 jaar ?
Wist u dat er in 2021 een schrikwekkende spectaculaire stijging is van vaccinschade ten opzichte van alle vorige jaren ?
Wist u dat er ook bij de WHO ( net zoals bij Vaers en Eudraviligance ) een sterke onderrapportering is en slechts 1% van de gevallen geregistreerd worden door artsen en ziekenhuizen en de WHO het aantal doden door vaccinatie ( in tegenstelling tot Vaers en Eudraviligance ) niet registreert ? 

Kwatongen zullen beweren dat 2.803.806 ernstige bijwerkingen verwaarloosbaar is ten opzichte van het totaal aantal personen die reeds gevaccineerd werden maar ondertussen zitten de personen die vaccinschade lijden er wel mee en niet voor even, wellicht voor het leven. In werkelijkheid zijn de ernstige bijwerkingen vele malen hoger dan hetgeen geregistreerd wordt wat de kwestie in een volkomen ander perspectief plaatst. Dit is vele malen erger dan een week tot een paar weken ziek zijn van een virus waarvan 91% op korte termijn geneest. Op vandaag zijn 247.521.339 positief getesten ( op een totaal van 275 miljoen ) volledig hersteld en genezen verklaard of… ze hebben nooit iets gehad. 

Wist u dat er in 2021 een oversterfte is in alle leeftijdscategoriën en een substantiële oversterfte in de categorie 15-44 en 45-64 jaar ( overlijdens alle aandoeningen ) ?
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ 

Wist u dat er wereldwijd al geruime tijd nog maar weinig mensen sterven door of met Covid-19 hoewel er nog steeds heel enthousiast gerekend wordt en elke mens met een ernstige onderliggende aandoening zoals kanker, hartziekte, longziekte andere dan corona, diabetes enz… die positief getest is nog altijd ook geregistreerd wordt als corona dode ? 

Op vandaag ( 21.12.2021) zijn er, op 2 jaar tijd, wereldwijd amper 5.377.648 mensen overleden door of met corona, op een totale wereldbevolking van 7,92 miljard mensen, waarvan 27.992 in België ( 20.000 in 2020 en ongeveer 7.900 in 2021 wat een zeer sterke daling is ten opzichte van 2020 ). De actuele wereldwijde dodentol is verwaarloosbaar. De vaccinatieschade en de sterfte door vaccinatie is daarentegen enorm in vergelijking met voorgaande jaren.
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

De hele kwestie wordt pas echt penibel wanneer men bedenkt dat de ” vaccins ” helemaal niet doen wat ze beloven. De mensen moeten een derde prik laten zetten omdat de eerste 2 niet werken en nog veel ziekte veroorzaken. Spuit 3 zal gevolgd worden door 4,5,6,7 ….
De 2.803.806 die tot nog toe vaccinatieschade hebben opgelopen ( die voor velen permanent is), hebben dus eigenlijk voor niets hun leven in de weegschaal gelegd. En de vaccin doden ? Die hadden perfect vermeden kunnen worden. 

Benieuwd wat 2022 zal brengen ? Ik ook. Houdt de grafieken van Euromomo maar goed in de gaten. 

http://vigiaccess.org/#:~:text=VigiAccess is intended as a useful starting point,a suspected side effect and any specific medicine

Eudravigilance is de databank van het Europees Medicijnen Agentschap en alsdusdanig belast met de registratie van de ernstige bijwerkingen en overlijdens door vaccinatie. 

Pfizer heeft bij Eudravigilance spontaan aangifte gedaan van het overlijden van 1 kind tussen 3 en 11 jaar na vaccinatie met haar vaccin.
https://pnws.be/pfizer-meldt-overlijden-van-kind-na-injectie-coronavaccin/ 

De loutere vaststelling dat Pfizer zelve die aangifte heeft gedaan betekent dat het kind één van haar proefpersonen was voor het testen van het “Kinderpfizer “.
We hebben op vandaag nog steeds het raden naar het aantal kinderen dat onderworpen is aan testfase 3. De details en de testresultaten zijn niet kenbaar gemaakt. 

In de aangifte lezen we ” doodsoorzaak onbekend ” (?? ) wat minstens doet vermoeden dat er geen autopsie heeft plaats gevonden teneinde de precieze doodsoorzaak na te gaan. Of … mogelijks heeft er wel een autopsie plaats gevonden en heeft Pfizer wijselijk beslist om de resultaten hiervan niet kenbaar te maken omdat de waarheid over haar spul dan definitief en onherroepelijk zou vaststaan. 

Zoals gewoonlijk ( bij elk plots overlijden na vaccinatie ) lezen we dat er geen verband bestaat tussen het overlijden en de vaccinatie en één en ander nog zal worden uitgezocht. Waarom is dit nog gebeurd ? Waarom verschaft Pfizer hierover geen duiding, open en transparant ?

We zien de afgelopen maanden ontzettend veel plotse overlijdens.
Jonge mensen. Gezonde mensen zonder enige medische voorgeschiedenis. Hartfalen. Hersenbloeding/trombose (bloedklonter). Het topje van de ijsberg haalt de krant. Alle andere worden dood gezwegen (what’s in a word).
Er wordt nooit vermeld of de persoon gevaccineerd was of niet maar wees maar gerust dat ze zeker WEL gevaccineerd waren. Als dit niet het geval zou zijn, zou de pers die koe uitmelken tot de laatste druppel. “NIET GEVACCINEERDE STERFT DOOR HARTFALEN!” (of hersenbloeding aka trombose). ” Zie je wel! Dat komt ervan als u zich niet laat vaccineren. Ze had het beter wel gedaan dan zou ze nog leven.” 

En natuurlijk is er nooit een verband met het vaccin. Neen, het is “toeval”.” Of, ze weten het niet. En de believers die roepen uiteraard dat er altijd mensen sterven door hartfalen of hersenbloeding en “die smerige antivaxxers” hun smoel moeten houden. 

We zitten in 2021 met een oversterfte van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar die NIET te wijten is aan corona. Mogelijks is dat percentage nog hoger. De definitieve cijfers zijn nog niet gepubliceerd. In 2020 zijn +/- 20.000 mensen overleden door of met corona. In 2021 zijn dit er amper 8.000.
In beide jaren hebben ze een zeer enthousiaste berekening gemaakt. Veel overlijdens zijn geregistreerd als coronadode terwijl velen overleden zijn aan andere aandoeningen of gewoon, door ouderdom.
Met de vele plotse overlijdens NA vaccinatie zien we echter de hefboom volledig overhellen naar de andere kant. Het ligt niet aan het vaccin en ook niet aan corona. Aan wat dan wel ? Ah, dat weten we niet. Einde verhaal. Boeken toe. Zand erover. 

Steeds meer mensen stellen zich daar vragen over. Volkomen terecht overigens. We MOETEN daar vragen over stellen. Er moet duidelijkheid komen maar … die komt er niet. De politiek zwijgt als vermoord. De experten en de reguliere pers draaien hun hoofd weg.
De Telegraaf publiceerde eerder het bericht dat we niet moeilijk moeten doen over 225 vaccin doden en we gewoon moeten prikken om uit deze ellende te geraken. Elke coronadode is er één teveel, maar een vaccindode ? Ho maar. Dat steekt niet zou nauw.
17 jaar, 21 jaar, 23 jaar, 25 jaar, 27 jaar, 35 jaar, 38 jaar, 45 jaar, 50 jaar, 52 jaar …. Perfect gezond, geen medische voorgeschiedenis. 

Er spelen zich in veel gezinnen drama’s af. Ouders die hun kind verliezen, mannen en vrouwen die hun partner, broer, zus of jonge ouder verliezen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat daar zo licht over heen gestapt wordt ? 

En nu hebben we officieel dus 1 kind tussen de 3 en 11 jaar dat gefungeerd heeft als proefpersoon en door het vaccin overleden is. Er zijn er nog. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan.
Los daarvan zijn er tenandere ook ontzettend veel miskramen en doodgeboren baby’s. In deze moderne tijd waar de technologie vrijwel alles kan, kunnen deze baby’s niet gered worden. Ze sterven in de buik van hun moeder of op de bevallingstafel. 

Al degenen die aan het roer staan en de bevolking een spuit opdringen zijn mee aansprakelijk voor al die overlijdens.
Onze overheid zou meteen op de rem moeten gaan staan wanneer ze het overlijden van een kind na vaccinatie vernemen en de vaccinatiecampagne van kinderen tussen 3 en 11 jaar moeten opschorten tot er meer onderzoeksresultaten gekend zijn. Net zoals voor de volwassen bevolking is er met betrekking tot kinderen maar heel weinig onderzoek gedaan over een veel te korte periode. Er kan onmogelijk uitgemaakt worden wat de bijwerkingen op korte, middellange termijn zijn. Ze doen het echter niet. Doelbewust.
Zet die spuit en zwijg! 

De toekomst van alle kinderen staat op de helling. Het is brute waanzin. En dan is er nog dit:
In Frankrijk hebben 6 kinderen tussen 5 en 11 jaar per ongeluk een dubbele dosis Pfizervaccin toegediend gekregen.
Hoe deze onachtzaamheid is kunnen gebeuren laat me perplex.

Geplaatst in Achtergrond, Actualiteit, Alle rubrieken, Geen, Lezersbrief - Open Brief - Opinie, Open Brief en getagd met , , .