Persbericht over NHRMC-rapport (Australisch rapport)

Rapport van Australische overheid erkent “bemoedigend bewijsmateriaal” van de doeltreffendheid van homeopathie

Samenstelling en realisatie: Meta Zahren

Noot van de redactie

Wij publiceren hierachter integraal het gezamelijk persbericht van Homeopathy Belgium Industry Unio Homoeopathica Belgica en Pro Homeopathia.

Je kan het gezamenlijk persbericht
ook als pdf downloaden

Brussel, 10 oktober 2019 – Het toonaangevende Australische onderzoekinstituut NHMRC (National Health and Medical Research Council) heeft haar initieel rapport gepubliceerd over homeopathie. Dit rapport identificeert “bemoedigend bewijs” van de doeltreffende werking van homeopathie. Deze nieuwe gegevens bevestigen eens te meer de plaats van homeopathische geneesmiddelen in het therapeutisch arsenaal van de gezondheidsprofessional.

Het eerste rapport van de NHMRC over homeopathie, opgemaakt in 2012, was tot nu toe verborgen gehouden. De conclusies van dit verslag wijken sterk af van het tweede verslag uit 2015, dat vaak gebruikt wordt om homeopathie in diskrediet te brengen.

Belangrijke bevindingen
Dit eerste rapport identificeert “bemoedigend bewijs van de doeltreffendheid van homeopathie” bij verschillende ziekten: middenoorontsteking, infecties van de bovenste luchtwegen bij volwassenen en bepaalde bijwerkingen van kankerbehandelingen.

Deze bevindingen zijn zeer belangrijk met het oog op de gevolgen van het ingekorte rapport dat verscheen in 2015, waarop veel landen zich hebben gebaseerd om homeopathie en haar geneesmiddelen schade toe te brengen.

Strikte voorwaarden omtrent veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit
In België moeten homeopathische geneesmiddelen voldoen aan strenge voorwaarden rond veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. Ze mogen enkel worden voorgeschreven door gezondheidsprofessionals in een medisch verantwoord kader.

We zullen op basis van wetenschappelijk onderzoek en de ervaring van gezondheidsprofessionals blijven pleiten om de toegang tot homeopathische geneesmiddelen voor de patiënt te garanderen. Homeopathische geneesmiddelen spelen een essentiële rol in de Belgische volksgezondheid. Naast een antwoord op de medische behoeften van de patiënt, maken ze deel uit van de strijd tegen overmatig gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers of psychotrope geneesmiddelen.

 

Meer Informatie

Het eerste rapport, ‘The effectiveness of Homeopathy, an overview review of secondary evidence’, vindt u terug via:

https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf

Als u meer wilt weten: 
www.HRI-Research.org/Australian-Report

Noot van de redactie

Dit eerste rapport is soms moeilijk te downloaden van de Australische server – om reden van vertragingen op de server en de grootte van het rapport (11.5 MB). Daarom stelt Homeopathisch Bekeken Online de pdf ook hier ter beschikking. De download neemt wat tijd in beslag.

Contact Homeopathy Belgium Industry Association:
Ulrike Vanden Houte – info@homeopathy-belgium.be – M: +32 (0)479 84 96 35
Contact Unio Homoeopathica Belgica :
Dr. Philippe Devos – philippe.devos@homeopathy.be – M: +32 (0)475 62 05 32
Contact Pro Homeopathia:
Erik Buelens – erik.buelens@prohomeopathia.be – T: +32 (0)2 770 07 11

Homeopathy Belgium Industry Association (HBIA) vertegenwoordigt farmaceutische laboratoria die actief zijn op de Belgische markt, binnen het domein van homeopathische geneesmiddelen. HBIA wil een referentie worden in het delen van accurate informatie over homeopathie met de samenleving en het stimuleren van de dialoog over homeopathische vraagstukken. De vereniging heeft drie doelstellingen: het ijveren voor correcte informatie over homeopathie voor patiënten, de opleiding van gezondheidsprofessionals in homeopathie bevorderen en oplossingen aanreiken om het hoofd te bieden aan de belangrijkste uitdagingen voor de volksgezondheid.

Unio Homoeopathica Belgica
is een erkende beroepsvereniging die als doel heeft artsen, dierenartsen en tandartsen samen te brengen die als fundamenteel criterium tot uitoefening van de homeopathie de gelijkheidswet aanvaarden. Deze vereniging heeft ook tot doel het onderzoek, de bescherming en de ontwikkeling van hun professionele belangen te waarborgen. De vereniging omvat ook apothekers die homeopathische geneesmiddelen bereiden.

Pro Homeopathia (vzw)
werd in 1972 opgericht door patiënten die baat vonden bij de homeopathische geneeswijze. De Belgische patiëntenvereniging homeopathie informeert haar leden en het publiek over het ontstaan, de methodes en de waarde van deze geneeskunde. Ze draagt bij tot de verdediging van deze medische discipline en haar patiënten bij alle stakeholders (overheid, industrie, professionele zorgverleners), op nationale en op Europese schaal. Pro Homeopathia is onafhankelijk. De vereniging is stichtend lid van de EFHPA, de Europese federatie van patiëntenverenigingen homeopathie. PH respecteert eigenheden, vindt contacten leerrijk en oordeelt niet.Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inschrijven is eenvoudig:

je tikt voornaam, achternaam en email adres in de voorbestemde vakjes en drukt op “Abonneren!”

Geplaatst in Actualiteit, Alle rubrieken, Nieuwsbrieven en getagd met .