Dossier Kanker | Interview met Dr. Jens Wurster

Interviewer: Katja Schütt, Uitgever Homeopathy 4 Everyone, (www.Hpathy.com)
Vertaling door Dr. Erwin Doeuvre

 

Dr. Wurster, klassieke arts en homeopaat

Dr. Jens Wurster is een homeopaat die werkzaam is in één van de weinige homeopathische Europese ziekenhuizen.

Dr. med, Jens Wurster
jens.wurster@bluewin.ch
Clinica Santa Croce SA
Via al Parco 27
CH 6644 Orselina
www.clinicasantacroce.ch

KS: U werkt in de homeopathische kanker kliniek te Santa Croce, Zwitserland. Kunt U eerst iets vertellen over het ziekenhuis, zijn concept en ontwikkeling?

JW: Ons ziekenhuis heeft een lange traditie. Vijftig jaar geleden, toen het 80 bedden telde, werd het geleid door nonnen. Later werd het ziekenhuis verkocht. De nieuwe eigenaar wou er een chirurgisch ziekenhuis van maken maar kreeg geen vergunning. Het ziekenhuis kreeg een nieuwe bestemming toen aan Dr. Spinedi werd gevraagd een homeopathisch ziekenhuis te openen. Hij wist dat dit ook de grote wens van Dr. Künzli en Dr. Pierre Schmidt was en ging akkoord. In 1997 begon hij, samen met Dr. Keller, elke maand 3 tot 5 kankerpatiënten te behandelen. Dr. Spinedi vroeg mij ondersteuning en hiermee kwam mijn droom uit om kankerpatiënten homeopathisch te kunnen behandelen. In het begin hadden we slechts toestemming voor 5 bedden, maar het aantal steeg doorheen de jaren en nu hebben we een apart homeopathisch departement met 25 bedden, 8 dokters en verschillende verpleegkundigen.

KS: Hoe ziet een typische behandeling er uit voor de patiënt?

JW: De behandeling start met een uitvoerige anamnese die enkele uren duurt en die de volledige geschiedenis van de patiënt overloopt, tot het moment van ontstaan van de tumor. Daarna volgt de analyse en evaluatie van de symptomen om de homeopathische basisremedie [2] en/of de op dat moment aangewezen remedie voor de patiënt te vinden. We zoeken naar remedies voor mogelijke miasmatische blokkades en ook tumor specifieke remedies. We letten goed op alle iatrogene schade veroorzaakt door chemotherapie en bestraling.

Eens deze complexe overwegingen gemaakt zijn, wordt een individueel behandelingsplan uitgewerkt. We stellen samen met de patiënt een lijst op met parameters van de huidige storende symptomen waaronder pijn, slaapstoornissen, uitzicht en grootte van de tumor, psychische problemen zoals angst en verdriet, enz. We voegen er ook laboratoriumwaarden aan toe: tumormerkers, bloedbezinkingssnelheid en bloeddruk als belangrijke controleparameters.

Na het toedienen van een homeopathische remedie, gewoonlijk in Q-potentie, analyseren we dagelijks de symptomen van de patiënt om zijn reactie op de remedie te controleren. Dit is zeer belangrijk omdat de ontwikkeling van de symptomen ons toont hoe we de behandeling verder moeten zetten. Het is een groot voordeel van het ziekenhuis dat de patiënt dagelijks kan gevolgd worden.

Veel patiënten zijn geïnteresseerd geworden in een behandeling in onze kliniek sinds het verschijnen van mijn boek “De behandeling en genezing van kanker en gemetastaseerde tumoren” zodat Dr. Spinedi onmogelijk alle supervisie zelf kon bolwerken. Er werden twee supervisiegroepen opgericht met mezelf aan het hoofd van de tweede, zodat elk van ons nu de dagelijkse zorg heeft over 10 kankerpatiënten. Samen met mijn assistenten bezoek ik al mijn patiënten op woensdagnamiddag, Ze worden gevraagd om in detail verslag uit te brengen van de impact van onze behandeling en hoe hun symptomen ontwikkelen. We stimuleren de patiënten ook om te genieten van de mooie omgeving en na te denken over hun situatie. In de dagelijkse gesprekken zoeken we naar oplossingen voor hun problemen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 80 % van de oncologen, als ze ziek zouden worden, zelf de behandeling niet zouden nemen die ze aanraden aan hun patiënten.

KS: Ik wens dat er meer homeopathische klinieken zouden worden gebouwd in Europa en overal in de wereld!! Waar ziet U de grootste problemen voor de oprichting van homeopathische klinieken en welke moeilijkheden moet U overwinnen.

JW: Een brede aanvaarding van de homeopathie is noodzakelijk…. Veel verzekeringsinstellingen weigeren nog steeds dekosten terug te betalen hoewel homeopathie veel goedkoper is dan de conventionele kankerbehandeling met zijn chemotherapie
en bestraling. Ik denk dat eerst polyklinieken moeten gebouwd worden waar kankerpatiënten kunnen behandeld worden zonder de noodzakelijke investeringen in ziekenhuizen.
De reguliere geneeskunde en de pharma industrie zouden moeten open staan om samen te werken met homeopathische artsen. Meer en meer oncologen voegen met succes alternatieve therapieën toe aan hun behandelingsconcept. Onderzoek heeft uitgewezen dat 80 % van de oncologen, als ze ziek zouden worden, zelf de behandeling niet zouden nemen die ze aanraden aan hun patiënten.

Clinica Santa Croce SA
Clinica Santa Croce SA

Als men in overweging neemt dat de kans op genezing van gemetastaseerde borsttumoren veel lager is dan 20 jaar geleden (Hoelzl) ondanks de introductie van polychemotherapieën, moet men zich de vraag stellen wat de zogenaamde vooruitgang in kankerbehandeling eigenlijk inhoudt.

In tegenstelling tot chemotherapie en bestraling bieden we met homeopathie een behandeling die het immuunsysteem van de patiënt ondersteunt.
De basisaanpak van de reguliere geneeskunde is het beschouwen van de tumor als een lokale ziekte en om deze agressief te behandelen, wat leidt tot een verzwakking van het immuunsysteem. Hoewel, als we alle studies over genezen kankergevallen analyseren dan is het duidelijk dat het immuunsysteem altijd de beslissende factor is. Als het immuunsysteem in staat gesteld wordt om tumorcellen te herkennen dan zal het ook in staat zijn om hen te bestrijden.

 

Als het immuunsysteem in staat gesteld wordt om tumorcellen te herkennen dan zal het ook in staat zijn om hen te bestrijden.

In het verleden dacht men dat chemotherapie tumorcellen direct doodt, maar dit gebeurt slechts in beperkte mate. Het DNA van tumorcellen is beschadigd geworden en herkenbaar voor een intact immuunsysteem waarbij dan de destructie van de tumorcellen in gang gezet wordt door middel van verschillende apoptotische mechanismen. Maar des te agressiever de chemotherapie en des te langer deze is toegepast, des te zwakker wordt het immuunsysteem en belangrijke regulerende mechanismen voor de vernietiging van tumorcellen worden gedesactiveerd. Chemotherapie-resistente tumorcellen zijn snel groeiend en veel agressiever. Dat is de reden waarom tumorpatiënten een korte remissie ervaren, maar nadien groeit de tumor des te sneller. Meestal komen de patiënten naar ons ziekenhuis als hun immuunsysteem volledig verwoest is door conventionele therapieën en hun lichaam vol zit met metastasen. Jammer genoeg is dit onze dagelijkse ervaring.

Als de homeopathische behandeling succesvol is in het heropbouwen van het immuunsysteem en in het herstellen van het basis regulerend vermogen van het organisme, dan kunnen tumoren terug verdwijnen. Ik heb meer dan 1000 kankerpatiënten homeopathisch behandeld en we konden sommige gevorderde of gemetastaseerde kankers zelfs genezen of voor verschillende jaren de kwaliteit van het leven belangrijk verbeteren.

KS: Zoals U zei, homeopathie ondersteunt het immuunsysteem en is een vitalistische benadering van gezondheid, ziekte en genezing. Haar concept om patiënten op een individuele en holistische manier te behandelen maakt ze essentieel verschillend van de reguliere geneeskunde. Hoe kwam U tot de homeopathie en om ze in uw dagelijkse praktijk in te passen?

JW: Reeds in mijn vroege jeugd had ik het verlangen om een goede behandeling te vinden tegen kanker. Velen beschouwden dit als fantasie, maar ik begon alles te lezen wat ik over kanker in handen kreeg. Mijn moeder had homeopathie gestudeerd met Dr. Eichelberger. Dit bracht me in contact met homeopathie en voedde mijn enthousiasme.

Als het immuunsysteem in staat gesteld wordt om tumorcellen te herkennen dan zal het ook in staat zijn om hen te bestrijden.

In die tijd studeerde ik Kung Fu en mijn leraar, een Heilpraktiker, vertelde me meer over homeopathie. Aanvankelijk wou ik ook Heilpraktiker worden [1]. Maar dan dacht ik dat in plaats van de reguliere geneeskunde te bekritiseren het beter was als ik er meer over zou weten en begon geneeskunde te studeren in München. Ik studeerde alleen reguliere geneeskunde omwille van de homeopathie en ik had het geluk dat ik reeds vanaf het eerste semester kon deelnemen aan een homeopathische studiegroep onder leiding van Dr. Michael Barthel. We begonnen met het studeren van Dr. Künzli’s methode. Later volgde ik ook lessen gegeven door zijn vader, de beroemde Dr. Horst Barthel, van wie ik heel veel leerde. Sinds 1992 ging ik regelmatig naar Locarno om onder supervisie van Dr. Spinedi mijn kennis van de homeopathie te verdiepen. Ik was enthousiast toen Dr. Spinedi me in 1997 vroeg of ik naar Locarno wou komen om een ziekenhuis te openen voor de behandeling van kankerpatiënten. Ik kon niet direct beginnen gezien ik toen nog werkte in het departement van Hemato-oncologie te München. Maar sinds 1998 ben ik werkzaam in het ziekenhuis van St. Croce. Elke dag proberen we nieuwe kennis te verwerven die we doorgeven in seminaries en publicaties. Sinds 2002 geef ik seminaries over kanker en sinds de publicatie van mijn boek hebben meer en meer artsen vertrouwen om kankerpatiënten te behandelen met homeopathie. Sinds 2007 leid ik mijn eigen supervisiegroep hier in het ziekenhuis en heb ik twee assistenten die me helpen.

Ongelukkigerwijs heeft de reguliere geneeskunde een placebo gecontroleerde dubbelblinde trial nodig om als beoordelingscriterium te nemen. Maar omdat in de homeopathie de naam van de ziekte niet belangrijk is voor de keuze van de remedie of het behandelingsconcept en omdat opeenvolgende voorschriften afhankelijk zijn van de reacties van de patiënt op de toegediende remedie, zijn zulke studies gedoemd om te falen.

KS: Er was een studie opgezet door onafhankelijke artsen van de Tumor Biologische Kliniek van de Universiteit van Freiburg die uw klinische studies onderzochten op diagnose, verloop en toegediende geneesmiddelen, om te bepalen wat de effectiviteit
is van homeopathie bij kankerpatiënten. Wat was het resultaat?.

JW: We deden twee studies met de Tumor Biologische Kliniek van Freiburg. De eerste was een voorstudie waarin we genezen kankergevallen uit ons ziekenhuis presenteerden als beste gevallen. Willekeurige steekproeven werden genomen uit onze archieven en andere gevallen werden bestudeerd. De resultaten waren zo bevredigend dat de Tumor Biologische kliniek besliste om een prospectieve studie op te zetten. Ongelukkigerwijs heeft de reguliere geneeskunde een placebo gecontroleerde dubbelblinde trial nodig om als beoordelingscriterium te nemen. Maar omdat in de homeopathie de naam van de ziekte niet belangrijk is voor de keuze van de remedie of het behandelingsconcept en omdat opeenvolgende voorschriften afhankelijk zijn van de reacties van de patiënt op de toegediende remedie, zijn zulke studies gedoemd om te falen.

Onze studie werd daarom een zogenoemde “Matched-Pairs” studie. Dit is een vorm van analyse waarbij elk van de personen van een studiegroep gekoppeld wordt aan iemand van een vergelijkbare (controle) groep, op basis van bepaalde overeenkomstige factoren, zoals dezelfde kankerdiagnose, zelfde histologie, zelfde stadium, enz. Deze overeenkomstige paren zijn gekozen door onafhankelijke oncologen van Freiburg. De belangrijkste criteria voor de studie waren de overlevingstijd en de levenskwaliteit. De patiënten werden elke drie maand gevraagd om verslag uit te brengen over hun gezondheidstoestand door te antwoorden op gestandaardiseerde vragenlijsten. De onderzoekende artsen van de Tumor Biologische kliniek waren zeer verrast met het resultaat, omdat de parameters voor de quality of life veel beter waren bij de homeopathisch behandelde kankerpatiënten.
Hopelijk zullen de verzekeringsinstellingen overtuigd worden om de kosten terug te betalen, realiserend dat onze behandeling een veel betere levenskwaliteit kan bieden voor een fractie van de kost van een reguliere behandeling.

KS: Hoe is de samenwerking met regulier werkende artsen en oncologen?

JW: De samenwerking wordt steeds beter daar veel oncologen ondertussen positieve ervaringen hebben met homeopathie. We werken ook samen met het Tumor Centrum in Locarno, waarvan de artsen ons dikwijls patiënten sturen met de bedoeling de neveneffecten van chemotherapie en bestraling te behandelen. De laatste jaren komen steeds meer artsen en oncologen die zelf kanker hebben, op visite in ons ziekenhuis.

De laatste jaren komen steeds meer artsen en oncologen die zelf kanker hebben, op visite in ons ziekenhuis.

Enerzijds omdat ze de standaard behandelingen en hun resultaten kennen en op zoek zijn naar alternatieven, anderzijds omdat alle behandelingen, chemotherapie en bestraling inbegrepen, niet geholpen hebben en wij een andere therapeutische benadering volgen.

We proberen met homeopathie het immuunsysteem te activeren en een immune modulatie te starten..

KS: Neemt U chemotherapie en bestraling op in uw behandeling?

JW: De reguliere geneeskunde beschouwt de tumor als een massa abnormale cellen die moet bestreden worden. Maar het is belangrijk te weten dat het immuunsysteem reeds verstoord is lang vóór het verschijnen van de tumor. We proberen met homeopathie het immuunsysteem te activeren en een immune modulatie te starten. Als dit slaagt, kunnen de tumoren terug verdwijnen.

Ik heb een zeer kritische visie op chemotherapie en bestraling omdat het voordeel dikwijls heel klein is en ze de kans op echte genezing verkleinen. Bestraling kan nuttig zijn in die gevallen waarbij er uitzaaiingen zijn in de wervels en er gevaar is op breuken of als er reeds gebroken wervels zijn. Chemotherapie kan nuttig zijn bij kinderen lijdend aan leukemie, bij Hodgkin lymphoma, teelbalkanker en sommige vormen van eierstokkanker. Maar deze
soort kankers omvatten slechts 6% van alle kankers. In alle andere vormen van kanker is het voordeel eerder twijfelachtig. We passen chemotherapie toe om tijd te winnen bij patiënten die acuut ziek geworden zijn met heel snel groeiende tumoren. Maar hoe kan chemotherapie
of bestraling een patiënt genezen? Het is alleen het immuunsysteem dat de beschadigde DNA van de tumorcel kan herkennen en de tumor bestrijden. Hoe meer chemotherapie een patiënt krijgt, hoe zwakker het immuunsysteem wordt. Het is niet gemakkelijk om in deze gevallen de optimale weg te vinden. We zijn ook steeds zoekend en wensen betere mogelijkheden op genezing te vinden voor onze patiënten. Veel patiënten komen bij ons in een vergevorderd stadium van kanker. Hun immuunsysteem is ernstig beschadigd is door talrijke chemotherapieën, maar toch verwachten ze nog genezing met homeopathie. Hier zijn de mogelijkheden van homeopathie beperkt en kunnen slechts enkelen genezen. Niettemin kan het symptomen verbeteren en patiënten voor jaren palliëren met een grotere levenskwaliteit.

KS: Ja, zelfs in ongeneeslijke gevallen kan homeopathie verlichting geven zonder schadelijke neveneffecten. Al is ons doel te genezen en kanker te voorkomen, toch zijn veel patiënten ver voorbij dat stadium. In uw boek beschrijft U enkele succesvol behandelde patiënten met lange follow-up. Zijn er enkele bijzondere gevallen die U zich herinnert?

JW: Er zijn veel herinneringen. Zo zijn er de momenten waarop je samenzit met de patiënt voor de anamnese. Je hoort hun verhaal en de wanhoop wanneer ze “officieel” opgegeven zijn door de reguliere geneeskunde.

Ik herinner me een patiënte die geopereerd was van borstkanker, gevolgd door chemotherapie en bestraling. Maar de tumor kwam terug, ze werd opnieuw geopereerd en nogmaals behandeld met chemotherapie toen plots 17 metastasen in de longen verschenen. De chemotherapie werd verder gezet maar de metastasen bleven groeien. De dokters vertelden haar in 2004 dat al het mogelijke voor haar gedaan was en dat ze 2005 niet zou halen. Die vrouw zat voor me en vertelde me wanhopig dat ze stervend was. Ik verzekerde haar dat we haar casus grondig zouden bestuderen en misschien een goed middel voor haar zouden vinden.

Het was voor haar heel belangrijk om toch nog iemand te vinden die in het onmogelijke geloofde. Haar ademnood verdween met homeopathische behandeling, zodat ze terug kon gaan dansen, wat ze altijd graag gedaan had. Na een jaar toonde een CT scan dat de metastasen niet verder groeiden. Aanvankelijk was de patiënt teleurgesteld omdat ze dacht dat alles ging verdwenen zijn, gezien ze zich zo goed voelde. Maar het is reeds een groot succes als de tumorgroei een halt kan toegeroepen worden en genezing traag voortschrijdt. Na drie jaar homeopathische behandeling waren de metastasen in de longen afgenomen en nu, zes jaar na het begin van de homeopathische behandeling, zijn ze volledig verdwenen. Het is grappig dat deze afgeschreven vrouw nu zo wild op een bal danst met haar man. Ze is gefotografeerd door een journalist en de foto werd gepubliceerd in een krant.

Een ander verhaal dat ik me goed herinner is dat van een man die leed aan prostaatkanker. De tumor was reeds inoperabel en moest bestraald worden. Hij had de meest agressieve tumor (Gleason score 9) zodat zijn dood voorspeld was door vijf oncologen. Toen deze patiënt bij mij op consultatie kwam was hij extreem angstig en als een tijger in een kooi met wijd opengesperde ogen, heel de tijd roepend “Ik ga dood, ik ga dood,
kan iemand me helpen”. Hij leed reeds 10 jaar aan paniekaanvallen ’s nachts en vreesde dat hij ’s nachts in een zelfmoordpoging uit het raam zou springen. Nadat Arsenicum was toegediend in Q potentie verdwenen de paniekaanvallen snel. In drie jaar tijd verdween de prostaatkanker volledig. Dit werd door een biopsie bevestigd. Het is macaber dat de man die steeds impotent was, toch kinderen wilde. Na het terugwinnen van zijn potentie door homeopathie, verliet hij zijn echtgenote voor een jongere vrouw om samen kinderen te krijgen.

Ik zou ook graag het verhaal willen vertellen van een man die een melanoom had met uitzaaiing in de oksel. Vier maand na de operatie verschenen de metastasen in de oksel en de dokters vertelden de man dat hij maar drie maand meer te leven had als er geen verdere
operatieve ingreep werd uitgevoerd. Hij vertelde hen dat hij wou vertrouwen in de homeopathie, maar de dokters lachten hem uit en verzekerden hem dat dit zijn doodsvonnis zou zijn. Maar wat kan de reguliere geneeskunde bieden in gemetastaseerd melanomen? Interferontherapie heeft slechts effect bij 6%, chemotherapie heeft geen enkel voordeel bij melanoom en de 5 jaar overlevingskans is 2%.

Wat kan de reguliere geneeskunde bieden in gemetastaseerd melanomen?

Deze patiënt is bij mij in homeopathische behandeling sinds 1999. In het begin verminderden de metastasen en nu is hij volledig symptoomvrij. In de prestudie keken de dokters van de Tumor Biologische Kliniek deze casus en alle diagnosen en histologische onderzoeken zorgvuldig na. Ik zei de onderzoeker dat dit geval een duidelijk bewijs was van de effectiviteit van de homeopathie. Maar hij antwoordde: “Neen, mogelijk heeft de patiënt gebeden, en dus is het geen duidelijk bewijs voor de homeopathie”.

Diegenen die de waarheid niet willen zien, zullen haar ook niet zien. Mijn patiënt was erg boos toen ik het hem vertelde, zoals hij zijn homeopathische genezing zelf ervoer, wou hij het laten uitzenden op televisie. We hebben een DVD gemaakt waarop hij, de vrouw met de 17 longmetastasen en andere genezen patiënten hun verhaal vertellen. Velen hebben moeite het te geloven.

KS: Het mag dan moeilijk te geloven zijn als patiënten met zekerheid zouden sterven. Maar de waarheid is onweerlegbaar; kwaadwilligheid kan hen aanvallen, onwetendheid kan hen bespotten, maar uiteindelijk is de waarheid daar. Er zijn er veel die overtuigd zijn van de homeopathie eens ze haar weldoende effecten gezien hebben. Ik denk aan de homeopathische genezing van Boenninghausen’s tuberculose, toen hij op sterven lag, of de omschakeling van zo’n fervente allopaat als Kent toen zijn vrouw genezen werd met homeopathie. Deze mannen werden de meest verwoede aanhangers van de homeopathie en hebben een grote bijdrage geleverd aan haar ontwikkeling. Vele oude meesters hebben verschillende strategieën uitgewerkt voor de homeopathische behandeling van kanker welke U hebt uitgewerkt en toegepast in uw praktijk. Hoe beoordeelt U hun succescijfer?

JW: Kankerbehandeling is zeker één van de grote uitdagingen voor de homeopathie. We hebben heel wat opzoekingswerk gedaan de laatste 13 jaar om verschillende homeopathische benaderingen te verkennen en om de beste methoden te vinden in kankerbehandeling. Als patiënten bij ons komen bij wie de tumoren nog niet behandeld zijn, dan krijgen we dikwijls een helder symptomenbeeld met algemene symptomen van de patiënt en tumorsymptomen. Dit laat ons toe om gemakkelijker een remedie te vinden. Ervaring heeft ons geleerd dat de beste uitgangspositie voor kankerbehandeling is als de constitutionele remedie van de patiënt overeenkomt met de tumorremedie, d.w.z. als de remedie zowel de huidige symptomen van de tumor als deze van de patiënt dekt, met inbegrip van de vroegere symptomen. Helaas zijn de meeste gevallen veel ingewikkelder en moeten we als detectives werken om de casus te begrijpen.

In de behandeling van gevorderde kanker is een uitvoerige anamnese noodzakelijk om een behandelingstrategie uit te werken. Deze moet volgende puntjes omvatten:

  1. Constitutionele anamnese: een diepgaande eerste anamnese om de totaliteit van de tekens en symptomen van de patiënt en de ziekte te bepalen.
  2. Miasmatische anamnese: bepaling van de miasmatische achtergrond en het actieve miasme, familieziekten van verschillende generaties, wratten, infecties, vaccinatieschade, ....
  3. Onderdrukkingen: zoals een huiduitslag die onderdrukt geweest is met cortisone, operatief verwijderde wratten, vaccinaties en de reacties van de
    patiënt erop, ...
  4. Schadelijke factoren zoals gifstoffen, virussen, dieetfouten, ...
  5. Vroegere behandelingen (bestraling, chemotherapie, medicamenten, operaties enz.) en de reacties van de patiënt daarop of de gevolgen.

Alleen als al die punten in overweging genomen zijn, wordt een behandelingsconcept uitgewerkt. Het kan dat een typische Lycopodiumpatiënt lijdt onder de neveneffecten
van chemotherapie en dat die eerst een tijdje Nux vomica nodig heeft om te ontgiften vooraleer de Lycopodium kan werken.

De beste strategie is de totaliteit van de symptomen te nemen en de basisremedie van de patiënt te vinden

Als een remedie gekozen is op de totaliteit van de symptomen maar niet werkt, dan zoeken we naar een miasmatische - of vaccinatieblokkage en naar de remedie die de patiënt nodig heeft, zoals bvb Thuja, vooraleer andere remedies kunnen werken. Maar er zijn andere gevallen bij wie het nodig is te behandelen met organotrope remedies, omdat de tumor reeds zijn eigen leven heeft ontwikkeld. We probeerden ook het aanbrengen van zalven zoals aangeraden door Eli G. Jones en we hadden gedeeltelijk succes.

Echter, de beste strategie bestaat erin de totaliteit van de symptomen te nemen en de basisremedie van de patiënt te vinden. Deze zal hem het beste helpen.. Maar de meeste gevallen toonden eerst de noodzaak van een tumorspecifieke remedie voor een lange tijd vooraleer men uiteindelijk terug kon gaan naar het niveau van de constitutionele remedie.

KS: In tegenstelling tot Hahnemann beschouwen veel practici de grootte van de dosis niet als essentieel belangrijk. Wat is uw praktische ervaring bij kankerpatiënten wat betreft de grootte van de dosis?

JW: De grootte van de dosis kan zeer belangrijk zijn, vooral bij het gebruiken van de Q-potenties. Dr. Künzli en Dr. Pierre Smidt hebben alle belangrijke kankerremedies geproduceerd in Q-potenties, die we met groot succes hebben gebruikt in ons ziekenhuis. Maar gezien de voorraad van deze remedies aan het slinken was, wilden we deze niet volledig opgebruiken en gingen over op het gebruik van Q-potenties van een andere firma. Toen hadden we geen succes meer met onze behandeling en de patiënten ervoeren een sterke verergering van hun symptomen, hoewel de remedie zorgvuldig was gekozen.
Dr. Spinedi had de eenvoudige maar schitterende gedachte om de remedie verder te verdunnen in 3 bekers, en onze behandeling werd weer succesvol. Hahnemann schreef over korrels met de grootte van papaverzaadjes en de remedies gemaakt door Künzli hadden dit formaat. Maar de globulen gemaakt door de andere firma hadden de grootte van 1,6 mm zodat de dosis te groot was. Dit toont aan dat het correct produceren van Q-potenties zeer belangrijk is. We gebruiken nu terug de Q-potenties van Künzli die gemaakt worden door onze apotheker Gabriele Stanga.

KS: Werkend aan het perfectioneren van zijn toegepaste methoden, wilde Hahnemann elke mogelijke verergering voor de patiënt vermijden. Met de introductie van de waterpotenties, stelde hij ons verschillende mogelijkheden ter hand om de dosis aan te passen aan de gevoeligheid van de patiënt. Na meerdere jaren van onderzoek introduceerde hij de LM/Q potenties die het homeopathisch therapeutisch spectrum vergrootten en die het mogelijk maakten om zeer gevoelige patiënten en vergevorderde pathologieën geneesbaar te maken. Hoe ziet U de meerwaarde van de LM/Q potenties in het behandelen van kankerpatiënten?

JW: Vooreerst, er is een groot verschil tussen de LMen de Q-potenties, wat niet altijd goed onderscheiden wordt. De LM-potenties zijn gemaakt vanuit de moedertinctuur, tegenover de 3CH-trituratie die gebruikt wordt als basis voor de Q-potenties, zoals beschreven door Hahnemann. Het gebruik van Q-potenties heeft het voordeel dat we snel een reactie kunnen zien op de toegediende remedie, en dat we geen felle verergering moeten verwachten. Dit laatste is immers niet wenselijk bij verzwakte kankerpatiënten.

Het is heel belangrijk om de reactie van de patiënt op de Q-potentie correct te interpreteren.

Het is ook heel voordelig dat Q-potenties samen kunnen toegepast worden met andere remedies en dat zelfs al is een dosis geantidoteerd, de patiënt elke dag een nieuwe stimulus krijgt. Het is heel belangrijk om de reactie van de patiënt op de Q-potentie correct te interpreteren. We hebben dit de voorbije 12 jaar intensief bestudeerd en hebben nu een belangrijk instrument in handen voor de behandeling van kanker.

KS: U bent een zeer gepassioneerd homeopaat met een sterke
liefde voor en geloof in de homeopathie en die de patiënt
alleen opgeeft als U het overlijdensbericht ziet. Wat is uw belangrijkste raad voor homeopathische practici bij “hopeloze”
gevallen?:

JW: Elk geval benaderen met een sterke wil en diepe overtuiging dat er een weg bestaat om die patiënt te helpen. We hadden dikwijls wanhopige gevallen en soms duurde het dagen om de oplossing te vinden. Soms geven we acute remedies die de casus een beetje vooruit helpen en dan ontplooien zich nieuwe oplossingen.

Er zijn ook veel patiënten bij wie de ziekte zo gevorderd is dat hun kanker blijft groeien ondanks zorgzaam gekozen remedies.

Als we een sterk acuut beeld hebben van een wanhopige patiënt dan nemen we de laatste symptomen:van de acute toestand en we schrijven een remedie voor om de patiënt uit die crisis te helpen. Maar er zijn zoveel patiënten bij wie de ziekte zo gevorderd is en hun kanker blijft groeien ondanks zorgzaam gekozen remedies. Ik heb veel patiënten begeleid in hun sterven en wat de homeopathie kan bieden aan de stervende patiënt is een zegen. Wanneer we ervaren dat patiënten vol angst en wanhoop hun dood afwachten en we mogen dan meemaken dat ze na een dosis Arsenicum album in vrede sterven, dan moeten we een diepe buiging maken voor Hahnemann en de Schepper.

Kanker heeft multifactoriële oorzaken, de omgevingspollutie vermeerdert dramatisch in deze eeuw en het menselijk organisme wordt geconfronteerd met veel nieuwe chemische stoffen.

KS: Hebt U een zicht op de toekomst?

JW: De mensheid zou moeten erkennen dat het moderne leven niet altijd in overeenstemming is met de menselijke behoeften. Veel patiënten stellen de vraag waarom ze kanker hebben gekregen. Kanker heeft multifactoriële oorzaken, de omgevingspollutie vermeerdert dramatisch
in deze eeuw en het menselijk organisme wordt geconfronteerd met veel nieuwe chemische stoffen; de constante toename van electromagnetische velden door de systemen van mobiele telefonie enz. tasten het immuunsysteem sterk aan en veroorzaken schade op cellulair niveau.

Ons voedsel raakt meer en meer gedenatureerd en de maatschappij promoot een fast-food cultuur. Bovendien bewegen mensen veel te weinig. Wie verwondert zich er over dat meer patiënten lijden aan kanker?

Ik kan alleen wensen dat de reguliere geneeskunde de patiënt in zijn geheel zou beginnen bekijken en begrijpen dat elke kankerpatiënt zijn eigen levensgeschiedenis en smartelijk verhaal heeft. Ik zou ook graag de erkenning zien van de waarde van de homeopathie in de preventie van kanker. Wanneer we de geschiedenis van de kankergevallen analyseren dan zien we dikwijls dat ze bepaalde ziektestadia hadden die zich uiteindelijk manifesteerden in kanker. Bij sommige van mijn patiënten verdween de tumor volledig met homeopathische behandeling. Ik kan me logischerwijs indenken dat die patiënten nooit kanker hadden gekregen indien ze 10 jaar eerder correct homeopathisch werden behandeld.

Ik zou graag de erkenning zien van de waarde van de homeopathie in de preventie van kanker.

Mijn grootste wens is om kanker te voorkomen door kinderen en volgende generaties te behandelen met homeopathie. Ongelukkigerwijs nemen de kankerziektes de laatste jaren toe ondanks intensief wetenschappelijk onderzoek. Ik meen dat het tijd is om te bezinnen en met homeopathie nieuwe wegen in te slaan.

KS: Ik ben akkoord, het is tijd om zich te bezinnen. De geneeskunde is er niet in geslaagd de diepe fysieke veranderingen van de laatste eeuw en de daaruit voorvloeiende mechanistische wereldvisie, bij te sturen. Het erkennen van de energetische eigenschappen van het leven draagt bij tot een nieuwe weg om gezondheid en ziekte te benaderen. Dit gaat verder dan het concept dat ziekte beschouwt als iets dat voortkomt uit een aangetast locaal deel of een slecht gen. Als dit zou overwogen worden in de geneeskunde dan kan echte genezing bekomen worden.

Hartelijk bedankt Dr. Wurster dat U Uw waardevolle ervaring met ons wilde delen! Ik hoop dat uw boek binnenkort ook in andere talen kan gelezen worden.

JW: Het is reeds vertaald in het Russisch. In Rusland zijn er sinds het accident met Chernobyl veel straling geïnduceerde kankergevallen. Ik superviseer een Russische dokter en samen behandelen we Russische kankerpatiënten, vooral kinderen met zeer ernstige kanker. Homeopathie is hierbij een grote hulp.

KS: Ja, het nucleair accident in Chernobyl heeft ongelooflijk lijden veroorzaakt en toont aan dat ook in deze regio een bezinning nodig is. Ik ben er zeker van dat uw hulp zeer welkom is en wens U veel succes en geluk daar en in uw ziekenhuis.

“Geloof in jezelf, heb vertrouwen in je remedies, ga naar de ziekte met de bedoeling hem te overwinnen!
Je zult je herinneren in de bootwedstrijd te Virgil “de bemanning won omdat ze hadden verwacht te winnen”.
Dikwijls in mijn beroepsmatig leven, als het er slecht uitzag met een geval dat ik had en andere dokters
hadden het gevecht opgegeven, dan ging ik voor de ziekte met de vaste overtuiging hem te overwinnen en ik
slaagde erin.” Volg je visie om kankerpatiënten succesvol met homeopathie te behandelen. Veel van onze dromen lijken eerst onmogelijk, maar eens we ons gedacht erop zetten worden ze onontkoombaar!

Voetnoten
[1] Heilpraktiker is een kwalificatie in Duitsland waarbij het toegelaten is om homeopathie uit te oefenen hoewel men geen arts is.
[2] Basisremedie = constitutionele remedie

“De homeopathische behandeling van kanker en gemetastaseerde tumoren” van Dr. Jens Wurster

360 pagina's, 8. editie 2015
ISBN: 978-3-7386-3131-9

Een exerpt is  beschikbaar bij de Narayana Verlag.

Referenties
Boeken, CD's en publicaties

 

Die-homoeopathische-Behandlung-und-Heilung-von-Krebs-und-metastasierten-Tumoren-Jens-Wurster

Lees ook het interview met  Dr. Jean-Lionel Bagot

Alle artikels met vermelding van  Dr. Jens Wurster

 

HB87/14-13

Geplaatst in Achtergrond, Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , , , , , , , , , , , .