Dossier Kanker | Homeopathie en Kanker

Als homeopathisch arts behandel ik mijn patiënten grotendeels homeopathisch, wat evident is…

Toch zijn er soms situaties waar ik niet door geraak met homeopathie en mij genoodzaakt zie beroep te doen op allopathie.
Een aantal jaren terug zou ik zelfs nooit overwogen hebben om homeopathie te geven bij kanker. Tot een patiënte me aansprak over haar vader, die ik op dat ogenblik niet kende.

De 70-jarige man, die altijd gerookt had, was al een hele tijd kortademig en men stelde de diagnose longkanker. De tumor was zeer groot en reeds uitgezaaid in klierweefsel en hersenen. De specialisten waren pessimistisch over zijn prognose en schatten zijn overlevingskans op zes maanden, toch wilden ze hem chemotherapie geven om de tumor te verkleinen en de uitzaaiingen te bestrijden.

Mijn patiënte vroeg of ik iets voor hem kon doen in zijn uitzichtloze situatie en, omdat zij duidelijk heel verdrietig was om het lot van haar vader, besloot ik het te proberen.

Hij kreeg zijn chemo om de drie weken en tussenin kwam hij op consultatie of volgde ik hem telefonisch op als hij te vermoeid was van de behandeling. Ik probeerde homeopathisch te werken op de neveneffecten van de chemo: diarree, braken, gewichtsverlies, zwakte, en ook op zijn gemoedstoestand.

Telkens kikkerde hij enorm goed op, zodanig zelfs dat de verpleging in het ziekenhuis opmerkingen begon te maken “dat hij er zo goed uitzag en zo energiek bleef, veel meer dan de anderen die dezelfde chemo kregen.”

Hij was een zachte, lieve man, meegaand, die zijn gevoelens en gedachten opkropte bij dominante mensen maar zich uitleefde in zijn passie voor houtbewerking.

Uiteindelijk heeft hij nog drie jaar geleefd en is hij thuis rustig ingeslapen. In die drie jaar heb ik hem op regelmatige basis Phosphorus, Silicea en Baryta-carbonica gegeven.

De homeopathische behandeling kon zijn kanker zeker niet ‘genezen’ maar ik ben er van overtuigd dat die ondersteuning hem nog enkele kwaliteitsvolle jaren cadeau gedaan heeft waarin hij zijn kleindochter heeft zien opgroeien en nog heeft kunnen genieten van de kleine mooie dingen in het leven.

Sindsdien heb ik nog meer mensen behandeld tijdens en na hun chemotherapie of bestraling.

Meer en meer is kanker ingrijpend aanwezig om ons heen en krijgen mensen zware therapieën toegediend, die heel veel nevenwerkingen geven. Zeker daar kan homeopathie een ondersteunende en verlichtende rol vervullen.

Om een kankerpatiënt goed te kunnen helpen is het belangrijk een globaal beeld te krijgen van zijn huidige ziekte, zijn klachten en individuele symptomen, algemeen zowel als lokaal. Maar ook energie, psychische toestand en medische voorgeschiedenis worden in rekening genomen.

Helaas zijn er evengoed momenten waar we enkel op de acute klachten kunnen voorschrijven, zonder globaal beeld. Als de energie toeneemt, de patiënt minder pijn heeft en er beter uitziet mag je verwachten dat het middel helpt.

Ook in de palliatieve zorg zie ik homeopathie als een zinvolle aanvulling. De persoon wordt dan niet meer beter, maar het homeopathisch middel kan hem zowel fysiek als mentaal rustiger maken, meer in harmonie met zichzelf en zijn toestand, zodat het stervensproces vrediger verloopt.

Onlangs heb ik twee interessante boeken rond homeopathie en kanker in handen gekregen, en van dr. Jens Wurster en het andere van dr. Jean-Lionel Bagot: Het gebruik van homeopathie bij kanker is nog niet vanzelfsprekend, al ben ik er van overtuigd dat er heel mooi werk mee kan gedaan worden… beide auteurs bewijzen het.

Die-homoeopathische-Behandlung-und-Heilung-von-Krebs-und-metastasierten-Tumoren-Jens-Wurster

360 pagina's, 8. editie 2015
ISBN: 978-3-7386-3131-9

“De homeopathische behandeling van kanker en gemetastaseerde tumoren” van Dr. Jens Wurster

Dr. Jens Wurster, is een klassieke arts, opgeleid in München, die homeopathie bijgestudeerd heeft.

Hij werkt sinds 1992 in de Clinica Santa Croce, een homeopathische kliniek in Orselina, Zwitserland, waar hij uitbehandelde en dus opgegeven kankerpatiënten homeopathie geeft waardoor ze soms tien jaar langer overleven dan voorspeld. Hij benadrukt in zijn boek het belang van de versterking van het immuunsysteem. Kankercellen zijn lichaamscellen die ontsporen, en een gezond immuunsysteem valt die cellen aan. Maar ons immuunsysteem is vaak niet krachtig genoeg om ze te vernietigen of een halt toe te roepen. Daarom is het stimuleren van onze weerstand en onze vitale energie zo belangrijk… en daar kan homeopathie enorm op inwerken. Hij zegt ook dat onder homeopathische behandeling de tumor kan stoppen met groeien en zelfs krimpen. In een aantal situaties moet hij eerst symptomatisch behandelen waarna hij terugkeert naar het constitutiemiddel.

“Cancer et homéopathie” van Dr. Jean-Lionel Bagot

Dr. Jean-Lionel Bagot richt zich met zijn boek aan artsen en patiënten. Hij werkt als canceroloog in het Universitair Ziekenhuis van Straatsburg en heeft daar de eerste dienst voor “ondersteunende zorg via homeopathie” opgericht.

Hij behandelt bijna 4000 patiënten homeopathisch (soins de support) per jaar! Het voordeel van homeopathie is dat het zelf geen neveneffecten heeft en niet interfereert met de werking van de andere medicijnen, zegt hij.

Sinds 2010 is hij verbonden aan de palliatieve dienst van het ziekenhuis waar hij homeopathie geïntroduceerd heeft tot grote tevredenheid van artsen en patiënten. Het voorwoord van zijn boek is geschreven door een professor-oncoloog van Lyon.

 

ISBN: 978-3-944125-03-9

Cancer et homéopathie Dr. Jean-Lionel Bagot

Alle artikels met vermelding van  Dr. Jens Wurster of  Dr. Jean-Lionel Bagot

waaronder 2 interviews:  Dr. Jens Wurster  en  Dr. Jean-Lionel Bagot

 

HB87/14-13

Geplaatst in Achtergrond, Alle rubrieken, Boekbespreking, Patiëntervaringen, Vakliteratuur en getagd met , , , , , , , , , , .