Dr. Sigrid Jespers
HB 2/2002

2001
20 jaar VSU

Homeopathie en psychatrie

Traditiegetrouw volgde het jubileumsfeest op het VSU congres.

Op 24 en 25 november 2001 vond in het Waasland het congres ‘Homeopathie en psychiatrie’ plaats. Dit congres, dat werd ingericht door VSU, ging over de homeopathische behandeling van psychische stoornissen.

Sprekers van de verschillende scholen van de lage landen maakten hun opwachting.

Sprekers op het congres

 • Dr. Roland Verhelst
  psychiater en homeopaat
 • Dr. Vet. Arlette Blanchy
  gedragsdeskundige voor dieren
 • Dr. Hubert Kerkaert
 • Dr. Resie Moonen
 • Dr. Luc Hoppenbrouwers
  psychiater
 • Dr. Jean Lansmanne
 • Dr. Ellones Smidt
 • Dr. Vet. Annie Bellemans
 • Dr. Cees Baas
 • Dr. Jan Scholten

Viering 20 jaar VSU

Inleiding

De eerste spreker op zaterdagmorgen was Dr. Roland Verhelst, een vooraanstaand psychiater en homeopaat. Hij bracht als inleiding een vergelijking tussen de visie en terminologie van homeopaten en psychiaters. Aangezien ik dit heel interessant vond, volgt hier een iets langere samenvatting.

De stelling van Descartes die lichaam en geest volledig scheidt, wordt heden in de klassieke geneeskunde nog steeds gehuldigd. Toch komt hierin schoorvoetend verandering. In de homeopathie wordt deze scheiding niet gemaakt. Het is de vitale kracht die ziek wordt en deze verstoring manifesteert zich zowel in geest als lichaam. Vroeg of laat zal er een eenheidstaal nodig zijn tussen homeopathie en allopathie. In de cognitieve gedragstherapie en de psychosomatische geneeskunde is die mogelijkheid duidelijk aan het groeien.

In de psychosomatiek gaat men er van uit dat er iets gebeurt in de geest en dat heeft zijn gevolgen voor het lichaam en vice versa. Er wordt dus nog niet van een eenheid gesproken.

In de schemagerichte gedragstherapie gaat men uit van schema’s die ontstaan op basis van de interactie tussen kind en omgeving. Die schema’s bepalen samen met het temperament van iemand hoe iemand reageert. Deze
copingsmechanismen zijn kenmerkend voor iedere persoon en dus terug te vinden in de mind. Het zijn dus niet de
dingen die mensen in verwarring brengen, het is hun perceptie van de dingen. Zo werd het bewijs geleverd dat visie en terminologie naar elkaar aan het groeien zijn.

“Zoöpsychiatrie”

Dr. Vet. Arlette Blanchy is gedragsdeskundige voor dieren. Door sommigen wordt zij ook omschreven als zoöpsychiater. Zij brengt 3 cases naar voor van gedragsgestoorde dieren. Het is duidelijk dat homeopathie hier erg nuttig kan zijn. Ze benadrukt het feit dat dieren vaak in hun gedrag gestoord geraken omdat de omgeving hun basisbehoeften miskent. We zouden meer rekening moeten houden met hun geschiedenis.

Casussen

Dr. Hubert Kerkaert beschrijft een casus van een dame met diarree van emotionele aard. Het is interessant om te horen hoe de dame na het krijgen van het juiste middel van haar diarree afraakt. Hetgeen mij in deze casus het hardst trof, was het feit dat de interactie met haar familie totaal veranderde na het juiste homeopathische middel en dit duidelijk niet ten slechte.

Dr. Resie Moonen beschrijft 2 cases die verbeteren met zincum. Zincum is een typisch middel voor rusteloze kinderen die constant in de weer zijn met de computer. Het zijn achterdochtige mensen die zich constant bekeken voelen, ze zijn constant in staat van paraatheid. Door de constante delusie dat ze iets vergeten zijn, lijden ze aan controledwang.

Gelijkenissen tussen homeopathie en psychotherapie

Dr. Luc Hoppenbrouwers, een psychiater uit het Antwerpse, stelt dat er veel gelijkenissen zijn tussen homeopathie en psychotherapie, ondanks de vooroordelen die er langs beide zijden bestaan. Psychotherapie vervangt homeopathie niet, maar geeft een aanvulling en vice versa. Het is niet omdat de vitale energie van een patiënt terugkeert, dat de patiënt weet hoe zijn leven vorm te geven

Genezing van delusies

Dr. Jean Lansmanne deed een studie over de genezing van delusies met homeopathie. Alhoewel het geen zeer
uitgebreide studie was, trok men toch een aantal conclusies. Het meeste succes werd bereikt met de dynamisatie 30 K in een éénmalige dosis. 200 K werkte teleurstellend. Hogere dynamisaties werkten ook goed maar moesten meerdere keren herhaald worden.

Uit het dierenrijk

Dr. Ellones Smidt sprak over Mephites, het stinkdier. Dr. Vet. Annie Bellemans haalde een aantal voorbeelden uit haar dierenartsenpraktijk aan. Poetsch, Nel, Hoppy en Patouf werden op overtuigende manier homeopathisch behandeld. Het is erg interessant om te zien hoe dierenartsen het repertorium gebruiken.

Ten slotte werd er nog een Theridion-casus gebracht door Dr. Cees Baas.

Avondfeest

De dag werd afgesloten met een avondfeest dat zeer geslaagd genoemd kan worden. Een homeopathisch huisorkest liet zich van de beste zijde horen.

Dr. Jan Scholten

Op zondag was Dr. Jan Scholten enige spreker

Dr. Scholten gebruikt het periodiek systeem van de elementen als uitgangspunt om de verschillende homeopathisch middelen te onderscheiden. De rijen in het periodiek systeem (series) bestrijken een bepaald gebied, hebben eigen thema’s en problemen. De kolommen (stadia) zijn stadia van een cyclus. Het beschrijft als het ware de opkomst, het succes en de ondergang van een koninkrijk.

Hij vertelt over patiënten die met zelfmoord in hun omgeving geconfronteerd worden. Als we over verliezen spreken, hebben we het over stadium 15 of 17. Aangezien het over zelfmoord gaat, hebben we het over de macht over leven en dood. Dit is dus stadium 15 en de goudserie. Zo komt men dus aan bismuthum. Als je dan de kenmerken van de  mineralen erbij neemt, kan je gaan combineren. Hij bracht sprekende voorbeelden naar voor. Ik heb verschillende  mensen naar huis zien gaan met zijn boeken onder de arm.

Al bij al was het een zeer geslaagd weekend waarvan ik alleen maar kan zeggen: ‘de afwezigen hadden ongelijk’

Geplaatst in Achtergrond, Alle rubrieken en getagd met , .