Dr. Erwin Doeuvre

2011
30 jaar VSU

Uit: Homeopathisch Bekeken 82 winter 2011

Nieuwe VSU logo, vernieuwd tijdschrift

In 2011 ontwierp Meta Zahren een geüpdate logo voor de VSU en gaf het tijdschrijft Homeopathisch Bekeken een nieuwe look & feel.

VSU congres met Dr. Subrata Kumar Banerjea

Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van de VSU nogdigden we op 19 november 2011 voor een jubeleumsdinner in het weekend van het VSU congres. 

De spreker van het congres, Dr. Subrata Kumar Banerjea, is homeopathisch arts te Londen en directeur van de Allen College of Homoeopathy te Essex, Groot-Brittannië. Hij is vierde generatie homeopaat van een familie met homeopathische traditie uit Calcutta in India.

Heel regelmatig citeert hij voorbeelden van zijn grootvader.

dag 1

Als inleiding van de twee congresdagen refereerde Dr. Banerjea naar het Organon van Hahnemann. Hij liet ons samen enkele paragrafen lezen, waarbij hij er dan zijn methode van het miasmatisch voorschrijven aan koppelde.

Dan gaf hij door middel van vergelijkende schema’s de variatie van kenmerken aan van de miasmen Psora, Sycosis, Syphilis en Tuberculinum. Aan de hand van voorbeelden met klinische gevalletjes toonde hij hoe we het huidige miasme
van de patiënt kunnen vinden om dan de keuze te maken welke homeopathische remedie passend is. Bij elke remedie die hij uitkwam die niet zo courant is liet hij ons in de Materia Medica van Boericke de beschrijving opzoeken. Het werd
duidelijk dat hij dit boek helemaal in zijn geheugen heeft. Hij zei ten andere dat hij zelden gebruik maakt van een repertorium.

dag 2

De volgende ochtend werden we reeds vroeg op het appel verwacht om het tweede gedeelte van het congres aan te vatten.

Eerst leerde Dr. Banerjea ons onderscheid maken tussen de verschillende types hoest en welke de passende homeopathische remedie erbij is. Verder toonde hij met heel wat casussen en video-opnames hoe hij in de sloppenwijken van Calcutta een homeopathische kliniek runde. Een drietal keer per jaar keert hij terug naar zijn roots om gedurende een tiental dagen de meest behoeftige mensen homeopathisch te genezen. We zagen schrijnende beelden en mogelijkheden om ziektebeelden aan te pakken, waar hier geen denken aan zou zijn.

3 herkende geneeswijzen in India

In India zijn drie geneeswijzen erkend en evenwaardig beschouwd: de allopathische geneeskunde, de homeopathie en de ayurvedische geneeswijze.

Hij vermeldde een studie die opgezet was in een periode van een cholera-epidemie in Bangladesh in 1997, waarbij deze drie geneesmethoden qua resultaten vergeleken werden.

Het resultaat was dat de overlevingskans van patienten afhankelijk was van de geneeswijze waar ze mee behandeld werden: Ayurveda 79%, homeopathie 72%, allopathie 62%

Aan de kinderen geven ze ook melk te drinken, soms de enige voeding die ze op dat moment kunnen hebben. Dr.
Banerjea zei ook dat het bij deze mensen niets bijbrengt hen te vragen naar verlangens, zorgen, angsten, enz, want het enige waar men daar mee bezig is is hoe de dag doorkomen en iets te kunnen eten of drinken. De zorgen daar gaan over de angst om de basisbehoeften, niet zoals hier om het mogelijke verlies van de luxe.

Met de ervaring van deze beelden en klinische gevallen, konden we het tweedaags congres afsluiten met het gevoel teruggekeerd te zijn naar de basismethode qua denken en mogelijkheden zoals Hahnemann het 200 jaar geleden heeft beschreven.

Geplaatst in Achtergrond, Alle rubrieken en getagd met , .