"Ziekenfonds CM stopt na vijftien jaar met het terugbetalen van homeopathische geneesmiddelen"

Wat zijn de argumenten van de CM?

De mutualiteiten staan al langer onder druk van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om zich te focussen op zaken die een bewezen medisch nut hebben.

"Of homeopathie nu wel of niet werkt, daar spreken we ons niet over uit”, zegt Steven Hermans, directeur marketing bij CM. “Maar we stellen wel vast dat we met andere terugbetalingen een grotere impact kunnen hebben op de gezondheid van onze leden.”

Het aantal CM-leden dat een tussenkomst aanvraagt voor homeopathie slinkt ook jaar na jaar.

Dokter Marleen Finoulst van expertisecentrum CEBAM noemt de keuze van CM verstandig en hoopt dat andere ziekenfondsen alsnog volgen. “De gezondheidszorg wordt steeds duurder, denk maar aan nieuwe soorten kankermedicatie die handenvol geld kosten. Tegelijk is het budget beperkt. Dan is het de logica zelve dat het geld alleen nog naar behandelingen gaat met wetenschappelijk bewezen nut.”

Wat zijn de argumenten van de UHB?

De UHB gaat zeker niet bestrijden dat er een heel aantal domeinen zijn in de gezondheidszorg die een bijkomende financiering kunnen gebruiken.
De UHB wil ook beklemtonen dat haar leden handelen vanuit het volste respect naar de reguliere geneeskunde toe. De verdienste van de reguliere geneeskunde op  het gebied van volksgezondheid is enorm.
Voor de UHB gaat het niet over een of/of – verhaal maar over een en/en- verhaal.

De UHB  wil zich nu in deze discussie beperken tot het ontkrachten van de twee argumenten die de CM gebruikt om deze terugbetaling te stoppen.

Het eerste argument van de CM was dat zij twijfelen aan het gezondheidseffect van terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen.

Dit argument is zeer gemakkelijk te weerleggen.

Het positieve gezondheidsdeffect van homeopatische behandeling is pertinent.

Patiënten die met homeopathie behandeld worden doen beroep op hun eigen lichaamskracht om ziektes uit hun lichaam te verjagen. Homeopathie is activerend en niet onderdrukkend zoals de grote meerderheid van de reguliere geneesmiddelen ( anti-biotica / anti-depressive / anti-ontstekings(werende) middelen / anti-zuur middelen). De homeopathische behandelingen genereren geen nevenwerkingen. Dit is een belangrijk gegeven als men bedenkt dat 15% van de aandoeningen waarmee patiënten opgenomen worden in een kliniek het gevolg zijn van medisch handelen (iatrogeniciteit). Een bijkomend positief effect op langere termijn is dat patiënten behandeld met homeopathie minder chronische ziekten ontwikkelen.

Homeopathie stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam op een natuurlijke wijze.

Aangezien de homeopathie veel minder kost voor de ziekte-
verzekering zouden de mutualiteiten een homeopathische aanpak juist moeten aanraden.

Als het gaat over het kostenplaatje voor de ziekteverzekering scoren dokters die bijkomend homeopathie voorschrijven zeer goed. In België blijkt dit uit het profiel van artsen-homeopaten wat betreft hun voorschrijven van klassieke geneesmiddelen. Wat betreft de vier grote groepen namelijk

  • antibiotica
  • ontstekingswerende geneesmiddelen
  • psychotrope geneesmiddelen (anti-depressiva, angstremmers en slaapmiddelen)
  • maagzuur remmers

scoren de artsen-homeopaten onder de percentiel 10.

Dit wil zeggen dat in een groep van 100 artsen er minimaal 90 artsen zijn die meer van deze vier grote groepen geneesmiddelen voorschrijven als zij. U kunt begrijpen dat dit een enorme besparing voor de ziekteverzerkering betekent. Onderzoekingen in Frankrijk ( EPI-3*) en Zwitserland komen tot dezelfde conclusie. Bij referendum heeft in 2009 meer dan twee derde van de Zwitsers zich positief uitgesproken over het opnemen van complementaire en alternatieve behandelingen in de gezondheidszorg. Gedurende twee jaar werden deze behandelingen als testfase opgenomen in het ziekteverzekeringspakket. De resultaten waren qua gezondheids- en kosteneffect zo goed dat deze behandelingen nu definitief zijn opgenomen in de ziekteverzekering.

De mutualiteiten zouden dus juist de homeopathie moeten aanraden aangezien het veel minder kost voor de ziekteverzekering.

In feite doen wij als homeopathische artsen hetgeen de overheid vraagt aan alle artsen namelijk om minder voor te schrijven! Er is echter één probleem want wij behalen onze resultaten met de verkeerde inkt, namelijk met homeopathie.

Wat betreft hun tweede argument namelijk de bevraging van hun leden kunnen wij heel kort zijn.

Als je bedenkt dat maar 1% van hun leden beroep doet op de bijkomende terugbetaling van homeopathie dan is het statistisch onmogelijk dat bij een “bevraging van de leden van de CM” het resultaat zou zij dat de leden zouden willen dat homeopathie in de aanvullende verzekering zou blijven. Dit is mathematisch gewoon onmogelijk.

Als je trouwens de bedenking maakt dat maar 1% van hun leden beroep deed op de terugbetaling, dan kun je je de vraag stellen wat het uiteindelijke resultaat op het budget gaat zijn van het schrappen van deze terugbetaling.


Wat zeggen de andere mutualiteiten?

Andere mutualiteiten houden vast aan terugbetaling. in tegenstelling tot wat de CM zegt, is de vraag volgens twee andere ziekenfondsen erg groot. Zij behouden dan ook hun tussenkomst.

Welke mutualiteit betaalt nu wat terug?

Partena:
"We merken dat vaak een beroep wordt gedaan op terugbetaling voor ho­meopathische medicatie." Partena betaalt verder ook 10€ extra terug op een homeopathisch consult (tot 10 maal per jaar).

Liberale Mutualiteiten :
"Minister De Block vraagt om zo veel mogelijk rekening te houden met een bewezen medisch nut, maar als ziekenfonds is het ook belangrijk om te luisteren naar je leden."

VNZ:
Betaalt 5 maal per jaar 10€ terug van een consultatie bij arts-homeopaat/osteopaat/ acupuncturist/ chiropractor.

OZ:
In het kader van de aanvullende verzekering Medicalia is er een tegemoetkoming van 75% van het betaalde bedrag, met een maximum van € 600 per verzekerde per aansluitingsjaar.
De tegemoetkoming geldt enkel voor raadplegingen.

De behandeling moet door een erkende zorgverlener gegeven worden.

Bond Moyson:

Geneesmiddelen worden een klein gedeelte terugbetaald (20%).

 

* ”Evaluatie van de homeopathie op de volksgezondheid” onderzoek door Bernard Bégaud, MD, PhD, Universiteit Bordeaux Segalen

* ”Evaluatie van de homeopathie op de volksgezondheid” onderzoek door Bernard Bégaud, MD, PhD, Universiteit Bordeaux Segalen

 

CM diensten vanaf 2019

Interview met Dr. L: Scheeper in Gazet van Antwerpen

Geplaatst in Achtergrond, Actualiteit en getagd met , , .