Programma PACH VSU - HS

In het najaar start onze opleiding, een samenwerking met Nederland, terug met een eerste tot en met derde jaar.

Het derde jaar is volledig live met 5 tweedaagsen (30/09-01/10 ; 18-19/11 ; 13-14/01 ; 17-18/02 ; 21-22/04), het eerste en tweede hybride met live dagen en online leren.
Daarnaast zijn er mentoravonden, coachingsessies, een Whatsapp groep om vragen te stellen, en heeft elke student een ervaren ‘peter’ of meter’. Er is ook een forum waar regelmatig interessante casuïstiek komt, en waar elke student een probleem kan voorleggen.

In mei wordt facultatief een tweedaagse georganiseerd met een educatieve plantenwandeling, en een culinaire uitstap.

De lesgevers zijn een mooi team van enthousiaste en zeer bekwame ervaren homeopaten. Sommigen van echt wereldniveau, zoals Jan Scholten en Resie Moonen.

In teveredenheidspolls bij de studenten scoort de opleiding zeer hoog. Ze beantwoordt ook aan de CEN-norm van de Europese Unie.

Volgende beroepen kunnen een nationaal diploma behalen: artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers en vroedvrouwen. Anderen zijn ook zeer welkom om modules te volgen. Neem daarvoor graag contact op met het secretariaat.

LOCATIES

Door de samenwerking met de Homeopathie Stichting worden de lessen afwisselend gegeven in Den Bosch (ook één maal in Utrecht) en Antwerpen, met zowel Nederlandse als Vlaamse docenten.

OPLEIDINGSCENTRUM PACH VSU-HS - SAMENWERKING MET NEDERLAND

VSU richt een cursus homeopathie in sinds 1981. Oktober 2020 startte de samenwerking met de Nederlandse Stiching Homeopathie.

De opleiding richt zich tot artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen en vroedvrouwen.
Bepaalde modules staan open als losse nascholing en/of voor leken.

In het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt die direct in de praktijk toegepast kan worden. Het tweede en derde jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en daarnaast wordt Materia Medica (geneesmiddelenbeelden) gedoceerd.

Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor medische beroepen, zoals die in Nederland en België worden aangehouden, in acht genomen.
Elk jaar sluit af met een examen. De Belgische student (alle eerder vermelde beroepen) is na succesvolle afronding van het traject klaar om bij de Belgische Faculteit voor Homeopathische Geneeskunde het examen voor het Nationaal erkend Diploma Homeopathie af te leggen.

NATIONAAL ERKEND DIPLOMA

De Belgische Faculteit voor Homeopathische geneeskunde reikt het diploma uit na voorstellen van 2 persoonlijke casussen met voldoende follow-up, ofwel voorgesteld in de school van VSU zelf, ofwel voor een nationale jury van de Faculteit. De lesnemers die het getuigschrift VSU hebben behaald, zijn kandidaat. De aanvraag en presentatietekst worden geruime tijd op voorhand ingediend.

Geplaatst in Alle rubrieken, Biografie, Geen, Vakliteratuur en getagd met .