Dossier Kanker | Homeopathie en Kanker

Dé levensbedreigende ziekte, die in onze geciviliseerde maatschappij verantwoordelijk is voor een zeer hoog aantal overlijdens, meestal na een ellendige periode van aftakeling, is kanker. De laatste officiële telling in België dateerd van 2008.

In 2008, a total number of 59,996 new casesof cancer (excluding non-melanoma skin cancer) were diagnosed in Belgium. In general, cancer occurs more frequently in males (32.508) than in females (27.488). About one in three males and one in four females will develop cancer before their 75th birthday.
Ga naar de publicatie

Dat homeopathie zijn bijdrage kan leveren in de genezing van kanker hebben tot op heden verschillende homeopaten in de praktijk bewezen. Maar, dat er geen eenduidig middel bestaat voor het probleem van kanker is ook meer dan duidelijk.

Homeopathie blijft tenslotte de meest geïndividualiseerde vorm van geneeskunde.

Het middel dat bijdraagt tot de genezing is steeds zeer precies gekoppeld aan de constitutie van de patiënt, dat zijn alle begeleidende symptomen die voor iedere patiënt zeer persoonlijk zijn. Daarnaast wordt de keuze van het middel ook gekoppeld aan het aangetaste orgaan. Wie echt dieper wil ingaan op dit onderwerp vindt achteraan een literatuurlijst. Kennis van het Engels is noodzakelijk.

kanker en homeopathie

Master Farokh, een Indische Arts en gerenommeerd homeopaat schreef in 1988 een opmerkelijke handleiding voor de behandeling van kanker met homeopathische middelen. Oorzaken bundelt hij als volgt:

Emotionele trauma’s:
zoals verdriet, vroegtijdig verlies

Tekort aan essentiële voedingsstoffen

Mentale stress.

Straling
Informatie omtrent de gevolgen van straling in hoge dosissen kwam vooral bij kanker ontstaan na kernexplosie,
maar ook door individuen blootgesteld aan straling bij diagnose.

Tabak
Zeer veel studies hebben aangetoond dat, met de tabaksrook, ook kankerverwekkende stoffen worden ingeademd. Longkanker komt 10 x meer voor bij rokers, dan bij niet rokers

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (tijdens het werk)

Hier werd voor het eerst vastgesteld dat schouwvegers in Londen een opvallend hoge kans hadden op scrotumkanker. De volgende lijst bevat slechts een deel van bekende kankerverwekkers en is bijgevolg veel te kort. De natuurvreemde stoffen komen in ons dagelijks leven zo veelvuldig voor dat iederereen er dagelijks mee wordt geconfronteerd

 • Arsenicum:
  Long-, huid- en leverkanker
 • Asbest:
  Mesothelioom = longvlieskanker en longkanker
 • Benzeen:
  Leukemie
 • Benzidine:
  Blaaskanker
 • Samenstellingen met Chroom:
  Longkanker
 • Straling:
  Kanker op verschillende plaatsen
 • Mosterdgas:
  Longkanker
 • Polycyclische Hydro carboon verbindingen:
  Long- en huidkanker
 • Vinylchloride:
  Angiosarcoma in de lever

Op het einde van zijn boek doet Master Farokh een opvallende uitspraak: “Kanker ontstaat in de Westerse wereld vooral door Cadmium bezoedeling in de veelvuldig geconsumeerde gekweekte vis of schaaldieren, en is in de eerste plaats oorzaak van darmkanker. De patiënt beseft dit bijna nooit maar achteraf zullen de metastasen van die darmkanker hem het leven kosten.”

Kankercellen

Ook de theoretische oorzaak van kanker is niet eenduidig. Tot op heden had men het vooral over de erfelijke gevoeligheid die via DNA wordt doorgegeven, en de invloed van allerlei stoffen op onze genen. Vanuit die hoek bekeken wil men vooral de wilde deling van de celkern blokkeren. Vandaar het ontstaan van chemotherapie met zijn celdeling-blokkerende radikalen. De laatste 23 jaar heb ik gezien hoe een andere aanpak, met weinig of geen bijwerkingen, evengoede genezingen kan bezorgen. Ik probeer mij nader te verklaren.

Tijdens mijn opleiding als apotheker zag ik in de cursus Fysiologie dat alle kankercellen in de organen en de spierweefsels een eigenschap gemeen hebben: de verbranding in die ontspoorde cellen is stilgevallen. De mitochondriën in de kankercellen zijn geblokkeerd en de kankercel moet haar energie halen uit een soort noodproces: een gistingsproces.

Mitochondriën verbranden glucose tot CO2 en water in een proces da de Krebs cyclus of citroenzuur cyclus wordt genoemd. Als dit proces geblokkeerd raakt, dan zullen de tussenproducten van die Krebscyclus zich in de cel opstapelen, en de celinhoud zuurder maken. Vandaar trouwens: kankerweefsel is zuur. Uit reactie zal de zuurtegraad van het bloed alkalisch worden ( PH boven 7.56) Door de verandering van zuurtegraad kan de communicatie tussen de cellen niet meer functioneren, de cel slaat in paniek en reageert net zoals ze zou reageren als ze aan de rand van een wonde ligt. Dat betekent dat ze zich zo snel mogelijk wil delen om de vermeende wonde dicht te krijgen. Dit is een mogelijke verklaring voor het ontstaan van kanker.

Wat alle kankercellen in de organen en de spierweefsels een eigenschap gemeen hebben:
de verbranding in die ontspoorde cellen is stilgevallen. De mitochondriën in de kankercellen zijn geblokkeerd en de kankercel moet haar energie halen uit een soort noodproces: een gistingsproces.

Genezen in plaats van theroretiseren

Wij moeten zieken genezen. En daar komt de kat op de koord. Zovele individuen hebben evenveel soorten kanker.

Maar wij hoeven niet te theoretiseren zoals Hahnemann in zijn Organon vooropstelt. Wij moeten zieken genezen. En daar komt de kat op de koord. Zovele individuen hebben evenveel soorten kanker. Als Homeopathie een individuele geneeskunst is dan zijn er veel mogelijke homeopathische oplossingen. Ze zijn telkens afhankelijk van de symptomen van de patiënt, en van het orgaan dat eerst werd aangetast.

In de laatste Synthesis (= RadarOpus 1.38, het repertorium dat maximaal probeert alle repertoria in zich te verzamelen) staan 249 verschillende homeopathische producten naast de indicatie ‘Cancerous affections’.

Zou het dan niet schitterend zijn mochten we, van bij het eerste contact met iemand die net de diagnose KANKER in zijn gezicht geslingerd kreeg, een allround product kunnen aanraden dat in ieder geval de algemene vitaliteit van de patiënt opkrikt en misschien zelfs zijn ziektetoestand helpt wegdeemsteren. Ondertussen zouden we dan de tijd hebben om in alle rust en kalme studie, het homeopathische middel te zoeken.

Komboecha - een eeuwenoude drank

U gelooft het of niet maar nu al 23 jaar heb ik regelmatig die ervaring met een eeuwenoude drank, gemaakt van zwarte thee, suiker en honing. Die drank kreeg in de loop van de eeuwen alle mogelijke benamingen maar wordt nu vooral Komboecha of op zijn Engels: Kombucha genoemd.

Het was Dr. Sklenar die er de aandacht op vestigde kort na de oorlog 1940 - 1945. Hij was tijdens die oorlog ingekwartierd bij Oostenrijkse monniken, die opvallend gezond waren. Ze dronken iedere dag ongeveer 3 x 100 ml van een zelf gebrouwen zure drank.

Dr. Sklenar had in dat laatste oorlogsjaar zoveel mooie resultaten gezien van die drank, dat hij na de oorlog besloot dit brouwsel ook in zijn huisartspraktijk toe te passen. Hij schreef het zelfs voor aan zijn kankerpatiënten en ondervond vrij vlug dat ze veel meer dan 300 ml per dag konden verdragen. Aangezien kanker levensbedreigend is en een stevige aanpak van de ziekte een noodzaak is, raadde hij tot 1 liter verspreid over de dag aan.

Hij zag spectaculaire verbeteringen, vooral als de kanker op een goed doorbloedde plaats gesitueerd was. Longen, maag, darmen en lever reageerden zeer goed en veel van zijn kankerpatiënten genazen binnen de 10 weken enkel met 1 liter goed zure Komboecha.

Alleen bij botkanker en hersenkanker bleven de resultaten uit. De botten of beenderen hebben een zeer trage doorbloeding (en geen noemenswaardige mitochondriën activiteit) en de doorbloeding van de hersenen wordt gecontroleerd door de carotis-sinussen. Die laten niet om het even wat via het bloed naar de hersenen stromen. Bijgevolg kunnen de zuren uit die Komboecha niet doordringen tot in de hersenkanker.

M. Garten, Komboecha, GNU Free Documentation License
M. Garten, Komboecha, GNU Free Documentation License

Apotheek Heist-aan-zee

Ik was apotheker in een huurapotheek in Heist- aan- zee, en brouwde daar al 9 maand mijn huisbereiding voor de klanten van Heist en de gepensioneerden van over het hele land, die vanaf de paasvakantie tot in het najaar de zomer kwamen doorbrengen aan onze Belgische kust.

Ik had al een massa positieve reacties ervaren van mensen met darmproblemen, gewrichtsstoornissen, slaapstoornissen… kortom alle typische ouderdomskwaaltjes blekenvaak goed te evolueren bij iedereen die nauwgezet mijn summiere raad opvolgde: “Drink drie maal per dag 100 ml van die Komboecha. Je kan het met om het even welke andere drank mengen, om de smaak aanvaardbaar te maken, maar hou minstens drie weken vol. Pas daarna mag je oordelen wat Komboecha voor jou kan doen!”

“Drink drie maal per dag 100 ml van die Komboecha. Dan mag je oordelen wat Komboecha voor jou kan doen!”

De eerste Komboecha-patiënte

Mammogram - US National Institutes of Health
Mammogram - US National Institutes of Health

Na die eerste negen maand kreeg ik de interesse van een populaire en knappe dokter homeopaat met een praktijkdrukte om U tegen te zeggen. Zijn eerste Komboecha-patiënte bleek een ernstig kankerprobleem
te hebben. Ze had zes jaar voordien een borstamputatie ondergaan na de diagnose van borstkanker.

De homeopaat had haar daarna massieve dosissen béta-caroteen aangeraden, omdat dit reducerend middel actief is tegen radicalen en de uitzaaiing van losgekomen kankercellen kan afremmen.

Maar nu, zes jaar later, en na een emotionele wervelwind in haar gezin, bleek een hevige aanval van metastasen in beide longen. De scan-foto’s waren overduidelijk: alle  longkwabben waren ernstig aangetast, dus chemo was noodzakelijk volgens de oncoloog.

Zij, koppig als ze was, weigerde en trok met haar veel te ver geëvolueerde probleem naar onze homeopaat. Die stuurde zijn patiënte door naar mijn klein apotheekje en wat toen gebeurde is zelfs nu nog altijd moeilijk te geloven.

Zo ziek als ze was bij de start van haar Komboecha-kuur, zo snel werd ze weer vitaal en actief. Aangezien zowel de dokter homeopaat als ikzelf, erg twijfelden aan de genezing van die dame werd ze na 10 weken teruggestuurd naar dezelfde oncoloog en kwam ze in dezelfde scanner terecht. Het leuke verdict van de oncoloog toen alles op het scherm kwam: “Mevrouw, bent U in die tussentijd in een ander ziekenhuis in behandeling geweest?” “Nee, dokter, waarom zegt U dat?” “ Wel, alle metastasen blijken verdwenen, ik kan U alleen volledig genezen verklaren…”

“Mevrouw, bent U in die tussentijd in een ander ziekenhuis in behandeling geweest? Alle metastasen blijken verdwenen.”

Ik voelde mij gelukkig. Ik had de draad heropgenomen van een eeuwenoud middel en dat had de homeopaat noch mijzelf ontgoocheld. Ook later niet, toen we de amputatie van een borst bij een jonge dame met borstkanker konden vermijden. De behandelende oncoloog maakte de opmerking: “Soms staan we voor onverklaarbare genezingen, ik hoef de operatie niet uit te voeren, ik kan zelfs meer zeggen, voor zover onze toestellen het kunnen aantonen, bent u perfect genezen van uw borstkanker!”

Patiënt met hersenkanker

Enkele weken later werd de homeopaat geconfronteerd met een jonge kerel (19 jaar) met kanker in derechterhersenhelft. In de linker ledematen had hij van langs om minder macht. Hij sleepte zijn linkerbeen en liet zijn arm los langs het lichaam hangen. Na twee weken massieve hoeveelheden Komboecha (1 liter per dag) kon hij eindelijk weer eens
uitgaan samen met zijn zus en vrienden. Hij stapte opnieuw normaal en gaf hij mij speciaal de linkerhand alleen maar om aan te tonen dat de spierkracht teruggekeerd was…

Een weekje later stelde de oncoloog in Gent inderdaad die ‘schijnbare’ verbetering ook vast. De verklaring was ontgoochelend: “Jonge man, uw oedeemvorming rond die hersenkanker is wel verdwenen, waardoor de druk op de bezenuwing van uw linkerkant afgenomen is, maar de kanker is niet veranderd!” Twee maand later werd zijn hersenkanker operatief verwijderd en kwam alles goed.

Hersenkanker reageert niet op de Komboecha-zuren. Dat weten we nu wel zeker.

Besparing in Heist-aan-Zee

Komboecha is een zuiverend middel dat door zijn 17 verschillende micro-organismen een zeer diepe algemene invloed op ieders gezondheidstoestand kan uitoefenen. In die 23 jaar heb ik dan ook zeer veel kankerpatiënten gezien. Soms werd dank zij dit middel, hun leven weer leefbaar.

Niet toevallig zag de Socialistische mutualiteit in de eerste helft van de jaren negentig een besparing in Heist (waar toen het merendeel van mijn Komboecha-klanten woonden), terwijl elders de omzet van klassieke medicatie met 7% per jaar steeg, en dus de gezondheidstoestand van de bevolking navenant achteruitboerde! Bij ons in Heist verkochten de 5 apotheken ieder jaar minder medicatie. Ik noem dat sindsdien ‘Het Komboecha-effect’. Afgevaardigden van die Socialistische mutualiteit kwamen mij in de apotheek vertellen dat de verkoop van mijn huisbereiding, de Originele Komboecha, de oorzaak was van die verminderde medicatieverkoop.

Mensen die resultaten verwachten van Komboecha moeten wel Komboecha zoeken die voldoende rijk is aan levende micro-organismen. Dat betekent dat de commerciële mengsels van 5 of 10% Komboecha gemengd met één of andere zoete thee, nooit voldoende zuiverende stoffen kunnen bevatten om de problemen van kankerpatiënten aan te pakken. Ook de gepasteuriseerde of gesteriliseerde Komboechasoorten halen niks uit.

Brouw je eigen Komboecha

Recept

Best is het wanneer je thuis je eigen Komboecha gaat brouwen. Dat betekent: om de veertien dagen 3 liter water koken om thee te maken met 15 gram zwarte thee (is rijk aan voedingsstoffen voor de Komboecha micro-organismen). Na affilteren voeg je 80 gram glucose, 100 gram honing en 150 gram suiker toe aan de oplossing.

De afgekoelde oplossing (beneden 30°C laten afkoelen) wordt in een bokaal met grote opening gegoten, en nadat we nogmaals de temperatuur hebben gecontroleerd (beneden 30°C) kunnen we één liter bestaande Originele Komboecha aan dit mengsel toevoegen.

Het geheel wordt afgedekt met een proper luchtdoorlatend doekje, vastgemaakt met een grote elastiek. Na 4 dagen zien we aan de oppervlakte een nieuwe cellulose laag ontstaan (ten onrechte Komboecha zwam genoemd). Het mengsel in de bokaal blijft minstens veertien dagen fermenteren bij een
temperatuur van 20°C tot 25°C. In de bovendrijvende celluloselaag
concentreren de micro-organismen zich en dus kan men die ‘zwam’ achteraf uit de bokaal halen en gebruiken om een nieuwe hoeveelheid Komboecha te brouwen. De oplossing zelf kan je overgieten inglazen flessen en gebruiken als je eigen zuiverende drank, of preventief middel tegen die zo gevreesde ziekte: kanker.

Ik was natuurlijk niet de enige die ervaren heeft hoe Komboecha in staat is om kanker op een goed doorbloede plaats aan te pakken, of preventief te helpen tegen de ziekte. Als je op internet snuistert onder ‘kombucha’ of ‘komboecha’ zal je zeker het verhaal vinden van de regio rond Perm, waar kanker niet voorkwam in de jaren 1950 en later. Tijdens diezelfde periode stelde de Russische regering tot hun ontzetting vast dat overal elders, waar zware industrie werd gevestigd, de ziekte opvallend snel om zich heen greep. Aleksandr Solzjenitsyn schreef er een roman over: ‘Het kankerpaviljoen’. Hij kreeg er in 1970 de Nobelprijs Literatuur
voor.

Zie ook: http://www.irminhildis.be/index.php/nl/geschiedenis

Literatuurlijst

Hier volgt nog een beperkte maar interessante literatuurlijst omtrent de homeopathische behandeling van kanker

 • BURNETT J. C.,
  Curability of Tumour.
 • BURNETT J. C.
  Tumours of the breast and their treatment and cure by medicine.
 • CLARKE J. H.
  The Cure of Tumours by Medicin
 • CLARKE J. H.
  The Therapeutics of Cancer: Hij laat verschillende homeopaten aan het woord, die elk hun ervaringen met kankerpatiënten, en hun genezingen beschrijven.
 • GRIMMER A. H.
  Homoeopathic Treatment of Cancer
  48 bladzijden gebalde informatie, ingedeeld per orgaan.
 • JONES E. G.
  Cancer : Its Causes, Symptoms and Treatment:
  280 blz. uitgebreide informatie.
 • KAMTHAN P. S.
  Cancer Curable Under Homoeopathic Treatment
  45 blz. Informatie. per kankersoort worden de meest gebruikte homeopathische middelen besproken, met elk hun typisch symptomenbeeld.
 • MASTER F. J.
  Homoeopathy in Cancer
  23 pagina’s informatie over homeopathische middelen die bij verschillende vormen van kanker kunnen toegepast worden.
 • MASTER F. J., Tumours and Homeopathy
  Hierin worden eerst de ervaringen van zijn voorlopers homeopaten besproken, daarna de mogelijkheden van verschillende cadmiumzouten en verder, hoe benader je de kankerziekte bij de patiënt. Dan volgt de beschrijving van een lange reeks mogelijke homeopathische middelen. Tenslotte beschrijft hij ook nog mogelijkheden van dieet en voedings-supplementen, psychologische aspecten en enkele andere therapiën.

HB 87/04-38

Geplaatst in Achtergrond, Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , , , , , , , , , , .