Homeopathische Remedies | Hyoscyamus Niger (Bilzekruid)

Hyoscyamus_niger_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-073
Familie 
Nachtschade (Solanaceae
Geslacht 
Hyoscyamus 
Soort  Hyoscyamus niger 
   
   
   

| door Dr. Frans Kusse |

'IEDERE AANDACHT IS BETER DAN GEEN AANDACHT'

Herkomst

In veel opzichten is deze plant grillig van aard. Hij kan worden aangetroffen op puin of braakliggend terein; op het ene moment groeien er een heleboel en op een ander moment is er geen enkele meer te vinden! Een van de bestanddelen, hyoscya­mine, wordt wel gebruikt als pijnstillend en verdovend middel en vroeger werden er balsems van gemaakt tegen reumatische klachten. Samen met Belladonna en Stramonium hoort Hyoscyamus tot de meest bekende nachtschaden die als homeopathisch middel worden gebruikt.

Levendig, vrolijk en grappig

Hyoscya­mus-mensen zijn levendig van nature en in gezelschap treden zij graag op de voor­grond. Meestal zijn zij vrolijk en weten zij de lachers op hun hand te krijgen. Want zij houden van gekheid, liefst een beetje pikant, en hebben altijd een woordje klaar. Bepaalde clowns, harlekijnen en sommige cabare­tiers zouden heel goed Hyoscyamus-mensen kunnen zijn. Hyoscya­mus-mensen vinden het namelijk leuk om op te treden, als conferencier maar ook om te dansen en te zingen.

Behoefte aan aandacht

Waar het hun vooral om gaat is aandacht, daar gedijen ze op. Hyoscyamus-mensen hebben hier meer van nodig dan de meeste mensen. Het is voor hen een vorm van genegenheid en liefde waar zij niet buiten kunnen en waar zij alles voor zullen doen om het te krijgen. Als zij alleen zijn, voelen zij zich al snel eenzaam en hebben dan de neiging in zichzelf te keren.

Een analogie vinden we bij de plant. Waar Hyoscyamus groeit, op dorre, verlaten plekken, is weinig gezelschap van andere planten en de bodem heeft niet veel te bieden. Ze zijn gewend zonder beschutting te leven en kennen de noodzaak zelf initia­tief te nemen om aandacht te krijgen. Ze krijgen deze immers niet zomaar.  

Fantasiewereld

Zolang zij contact hebben met mensen en zichzelf bij anderen geliefd voelen, is er niets aan de hand. Wanneer zij hier een tekort aan voelen, door te lang op zichzelf te zijn of doordat zij zich door iemand afgewezen voelen, kunnen zij op twee manieren reageren. Of zij maken een eigen wereld of zij probe­ren op allerlei manieren toch de aandacht te trekken.

Wanneer Hyoscyamus-mensen zich in zichzelf terugtrekken, is er vaak niets aan hen te merken. Ze zijn stil en zit­ten dan voor zich uit te staren. Sommigen lijken hele­maal geobse­deerd te zijn door iets. De één is helemaal ge­fixeerd op zijn vin­gers, een ander is steeds dingen aan het tellen, enzo­voorts. Een karakte­ris­tiek symptoom dat wijst op Hyoscyamus is het plukken aan iets, bijvoorbeeld aan de dekens of een trui, of het vangen van denkbeeldige pluisjes.

Dit beeld kan op iedere leeftijd voorkomen maar is vooral bekend bij oudere mensen die alleen zijn achtergebleven en langzamerhand wat 'seniel' zijn geworden. Op den duur kunnen zij werkelijk wereldvreemd worden en tenslotte zelfs zo ge­stoord raken dat zij niet meer zelfstandig kunnen leven. Wellicht kan wat hulp, aandacht en begeleiding door een homeo­pathisch arts het tij dan nog keren. Hyoscyamus is in de geriatrie of de psychi­a­trie voor ouderen van grote betekenis.

Overdreven aandacht

Een manier om toch aandacht te krijgen is door gek te doen, de pias uit te hangen of door negatief gedrag te vertonen. 'Iede­re aandacht is beter dan geen aandacht'. Wanneer Hyoscyamus-mensen niet geleerd hebben contact te maken met mensen vanuit hun hart en vooral wanneer liefde en seksualiteit met elkaar ver­ward worden, kan het gebeuren dat zij zich schaamteloos probe­ren op te dringen. Dit kunnen zij doen door aanstootge­vende taal te gebruiken, obscene liedjes te zingen, maar ook door zich uitdagend te kleden. Bij hen gaat hen daarbij niet zozeer om de seksuele handelingen op zich maar om de aandacht voor hun persoon. De uiterste vorm hiervan is exhibitio­nisme. Zij doen anderen geen kwaad maar kunnen anderen wel degelijk shockeren. Het doel is echter altijd aandacht!

Afwijzing

Het probleem is dat Hyoscyamus-mensen zich snel afgewezen voelen. Zij hebben van nature moeite om van zichzelf te houden en zoeken bevestiging in de buitenwereld. Als een ander meer aandacht krijgt dan zij, kan dat voor hen een teken zijn dat zij niet geliefd zijn, dat zij in de steek worden gelaten. Zelfs de minste aanleiding kan hen het gevoel geven dat een vriendschap wordt beëindigd. Een afwijzing in de liefde kan hen werkelijk gek maken van verdriet en tot agres­sieve daden bren­gen tegen­over anderen, maar ook ten opzichte van zichzelf. Jaloezie en achterdocht worden bij hen gemakkelijk gewekt en hun reacties zijn grillig, zoals hun gevoelsleven heftig en wisselend kan zijn.

Lichamelijke verschijnselen

Hyoscyamus heeft veel invloed op het zenuwstelsel, zoals ook al bekend was in de kruidengeneeskunde. Aandoeningen waarbij spieren verkrampen of onwillekeurige bewegingen voorkomen, horen bij dit beeld. Overgevoeligheid van de zintuigen uit zich bijvoorbeeld in het niet meer kunnen verdragen van bloe­men. Hyoscyamus-mensen kunnen hier zelfs duizelig van worden. Epi­lepsie is ook een aandoening van het zenuwstelsel die met Hyoscyamus behan­deld kan worden, tenminste wanneer dit middel past bij de totale mens.

Een andere lichamelijke klacht die wij kennen van Hyoscyamus is een (droge) hoest, die vaak te maken heeft met nervo­siteit en waarbij door verkramping benauwdheid kan optreden. Liggen verergert de klacht terwijl de hoest kan verdwijnen door te gaan zitten.

Wanneer Hyoscyamus-mensen hun gevoelens niet meer kwijt kunnen en zij meer in zichzelf blijven zitten, kunnen er slaapproble­men ontstaan, doordat hun gedachten niet meer tot rust komen.

Door emotionele opwinding kunnen er zelfs ontstekingen optre­den, bijvoorbeeld aan de baarmoeder.

Wanneer het zenuwstelsel het tenslotte laat afweten, kunnen de blaas en de darmen verlamd raken waarbij urine en ontlasting onwillekeurig wordt verloren.

Voeding

Zeer karakteristiek is de afkeer van water! Zo'n symptoom komt maar zelden voor en doet iedere homeopathische arts aan Hyos­cyamus denken.

Prikkelende stoffen kunnen beter vermeden worden. Hyoscyamus-mensen reageren hier niet goed op.

Kinderen

Hyoscyamus-kinderen zijn van nature opgewekt en vrolijk. Zolang zij voor hun gevoel voldoende liefde van hun ouders krijgen, kunnen zij rustig en meegaand zijn, maar ook heel aanwezig. Net zoals Lachesis-kinderen houden zij van praten. Wat hen onderscheidt, is de behoefte van Hyoscyamus-kinderen om op te treden, de clown te spelen of te dansen en te zingen. Hyoscyamus hebben zij pas nodig wanneer zij zich tekort gedaan voelen. Vaak is dat na de geboorte van een broertje of zusje, maar dat kan ook komen door een scheiding. Als een van de ouders weggaat, kan dat door Hyoscyamus-kinderen opgevat worden als een niet meer geliefd zijn. Zij worden stil en ontoegankelijk, maar kunnen ook heftige uitbarstingen hebben van jaloezie en vernielzucht.

Zodra het beeld herkend wordt, en daarbij is het verhaal van de ouders van het grootste belang, kan de balans weer worden hersteld. Want in hun hart willen Hyoscyamus-kinderen niemand kwaad doen, ze zoeken alleen warmte en aandacht.

Geplaatst in Alle rubrieken, Homeopathische Remedies, Planten, Polychresten en getagd met , .