Aude sapere

Dit artikel werd voor het eerst gepost op Facebook in november 2018

Geneeskunst
Weer een dag les gegeven aan een hele fijne groep mensen. Mensen die hun conditionering proberen onder ogen te komen zodat er openheid kan ontstaan naar vrijheid, naar een niet geconditioneerd denken.
Arts, dierenarts, vroedvrouw, verpleegkundige, apotheker; mensen die zichzelf en hun behandelwijze in vraag durven stellen en komen luisteren naar een medemens die zich open stelt en een ervaring deelt die toont dat het mogelijk is om de gevestigde orde, die in feite een wanorde is, te verlaten om de waarheid te zoeken naar wat WARE GENEESKUNST is.
 
Liefdevol, energetisch, natuurlijk en op zachte wijze vol vertrouwen. Bedankt aan de mensen die aanwezig waren en aan allen die durven zoeken en niet vasthouden aan een valse veiligheid van gewoontes en tradities. Stel jullie open voor paden die jullie zelf kiezen en niet die jullie opgedrongen worden door een maatschappij die jullie klaarstoomt tot slaafse werkkracht om uiteindelijk dood te gaan aan een ziekte die dezelfde maatschappij met naam en toenaam bedacht heeft. Een pad durven kiezen dat buiten de paden ligt die voor ons geplaveid zijn vergt moed en doorzettingsvermogen.
 
Vergeten inzichten
Energie die men anders zou verspillen aan conflictsituaties ontstaat uit angst en geforceerde pogingen om tot een vorm van inzicht te komen. Homeopathie kan voor zowel de geneesheer als voor de patiënt een hulp zijn die een deur naar een nieuw pad open zet, het enigste wat de mens dan nog hoeft te doen is door deze deur te gaan en het pad te volgen.
 
Hiervoor is een bereidheid tot het volgen van een nieuw pad nodig. In deze bereidheid voorziet de mens zelf, de homeopaat kan enkel de weg tonen. Ook voor degene die zichzelf willen bekwamen in de geneeskunst der homeopathie geldt dat ze bereid zijn een heel nieuw pad in te slaan, waarbij hun opgedane kennis, hun conditionering, aan de kant wordt gezet zodat er openheid komt en er mogelijkheden geschapen worden tot vergeten inzichten.
 

Aude sapere
Durf te weten!!!
Aude sapere, hierbij stelt Kant (filosoof) “sapere” tegenover het geloven op getuigenis van anderen. Het motto van de verlichting blijft ALTIJD actueel.

Durf te weten, maar maak niet de fout hierbij weer anderen “te volgen”. Het denken, de rede, werd in de tijd van ‘de verlichting’ als het ultieme middel om tot de waarheid te komen gezien. Waarbij het brein, de hersenen, als het belangrijkste orgaan werd benoemd.

De filosofen van weleer probeerden ons wijs te maken dat we door de rede tot de waarheid komen. We hebben helaas gezien dat we er niet met de rede alleen geraken. Volgens de empiristen was het de waarneming die het belangrijkste was, en zo had iedereen een eigen idee en dat idee vormde weer een stroming die men volgde of niet. Dit zorgde weer voor tegenstrijdigheden, tegenstellingen die tot onrust leidden. Is dat de waarheid, de werkelijkheid? Iedere onderzoeker van de waarheid moet om te beginnen zichzelf onderzoeken, hij moet om te beginnen leren om zichzelf waar te nemen.

Zelfkennis

ZELFKENNIS IS DE BRON VAN IEDERE KENNIS. Daar ontbreekt het vaak, de zelfkennis, de kennis van het ZELF is de bron van alle verdere kennis.
Kijk naar je ZELF en neem waar, neem waar in welke mate je zelf geconditioneerd bent. Wat is waar en wat is enkel je eigen geconditioneerd zijn?

Dus na deze lesdag was, buiten de vele mooie voorbeelden van homeopathische behandelingen uit het leven van een homeopaat, de belangrijkste les dat men “durft te weten en eerst en vooral als arts zichzelf leert kennen”.
Ik zou durven zeggen: durf jezelf te kennen! 

Audere Sapere
Dr. vet. Ralph Bruinaars

Aude sapere, hierbij stelt Kant (filosoof) "sapere" tegenover het geloven op getuigenis van anderen..

Aude sapere (E. Kant)

Kijk naar je ZELF en neem waar, neem waar in welke mate je zelf geconditioneerd bent. Wat is waar en wat is enkel je eigen geconditioneerd zijn? .