Prof. Dr. Pierre Capel | Het emotionele DNA

Auteur Prof. Dr. Pierre Capel
Boekbespreking door

Aerial Media Company B.V., ISBN 9789402602074
Druk: 1 september 2017 203 pagina’s, Nederlands Paperback
 

Duidelijke, illustratieve en begrijpelijke uitleg

Het gaat om moeilijke en nieuwe wetenschappelijke materie die Prof. Capel toch op een duidelijke, illustratieve en begrijpelijke manier weet uit te leggen ook aan de eventueel minder wetenschappelijk geschoolde lezer.

Emoties activeren in ons organisme niet alleen hele reeksen biochemische processen , maar ook transcriptiefactoren die genen toegankelijk of ontoegankelijk maken en op die wijze ons DNA sturen (= epigenetica). Negatieve emoties kunnen zo goede genen uitzetten en slechte aanzetten, wat voor heel wat hedendaagse complexe ziekten en gezondheidsproblemen zorgt.

Negatieve gevoelens die verband houden met sociaal contact, omgeving, cultuur, stemming, herinnering, zoals daar zijn: angst, pijn, verdriet, eenzaamheid, depressie, onvrede, hatelijkheid, enz. moeten zoveel als mogelijk worden vermeden. Chronisch negatieve stress zorgt voor storende biochemische processen, immuunstoornissen en verstoring van de DNA-werking, daarom is chronische stress een ziekmakende sluipmoordenaar.

Prettige ervaringen resulteren in een ‘feel good respons’ die zorgt voor positievere hersenactiviteit, betere hormoonbalans, betere neurotransmitter werking en voor transcriptiefactoren die het DNA positiever sturen. Prof. Capel bepreekt kort de vele wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat meditatie, sport en yoga daar enorm bij kunnen helpen, hij documenteert alles in een uitvoerige literatuurlijst.

 

Op pag. 199 schrijft hij: “Ons contact met de buitenwereld verloopt via de zintuigen en gaat als eerste naar het limbisch systeem, waar via de amygdala aan iedere waarneming een waardeoordeel wordt gegeven, waarna het gekoppeld wordt aan alle emotionele herinneringen uit het verleden. Dit resulteert in dynamische interacties tussen allerlei onderdelen van het limbisch systeem, met de daarbij horende neurotransmitters, en uit deze complexe interacties ontstaat een gevoel. Afhankelijk van het uiteindelijk gevormde gevoel, gaat de hormoonfabriek in de hypofyse aan de gang. Deze stort een grote hoeveelheid verschillende hormonen uit, die samen met de vele zenuwcircuits, het hele lichaam beïnvloeden. Behalve dat deze hormonen hun specifieke werking hebben, kunnen ze ook nog andere functies starten. Zo vormt het hormoon cortisol samen met zijn receptor een transcriptiefactor die twintig procent van onze genen op het DNA aanstuurt…” En verder schrijft hij: “Gevoelens zijn dominant in het functioneren van ons lichaam en staan aan de basis van onze gezondheid.”

Prof. Capel pleit voor meer holistisch denken

Prof. Capel pleit voor meer holistisch denken, voor het openstaan voor de immateriële maar reële krachten die vanuit de gevoelens komen. Enkel zo zal ‘mind over matter’ zichtbaarder worden in de moleculaire biologie.

Dit boek is sterk aan te bevelen in de huidige coronatijden, waarin negatieve gevoelens en chronische stress reeds langer dan een half jaar actief in stand worden gehouden. Het boek leert ons dat het mechanistisch, materialistisch en reductionistisch denken in de geneeskunde zijn beste tijd heeft gehad. Om de gezondheidsproblemen van vandaag en morgen aan te pakken zal er echt meer ‘holistisch denken’ nodig zijn zodat gevoelens de plaats krijgen die ze verdienen.

 

 

Meer over Epigenetica

Noot van de redactie

Merlijn Boekhandel was zo vriendelijk ons een exemplaar op te sturen. Ik beaam wat Fons schrijft, het is een vlot leesbaar boek, met ontzettend belangrijke informatie. Een absolute aanrader. 

Dr. Bart Lambert.

Geplaatst in Alle rubrieken, Boekbespreking, Uit de Praktijk, Vakliteratuur, Video's en getagd met , , , .