Boekbespreking door Dr. Suzanne Van Rampelbergh

Dromen vanuit een homeopathisch perspectief

Dr. Filip Degroote beschrijft hoe de dromen van een patiënt de homeopaat kunnen helpen het similimum te vinden.

Auteur
 Dr. Filip Degroote
Titel
 Dromen vanuit homeopathisch perspectief
Uitgeverij
 Publisher Filip Degroot
ISBN
 9789080881617
Prijs  59,00 €  (919 pagina's)
Bestellen  Emryss
Dromen vanuit homeopathisch perspectief
Dr. Filip Degroote
Dr. Filip Degroote

In 1992 verscheen het eerste boek ‘Physical Examinations and Observations in Homoeopathy’ (752 blz.) van Dr. Filip Degroote waarin hij baanbrekend werk heeft verricht om via een energetisch onderzoek het aangewezen homeopathisch middel met vrijwel 100% zekerheid te confirmeren vooraleer het wordt toegediend.

In 1992 verscheen zijn tweede boek ‘Notes on Miasms and Heredity’ (162 blz.) dat handelt over het belang van de specifieke behandeling van de erfelijke energie van de patiënt via de toediening van nosoden.

Zijn derde boek Dromen vanuit homeopathisch perspectief handelt over dromen, een thema dat hij al vijftien jaar full-time aanwendt in zijn praktijk.

Dokter Filip Degroote uit Brugge heeft als unitair homeopaat, een levenswerk ervan gemaakt om vanuit de complexe dromen van zijn patiënten op een efficiënte manier het similimum te vinden. Dit leidde tot het uitgeven van dit verhelderende werk en een begeleidend elektronisch droomrepertorium.
dat meer dan 100.000 gegevens rijk is.

Deel I ‘METHODOLOGIE’
(blz. 1 – 70), vertelt Dr. Degroote op een aantrekkelijke manier over zijn werk als energetisch geschoolde klassieke homeopaat (zie zijn eerste boek ‘Physical Examination and Observations in Homoeopathy’) en bovendien legt hij op een deskundige manier uit hoe hij de juistheid van het similimum kan verifiëren.

Vervolgens leert hij ons omgaan met de symbooltaal in de dromen, de eventuele sprookjes, mythen of legenden die we erin herkennen, de thema’s die aan bod komen in de dromen en de signatuursymptomen.

Hij wil ook enkele misvattingen in de homeopathie de wereld uit helpen, zoals:

  1. Met een similimum blijft de patiënt jaren goed.
  2. Verkeerde homeopathische behandeling veroorzaakt geen schade.
  3. Meestal kan je dromen homeopathisch niet gebruiken.

Slaapopbouw, soorten dromen, nosoden, psychotherapie, gezondheidsdefinitie, stressremedies, leren letten op je dromen: dat zijn allemaal thema’s die aangekaart, verklaard en verhelderd worden.

Save

Save

Save

Deel II ‘CASUÏSTIEK’
(blz. 71 – 900) omvat het
overgrote deel van het boek en bevat een rijkdom aan droomillustraties bij de ongeveer 250 alfabetisch geklasseerde, homeopathische remedies.

Ook vele vrij onbekende remedies zijn hierbij goed vertegenwoordigd. Elk middel wordt eerst met zorg gesitueerd: biologisch, botanisch, chemisch, qua
herkomst.

Na de casus(sen) volgt telkens bij elke remedie een verhelderende bespreking inclusief informatie over het energetisch onderzoek.

Een voorbeeldje: bij DICTAMNUS ALBUS (de vuurwerkplant) noteerde de auteur achttien verschillende dromen bij vijf verschillende patiënten.

We leren ze via analogie en signatuurleer analyseren. De bespreking schuift twee thema’s naar voren: precisiewerk en agressieve gevoelens tegenover zichzelf, familie en nageslacht. Achteraan het boek is nog een zeer handige index van thema’s te vinden.

 

Voor de homeopathische patiënt en iedereen die interesse heeft in homeopathie is dit boek een aanrader daar het een verrassende sluier optilt in verband met de homeopathische benadering van de patiënt.

Voor de geïnteresseerde homeopaat is er nog het elektronisch droomrepertorium verkrijgbaar. Het is een goudmijn aan droomkennis die voor de homeopaat de slaagkansen om het juiste similimum te vinden verveelvoudigen.

Geplaatst in Alle rubrieken, Boekbespreking, Vakliteratuur en getagd met , .