Contactclowns Neuzeneuze

Dossier Contactclowns | Contactclowns in de zorg

Lees alle artikels van deze reeks

 Dossier Contactclowns

 

Een belevingsgericht zorgmoment voor mensen
- mensen met dementie
- met een verstandelijke beperking

De Clown als contactmaker 

Een contactclown is een contactmaker die op een subtiele en respectvolle manier een belevingsgericht snoezel-moment brengt vertrekkende vanuit de grondhouding van de clown.

Methodieken uit de contactclownerie integreren in de grondhouding van elke zorgverlener en begeleider is een meerwaarde voor de kwaliteit van de zorg.

De speelse communicatie van de clown gaat verder dan het woordelijke en het bevattelijke. Met al zijn zintuigen open aanvaardt de clown elke impuls van de cliënt/bewoner om te reageren en een wederzijds spel van actie en reactie op te bouwen. Met zijn inlevingsvermogen zoekt de clown naar de juiste impulsen die bij de cliënt/bewoner een speelse reactie uitlokken om te komen tot een  deugddoend samenspel in klank en gebaar.

We aanvaarden de mensen zoals ze hier en nu zijn en hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid, hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal.

Visie 

Hoe broos het contact soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren.

Missie
Via onze belevingsgerichte houding en geïntegreerde aanpak willen wij een meerwaarde betekenen voor mensen met dementie en personen met een verstan-delijke beperking alsook hun omgeving. De vlinder in ons logo staat symbool voor kwetsbaarheid, openheid, zachtheid en nieuwsgierigheid. Wij hopen dat anderen deze vlinder ontdekken in zichzelf om zo bij te dragen tot de kwaliteit van het contact.

Wie zijn de contactclowns?

Wij zijn een groep mensen met een gezamenlijke passie.
We laten ons raken door mensen met dementie. Wij zien vooral wat er wel nog kan. We aanvaarden de mensen zoals ze hier en nu zijn en hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid, hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal.

Waarin verschillen onze contactclowns van andere clowns?

Waarin verschillen onze contactclowns van andere clowns? Bij het algemeen beeld van een clown denken de meeste mensen meteen aan ‘humor’. Onze contactclowns daarentegen leggen het accent op ‘contact’.

Hun ervaring leert hen dat ze kunnen vertrekken vanuit een leegte. Ze gaan op zoek naar manieren om contact te maken met bewoners die het moeilijkst bereikbaar zijn. Een lach is mooi meegenomen maar zij staan evengoed open voor emoties zoals verdriet, boosheid en angst.

Wat willen onze contactclowns bereiken bij bewoners?

Doordat zij regelmatig langskomen leren zij de bewoners beter kennen. Door hun belevingsgerichte houding vertrekken onze contactclowns vanuit het perspectief van de bewoner. Zintuiglijk geven onze contactclowns positief gerichte prikkels waardoor bij de bewoner de stress verlaagt en de eigenwaarde kan toenemen. Nabijheid en aanraking kunnen de bewoner in een geborgenheid brengen. Op deze manier werkt een warm en deugddoend moment nog lang na.

Hoe gaan onze contactclowns te werk?

Een rode neus en ongewone kledij ? Het lijkt of er dingen niet kloppen. Dit kan een veilig gevoel geven aan de bewoner omdat niet alles juist moet zijn. Onze contactclowns vertrekken vanuit datgene wat mensen geven hier en nu. Ze zijn samen verwonderd. Nieuwsgierig ontdekken zij de belevingswereld van de andere en tonen oprechte interesse. Dit maakt afstemming op elkaar mogelijk.

Contactclowns in actie

https://www.contactclownsindezorg.be/voor-mensen-met-dementie/meerwaarde/

Pssst

Wat willen onze contactclowns bereiken bij zorgverleners?

Naast het delen van bevindingen geven onze contactclowns hen de mogelijkheid andere ingangswegen te vinden om hun bewoners te bereiken. Zoals beschreven in onze missie hopen wij dat zorgverleners op deze manier de vlinder in zichzelf ontdekken. Fladderen vanuit deze belevingsgerichte houding betekent een meerwaarde voor het contact met de bewoners. Ons lichaam is het mooiste instrument.

Download de brochures

Samenwerken met Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze?

Met twee contactclowns brengen wij ten minste zes keer per jaar een zorgmoment. Lees meer op  www.contactclownsindezorg.be

Giften zijn welkom 

via overschrijving naar Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze BE77 6528 4371 1742

info@contactclownsindezorg.be
www.contactclownsindezorg.be

Uw contactpersoon: 

Op onze website bij pagina ‘contact’

Geplaatst in Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , , .