Wees “brandstichters” van de liefde in tijden van Corona

Laat ons eenieder met open armen helpen die op onze weg komt.

Ons levensmotto is een leven in de liefdes-geest van het Evangelie. Dit hebben we al ons hele leven lang uitgedragen … Dag na dag openen wij onze armen zoveel mogelijk, voor wie op onze weg komt en die het nodig heeft. Dit levensmotto willen we zeker nu, in deze tijden, extra onder de aandacht brengen. Vandaar deze lezersbrief.

Lezersbrief van Marianne en Philippe

Brandstichters van de liefde, de schoonheid en de geest

Een grote vriend van ons, een Nederlandse schrijver, Pieter van der Meer de Walcheren, was een soort wegwijzer voor ons beiden in ons leven. 

Hij schreef ons ooit dit :
« Soyons, mon cher filleul et ma chère fille, des INCENDIAIRES : brandstichters van de liefde, de schoonheid en de geest. »

We hebben dat korte briefje toen ingekaderd en 55 jaar lang opgehangen in ons huis…
En als wij nu – op 75 en 76 jaar – naar het briefje en naar onszelf kijken, dan zien we dat onze visie en levenshouding in verband met deze “Corona” tijd nu, ook veel met zijn woorden en met het Evangelie van Jezus te maken heeft. Maar ook voor vele andere religies en andere profeten is het zo: ze hebben het ook steeds over diezelfde LIEFDE.

Het belangrijkste voor ons is, ja, zelfs nu nog méér in deze Corona tijd, de LIEFDE.

In deze coronatijden merken we dat onze visie en levenshouding  met het Evangelie van Jezus te maken heeft: het belangrijkste voor ons is, ja, zelfs nu nog méér in deze corona tijd de LIEFDE.

Daarbij is het interessant te kijken naar hoe Jezus liefde beleefde:

“Gij zult uw Heer en God beminnen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste beminnen gelijk u zelf.”

Wij hebben ons leven op die visie gebaseerd, op de liefde tot God en de liefde voor onze medemens, met geheel ons hart en geheel onze ziel.

Gij zult uw Heer en God beminnen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste beminnen gelijk u zelf.”​

Het elan van liefde geven aan wie het nodig heeft

De al te strenge coronamaatregelen ontnemen ons nu echter die kracht (en zo is het ook voor de andere mensen die nog christen willen zijn) om dit nog te mogen of te kunnen toepassen.
Volgens ons zijn de maatregelen in het algemeen te straf. Ja…
Te straf voor onszelf, om verder te gaan op ons elan van liefde kunnen geven aan al wie het nodig heeft, als we die maatregelen strikt zouden moeten volgen. 
Daarom kunnen wij met tweeën niet altijd daaraan gehoorzamen, omdat het tegen de liefde is van de mens die voor ons staat.

Even een eenvoudige kleine anekdote in dit verband.

Op een avond in volle Coronatijd ging onze bel. Er stond er een dakloze (met een grote plastieken zak in de hand) en vroeg of we een klein beetje konden helpen. Ik zei dat hij mocht binnenkomen (het was koud die avond, brrr…) en dat ik nog warm eten kon klaarmaken voor hem, van de overschot die wij die middag gegeten hadden. Hij aarzelde even en zei eerst dat hij geen honger had, maar toch kwam hij binnen. Hij sprak gebroken Frans en gebroken Spaans dooreen.

Toen ik zei dat ik toch wat eten voor hem zou klaar maken, nam hij het aan en kon ik zien hoe groot zijn honger was… Toen hij weer vertrok vroeg ik zijn naam, om die te kunnen toevoegen aan onze lijst van mensen die een gebedje nodig hebben. Zijn naam was Jean Pierre. Wij noemden hem: Jean Pierre, de dakloze.

Hij kwam heel af en toe nog eens langs en we hebben – op één van die keren – muziek gespeeld voor hem, en hij danste bijna van geluk erbij !
Vele maanden later stond hij weer eens voor de deur… Hij kwam binnen en foefelde in zijn plastieken zak en haalde daar ineens iets uit, een cadeautje voor ons, om ons te bedanken omdat wij hem altijd zo vriendelijk ontvangen hadden, zei hij. En wat zat er in dat krantenpapier voor ons ? Een flesje “Eau de Cologne”.

 

We hebben elkaar een beetje liefde gegeven, en geen van ons drie heeft daar toen Corona bij opgedaan !

Citaten

We willen hier nog een paar citaten van Jezus vermelden omdat het voor ons vooral in deze tijden zeer indrukwekkende woorden blijven die nauw aan ons hart liggen en die we graag delen met anderen.

Jezus zei zeer indrukwekkende woorden die nauw aan mijn, aan ons hart liggen.
 

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen, en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwille, die zal het redden.

Jezus zei ook soms schokkende dingen, zoals dit :

“Vuur ben ik op aarde komen brengen. (…) Meent gij dat ik op aarde vrede ben komen brengen ? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want vanaf nu zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder; de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.

Een ander tafereel uit de Evangelies is ook dit :

De mensen brachten ook kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Bars wezen de leerlingen de kinderen af, toen ze dat zagen. 

Maar Jezus riep zijn leerlingen bij zich, terwijl Hij zei : “Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u : wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.”

“Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u : wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.”

Jezus zei ook dit nog :

“Als de wereld u haat, bedenk dan, dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.”

Er is ook nog de parabel van
“De barmhartige Samaritaan” natuurlijk, voor wie zich dat nog herinnert, ja ?

Der barmherziger Samariter | Ferdinand Hodler

Als laatste in dit verband wil ik nog een paar zinnen uit “De Bergrede” van Jezus opschrijven, want dat heeft ook allemaal te maken met de situatie i.v.m. Corona :

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.

Geplaatst in Achtergrond, Actualiteit, Alle rubrieken, Lezersbrief, Lezersbrief - Open Brief - Opinie, Patiëntervaringen, Uit de Praktijk en getagd met , , , , , .