Homeopathische Remedies | Antimonium Crudum

Polychresten

Antimonium Crudum

Hubert Verhelst en
Dr Kris Genbrugge

“Ruw antimonium” luidt de letterlijke vertaling van dit aan de orde komend ge­neesmiddel.
Animonium Crudum
Antimonium Crudum

Zijn scheikundige formule is Sb2S3, wat wijst op een verbinding van antimoon (in het Latijn: Stibium) met zwavel. Antimoniet dat voor meer dan 70% deel uitmaakt van alle antimonium­ertsen, is zwalvelantimoon dat aan een of ander metaal gebonden is, veelal goud of zilver.

 

Vele antimoniumverbindingen worden in de allopathische geneeskunde ge­bruikt, soms als hoestmiddel en braak­middel, ook tegen filariasis of draad­wormziekte die verscheidene organen kan aantasten (lever, ogen, … ) en ten slotte tegen de zware koortsen van kala­zar, een besmetting met protozoa (oer­diertje, laagste ééncellig wezen) die op de mens overgebracht worden door een steek van landvliegen.

 

Homeopathisch kennen wij een zestal antimoniummedicijnen waarbij Anti­monium crudum een belangrijke plaats bekleedt

Personen die aan deze remedie beantwoorden worden dik­wijls beschreven  als veelvraten en gaan als dikkerds door het leven. Hier­mee wil niet gezegd worden dat elke anti­monium crudum-patiënt zwaarlijvig is.  De remedie heeft overigens veel typische kenmerken. Volg maar.

HET GENEESMIDDELBEELD

Als kind valt hij op door een merkwaar­dige mengeling van geïrriteerdheid, knorrigheid en romantische overgevoe­ligheid.  Hij wordt boos wanneer hij beke­ken, vastgenomen of zelfs maar aange­raakt wordt. Het minste lawaai doet hem opschrikken. Voorwaar geen gemakke­lijk patiëntje om te onderzoeken. Tranen vloeien bij de minste tegenkanting. Hij is eerder lui, vooral na het eten.  En toch heeft dat kind romantische trekjes die zich bijvoorbeeld uiten in het maken van versjes.

Waarom zal antimonium crudum deze trekken vertonen? Mogelijks komt het door de onmogelijkheid uit zichzelf te groeien en tot volwaardige relaties te ko­men door zeer vroegtijdige verstoringen in de ontwikkeling van zijn persoonlijk­heid, waardoor hij gefixeerd blijft in zich­zelf en zijn emotionele behoeften zich vertalen in bv. het overdadig eten. Het is dan ook begrijpelijk dat antimonium crudum als adolescent heel wat proble­men met relatievorming zal vertonen, met waanzinnige verliefdheden en even grote ontgoochelingen die kunnen leiden tot depressie en zelfmoord.

 

Indien hij nooit zijn remedie krijgt, evo­lueert de volwassen antimonium crudum naar een uitermate knorrige, levensmoeë persoon, zeer prikkelbaar en totaal ongenietbaar. Romantiek blijft hem echter ontroeren.

Zijn meeste klachten concen­treren zich rond de maag. Hij loopt veelal misselijk rond, met een gevoel van een overladen maag. Hij voelt zich aange­trokken tot zaken die hij niet goed ver­teert, zoals pickles en zure spijzen. Zijn tong is met een witte laag bedekt. Bij het minste braakt hij. De gedachte en de geur van voedsel ontstellen hem. Hij zweet overvloedig, bij de minste inspanning, en ‘s nachts. Hij vertoont veelal wratten, eelten en eksterogen.

Zijn onbereikbaar verlangen naar de ide­ale vriendschap, de ideale liefde, plezier en vreugde, welke hij nooit gekend heeft omdat hij zelf niet in staat is warmte over te brengen, staan in schril contrast tot zijn huidig en toekomstig lot: de droefheid en de melancholie.

 

Noot van de redactie

Antimoon is een metaal dat in het periodiek systeem in de zelfde kolom ligt als Arseen en Bismuth. De remedies van die kolom 15, ook Fosfor, sluiten anderen uit en isoleren zichzelf.

Antimonium crudum is het sulphide van Antimoon. Hij voelt zich in de steek gelaten en ontgoocheld door anderen, waaruit de nood komt om zijn cirkel te vernauwen, zichzelf te gaan isoleren. De Sulphur kenmerken zijn ook aanwezig: theoretiseren, fantaseren. De combinatie maakt Antimonium crudum tot een persoon die zijn wereld verkleind heeft en begint te fantaseren.

Antimonium staat in rij 5 van het periodiek systeem, waar creativiteit, nieuwe dingen doen, optreden voor publiek belangrijk zijn. Bij Antimonium gaat dit vermogen verloren, hij is te zwak om nog te presteren, zeker in het nu, en wordt nostalgisch over het verleden. Hij romantiseert en idealiseert de voorbije gebeurtenissen van zijn leven.

Lees meer over

Geplaatst in Alle rubrieken, Homeopathische Remedies, Mineralen, Polychresten en getagd met .