Anonieme getuigenissen

“Van zorgheld naar een gevaar voor de gezondheid”

In deze open brief, gepubliceerd op de website van de Stichting Artsencollectief, getuigt een student geneeskunde anoniem over hoe het is om als niet-gevaccineerde in deze coronatijden op korte termijn eerst als zorgheld aanzien te zijn en nu te moeten vaststellen dat hij door de collega’s als een gevaar voor de gezondheid wordt gezien. De student geneeskunde vraagt zich ook luidop af waarom medisch specialisten niet massaal in opstand komen. Wetenschappelijke studies tonen duidelijk aan dat gevaccineerde collega’s ook veroorzakers zijn van virustransmissie.  

Een extract uit deze open brief:

Ondertussen werd ik uitgenodigd voor de vaccinatie. Aanvankelijk heb ik die geweigerd omdat ik vond dat eerst de ouderen en kwetsbaren gevaccineerd moesten worden. Uiteindelijk heb ik de uitnodiging ook later weer afgeslagen: ik ben er niet van overtuigd dat ik als jong en gezond persoon mezelf moet laten vaccineren.

Met de keuze om me (nog) niet te laten vaccineren maak ik het mezelf niet makkelijk. Met collega’s valt er over dit onderwerp niet te praten, alle studies met betrekking tot de vaccins worden onbekritiseerd voor waarheid aangenomen en aan de maatregelen wordt niet getwijfeld. Het gaat zelfs zover dat een collega vorige week stelde dat ik eigenlijk toch niet meer bij patiënten met een sterk verminderd immuunsysteem langs mag gaan, want ik ben voor die mensen een potentieel gevaar. Nu ben ik dus van ‘zorgheld’ veranderd in ‘een gevaar voor de gezondheid’. En dat terwijl studies uitwijzen dat mijn gevaccineerde collega’s, zij het mogelijk in iets mindere mate, ook de veroorzakers kunnen zijn van virustransmissie.

Ik doe mijn job
heel gemotiveerd, vol enthousiasme, professioneel, met overgave, met veel liefde, met hart & ziel.

Open brief

Leestip

een vaccin neem je voor jezelf, niet voor je medemens!

Een vaccin neem je voor jezelf, niet voor je medemens

Een enthousiaste en gemotiveerde verpleegster die reeds meer dan 20 jaar in het vak staat, geeft in een open brief te kennen dat zij bij een vaccinatieplicht voor mensen uit de zorgsector, het beroep vaarwel zegt. Ze roept op tot meer respect en begrip voor ieders keuze en vindt het fout dat mensen die geen vaccin wensen weggezet worden als anti-vaxxers.