Zin om deze afbeelding te delen ? 

Ga je gang met de social media buttons aan de rechter kant

Meta Zahren

Methodische deductie en esoterisme.

Bekijk alle

Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, een Brits arts (1859 – 1930), bedacht in 1887 de iconische figuur van meesterdetective Sherlock Holmes. Holmes is het hoofdpersonage van een 40-tal verhalen en maakte Doyle wereldberoemd.

Doyle was arts van opleiding en wijdde daarnaast een groot deel van zijn leven aan mystiek en spiritualisme.

 

Doyles boeken met hoofdpersonage Sherlock Holmes weerspiegelen duidelijk zijn levensvisie.  Zo verenigt zijn hoofdpersonage Sherlock Holmes zowel de strikt logische als de filosofische en esoterische principes in zijn manier van rechercheren.

Auteur Doyle geeft de enigmatische detective Holmes een esoterische kijk op de wereld. Bij het oplossen van mysteries verdedigt hij leven en gerechtigheid met kwaliteiten van een gevorderde student in de esoterische traditie: concentratie, moed, onthechting, intuïtie en altruïsme.

Ook Sherlock Holmes’ geheimzinnige manier om bewijsmateriaal te verzamelen springt in het oog. Op basis van zijn geoefende observatievaardigheden en zijn deductief redeneren vatte hij zijn invalshoek samen met de gevleugelde worden: “Als je het onmogelijke elimineert, moet wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, de waarheid zijn”. 

Het zou mooi zijn mochten wij de zienswijze van Doyle meer gaan toepassen, het zou alvast tot een betere verstandhouding onder elkaar leiden.
 

Bekijk alle