Deze brief waarvan we de bron niet kennen werd ons door verschillende lezers toegestuurd.
We vinden het interessant om deze open brief te delen gezien de relevante vragen die deze student verpleegkunde opwerpt ter reflectie.

Open brief april 2021

Student verpleegkunde

In wat voor een (zieke) wereld ben ik beland?
Als laatstejaarsstudent, die met volle moed wou afstuderen in de opleiding ‘Bachelor in de verpleegkunde’, verlies ik mijn grip op de samenleving. Mijn kritisch denken, dat deels gevormd werd door mijn leven en deels door de opleiding, komt onder druk te staan.

De vrije mening die ik verkondigde, werd onlangs aanzien als ‘complotdenken’.  Door twijfelachtig tegenover het vaccin te staan, worden mensen zoals ik door ‘Het Nieuwsblad’ tot ‘moordenaar’ benoemd. In de opleiding ben ik ‘Evidence Based Practice’ gaan hanteren. Ik vergelijk verschillende artikels om tot mijn gegronde mening te komen. Ik stel vast dat de maatregelen, mijns inziens, proporties aannemen die meer een bedreiging vormen voor onze vrijheid dan dat ze Covid-19 bestrijden. Het stelselmatig de duimschroeven aandraaien om op dictatoriale wijze vrijheidsberovende maatregelen in te voeren en de vrije keuze te beperken, baren mij grote zorgen.

Ik verneem van verschillende medestudenten dat ze bedreigd worden om niet te mogen deelnemen aan de stage, als ze geen vaccin willen. Een vaccin dat enkel jezelf beschermt. Een vaccin dat in de derde testfase zit. Een vaccin dat de transmissie van Covid niet helemaal tegengaat. Ik heb vraagtekens bij deze aanpak. 
Mag dat nog?
Vragen hebben?

Mag dat nog?
Vragen hebben?

Student verpleegkunde schrijft open brief

Mag ik ongerust zijn over de uitrol van een dictatuur? Mag ik bezorgd zijn over onze samenleving die ik zie afglijden naar een verdeeldheid tussen twee kampen? De gevaccineerden versus de niet-gevaccineerden. Hoe is het mogelijk dat gevaccineerden meer rechten zouden hebben dan de niet-gevaccineerden? In wat voor een ‘totalitair denken’ zijn wij als samenleving beland? Overal hoor en zie ik de propaganda van het vaccineren. Overal voel ik de onzekerheid. Hoe is het mogelijk dat er zoveel reclame moet gemaakt worden om mensen te overtuigen? Dat kan toch niet ontkend worden.

De slogan op de vaccinatiecentra – “Hier herwinnen we onze vrijheid” – heeft niets te maken met gezondheid. Er wordt niet voldoende geïnvesteerd in gezondheid. Ik begrijp het niet meer. De McDonald’s restaurants zijn open, maar de sportscholen blijven gesloten. Elke vezel in mijn lijf verzet zich tegen deze absurde maatregelen. Dat is toch niet zomaar? Het voelt alsof dit virus gekaapt werd voor andere doeleinden. Wereldleiders die zich (verbazend genoeg) laten informeren door ‘virologen’ en ‘dierenartsen’, die allemaal hetzelfde narratief uitkramen. Een kritisch tegenwoord hoor ik amper en als ik het hoor, worden ze door de mainstream media weggezet als ‘kwakzalvers’ en ‘complotdenkers’. Zijn die dokters, advocaten, immunologen, verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, wetenschappers, microbiologen etc. allemaal kwakzalvers? Hoe hebben die dan ooit hun diploma behaald? Hebben die dan geen stem meer? Hoelang biedt het vaccin bescherming? 2,3,4 maanden? Gaat de samenleving aan een vaccin-infuus hangen om de vrijheid in leven te houden?

En dan dat vaccinatiepaspoort: hoe onethisch is dat wel niet? 

Bestaat de privacywetgeving niet meer? Moeten onze medische gegevens niet beschermd blijven? Alles wat ik nu meemaak, staat haaks op wat ik tijdens de 4 jaren opleiding heb geleerd. Het druist in tegen alles wat ik voor waarheid aannam. Zelfbeschikkingsrecht? Informed consent om deel te nemen aan een medisch experiment? Vrijheidsberoving door een ILLEGAAL paspoort dat elke grondwet met de voeten treedt? En dan snel een PANDEMIEWET erdoor duwen zodat dit het ‘nieuwe normaal’ kan worden?

Ik dacht dat wij als maatschappij er alles aan deden om niet te discrimineren. En wat blijkt nu? Dat we meer gepolariseerd zijn dan ooit tevoren. Dit doet mij denken aan Romeinse keizers die de ‘Verdeel en heers’ tactiek toepasten. Hoe gek is onze samenleving geworden? Zien wij echt niet in dat er met onze voeten wordt gespeeld? Wie verdient hier het meeste aan? BIG PHARMA? Bill Gates? Onze wereldleiders?

En wat met Klaus Schwab die sprak over The Great Reset? Waar is het kritisch debat in deze situatie? Ik heb veel vragen. Ik wil geen proefkonijn zijn voor een vaccin waarvan we de uitkomst niet weten. Wat als dit volledig misgaat? Staan we daar genoeg bij stil? Waarom wordt er enkel geluisterd naar wetenschappers die het vaccin opdringen?

Als het vaccin verplicht wordt in het zorgwezen, voel ik mij genoodzaakt om mijn studie te staken. Dit in mijn laatste jaar Bachelor in de Verpleegkunde. Ik wil niet meewerken aan een systeem dat vrijheid, in mijn ogen het hoogste goed, laat afhangen van gezondheid. Mensen en dieren worden nu eenmaal ziek. Wie ziek is blijft thuis. Punt. Wie te ziek is, wordt opgenomen in het ziekenhuis. Als er genoeg bedden zijn, tenminste. Waarom heeft men daar niet in geïnvesteerd? Waarom ondersteunde men onze bestaande gezondheidssystemen niet, wanneer zij daar (luid en duidelijk) om vroegen?

Een IFR (Infection Fatality Rate) van 0.23% verantwoordt de impact op de vrijheidsberoving niet. De mainstream media maken gezonde mensen bang. Men leeft nu al een jaar lang in angst. Bang om ziek te worden. Bang om een dierbare te verliezen. Bang om vrijheden te verliezen. Zo werd het ons, de klok rond, elke dag aangepraat.
Het is dit volk, dat in constante angst en onzekerheid leeft, die deze absurde maatregelen goedkeurt, omdat ze misleid zijn door de mainstream media en door wetenschappers met financiële belangen. Ik heb zelf de keuze niet om te beslissen om te betalen voor het vaccin. De overheid doet dat in mijn plaats. Al dat belastinggeld gaat maar één richting uit: de richting van het vrijheidsberovende vaccin. En van daaruit rechtstreeks in de zakken van de oppermachtige farmareuzen, die vrijgesteld zijn van vervolging.

Alles wat ik nu meemaak, staat haaks op wat ik tijdens de 4 jaren opleiding heb geleerd.?

Verdeel en heers is een tactiek waarbij de ene meer rechten krijgt dan de andere. De ene wordt onderworpen, terwijl de andere als bondgenoot wordt gehouden. Hierdoor zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden en hoeft de derde partij, diegene die deze tactiek gebruikt, niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen hem zullen optreden. Toegeschreven aan Philippus II van Macedonië (382 v.Chr.-336 v.Chr.).

 

Laat dit laatste nu mijn ethisch vraagstuk zijn… 

Wie wordt er beter in deze situatie? 
Wij, het volk? 
Of onze nieuwe leiders van de gezondheidsdictatuur?
Ik ben niet akkoord.
Ik wil vrij zijn, zoals ik dat voor deze Covid-crisis was. Ik weet dat velen onder ons hetzelfde willen. Ik wil patiënten hun gezondheid kunnen bevorderen. Ik wil hun gezondheid niet langer in gevaar brengen, omwille van het risico op een ziekte die minder dan 2% van de bevolking treft.
Ik zie hier de logica niet van in. U wel? Of ben ik de enige?