Open brief aan de schooldirectie

Dag Mr/Mevrouw,

Ik hoop dat u het niet ongepast vindt dat ik even reageer op de mails waarin de school de jongeren oproept om zich te laten vaccineren. Ik had graag een paar zaken genuanceerd, vanuit de inzichten die ik intussen heb mogen verwerven inzake COVID-19.

Als researcher heb ik het geluk om veel nieuwsbronnen te kunnen raadplegen en niet enkel de snelberichten hoef te lezen van onze populairste Vlaamse kranten. Dat geeft me de kans om me te verdiepen in cijfers, statistieken, studies en artikels, van waaruit ik mijn kijk op de hele coronacrisis mag en kan verbreden. En vanuit die knowhow komt de volgende zin in uw bericht “Toch blijft de vaccinatiegraad in onze regio van deze doelgroep te laag om de circulatie van het virus af te remmen.” niet helemaal correct over. Ik val vooral over de woorden: “om de circulatie van het virus af te remmen”. 

Het is intussen bewezen dat gevaccineerden evengoed drager kunnen zijn van het virus en het als dusdanig evengoed kunnen overdragen als niet-gevaccineerden (leest u even mee:  https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kan-je-het-coronavirus-nog-doorgeven-als-je-gevaccineerd-bent)

foto ©Kyo azuma

Lees even mee

over overdracht van virussen

Een vaccin zorgt er in de eerste plaats voor dat mensen die het virus doormaken, niet al te ernstig ziek worden. En intussen is het bewezen dat onze gezonde jongeren amper of geen symptomen vertonen bij het doormaken van het virus. 

Recente studies tonen intussen aan dat jongeren die een natuurlijke besmetting doormaken, evengoed antilichamen aanmaken en vaak zelfs beter en langer beschermd zijn dan gevaccineerden die het Pfizer-vaccin toegediend kregen https://m.thebl.tv/world-news/israel-data-shows-natural-immunity-almost-7-times-stronger-than-if-given-the-covid-shot.html/amp of https://artsencollectief.nl/natuurlijke-immuniteit-7x-groter-dan-die-door-vaccinatie/                   

(de bevindingen van deze studie werden ook in populaire Vlaamse kranten gepubliceerd)

Lees even mee

over antilichamen

Als u in uw interpretatie (en oproep/bericht) ook rekening zou houden met alle jongeren op onze school die intussen het virus hebben doorgemaakt, kan u mogelijk uw cijfers nog accurater en positiever voorstellen (niet in termen van ‘gevaccineerd/niet-gevaccineerd’, maar in termen van ‘jongeren die over de nodige antilichamen beschikken’). Mogelijk zou u dan al een hele tijd kunnen stellen dat meer dan 61% van uw scholieren goed beschermd is tegen het virus (wat ik uiteraard niet met zekerheid kan zeggen, omdat ik niet over cijfers beschik van het aantal jongeren op Zavo die COVID-19 hebben doorgemaakt). 

“Wees solidair”, dat is een mooie oproep, een verbindende intentie zelfs. Meestal lees ik dat heel graag, en lees ik het als een fijne aanmoediging. “Solidair” dat zijn in mijn ogen zowel de gevaccineerden, als de jongeren die al antilichamen hebben, en zelfs mensen die er heel bewust voor kiezen om niet gevaccineerd te worden. Een mooie opinie in de Knack daarover:  het loont de moeite om het te lezen. Het nodigt uit om ons milder op te stellen in de hele coronacrisis. Om verder te kijken dan het dominante discours. Om alles in een breder perspectief te zetten.  https://www.knack.be/nieuws/belgie/protest-tegen-coronamaatregelen-is-niet-ingegeven-door-gebrek-aan-solidariteit-eerder-integendeel/article-opinion-1775571.html 

Bedankt alvast dat ik dit even met u mag delen zonder hierop veroordeeld te worden. En mocht ik ergens kunnen bijdragen tot meer verzoening en verbinding in de fijne school van mijn kinderen, dan mag u altijd op me rekenen. 

Lees even mee

opinie in de Knack