Dossier | Opleidingsproject Homeopathie in Thailand

6 Vlaamse homeopathische artsen en het Opleidingsproject Homeopathie Thailand

Van links naar rechts:
Dr. Mark Cortens, Dr. Léon Scheepers, Dr. Guy Kokelenberg, Dr. Frederik Schroyens, Dr. Luc Hoppenbrouwers , Dr. Luc Janssen

Het initiatief en de onderwijzers

6 Vlaamse homeopathische artsen startten in 2008 het opleidingproject Homeopathie in Thailand voor artsen, tandartsen, apothekers en verpleegkundigen.

Deze artsen hebben meer dan 20 jaar praktijkervaring en zijn bekwame onderwijzers met minimum 10 jaar ervaring in het lesgeven.

Tijdens een cyclus van 12 weken wordt het programma doorlopen dat beantwoordt aan de vereisten van opleiding zoals die zijn vast gelegd door de overkoepelende Europese vereniging van homeopathische artsen, namelijk het  E.C.H. (European Commitee of Homeopathy).

Train the trainer

Bij de derde opleidingscyclus zullen de beste studenten van de eerste twee cycli instaan voor de helft van de lessen. Vanaf de vierde opleidingscyclus zou er voldoende locale expertise moeten zijn om de lessen te laten door gaan zonder de steun van de Vlaamse arts-homeopaathen.

Eerste opleidingscyclus

De eerste opleidingscyclus vond plaats van november 2008 tot augustus 2010. En dit op uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid en wel van het “Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM)”.

De bedoeling was om homeopathie een plaats te geven in de gezondheidszorg van Thailand.  Er waren verschillende redenen om homeopathie te implanteren in de gezondheidszorg:

  • Veiligheid, efficiëntie, gunstige kosten – baten voor de sociale zekerheid.
  • Bijkomende redenen voor de Thaise overheid is het feit dat homeopathie wereldwijd verspreiden in veel landen geïntegreerd is in het gezondheidssysteem. (m.n.  in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Argentinië, Mexico, India, Pakistan, etc.)
Opleidingsproject Homeopathie Thailand - de studenten

De studenten

Voor deze eerste cyclus waren er 32 artsen, 2 tandartsen, 9 apothekers en 4 verpleegkundigen ingeschreven. De verpleegkundigen kwamen samen met een arts.

Van deze 47 studenten namen uiteindelijk 37 deel aan het examen op het einde van de cyclus, hiervan slaagden er 33.

Tweede opleidingscyclus

De tweede cyclus ging door van juni 2011 tot maart 2013. Deze cyclus vond plaats aan de Mahidol – universiteit, één van de grootste en meest gereputeerde universiteiten van Thailand.

Van de 38 studenten die deelnamen  aan het examen waren er 21 geslaagd in de eerste zit. De 6 studenten van de tweede zit waren allemaal erdoor hetgeen het totaal aantal geslaagde studenten van cyclus 2 brengt op 27, en 60 voor beide cycli.

Deze eerste twee cycli werden zoals voorzien volledig verzorgd door de Vlaamse artsen. Elke arts reisde tijdens één cyclus twee maal naar Bangkok om telkens één week les te geven.

Na de tweede cyclus waren er problemen met de organisatie van de nieuwe cyclus te organiseren. Aan de Mahidol – Universiteit werd een nieuwe rector aangesteld die zich sterk liet beïnvloeden door de staf van de medische faculteit en de homeopathische artsen niet meer wilde ontvangen. Dit is de reden waarom er lang geen zekerheid was voor een derde cyclus.

Derde opleidingscyclus

Deze derde cyclus is uiteindelijk begonnen januari 2015 en deze keer in het Sint Gabriel – instituut, een instituut dat zich inzet voor algemene vorming. De beste studenten van de eerste twee cycli staan nu effectief in voor de helft van de lessen.

De Vlaamse lesgevers geven nog één keer per cyclus les ter plaatse. Maar aangezien één lesgever heeft besloten om niet langer deel uit te maken van het project moet één lesgever toch nog twee keer gaan.

Voor deze cyclus zijn er (enkel) 9 studenten maar volgens het principe van de homeopathie: het is niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit.

En enthousiast en leergierig zijn zij zeker.

Vierde opleidingscyclus

Alhoewel de derde cyclus nog niet gedaan is, bestaan er reeds plannen voor een vierde cyclus. De bedoeling was dat de Thaise lesgevers vanaf deze vierde cyclus volledig zouden instaan voor het onderwijs maar zij vroegen ons om hun verder te steunen en te blijven komen.


Voor de groep van Vlaamse lesgevers is het een geweldige ervaring om mee aan de wieg te staan van de ontwikkeling van de homeopathische geneeskunde in Thailand. De leergierigheid en de onvermoeibaarheid van de studenten is legendarisch.

Deze ervaring is voor ieder van ons zeer rijk geweest ( en is het nog steeds). De ontmoeting met mensen met een volledig andere cultuur en levensvisie  (levensfilosofie) heeft ons doen begrijpen dat ondanks de all onze verschillen de homeopathie universeel is en een verrijking kan zijn naast de vele andere bestaande Oosterse geneeswijzen.

Geplaatst in Alle rubrieken, Dossier, Uit de Praktijk en getagd met , , , , , .