Verkorte versie van de lezersbrief
van Dr. Ralph Bruinaars, 23/4/2020

Corona crisis | Sta op!

Wat kunnen we zeggen over de coronahysterie? Er is al zoveel gezegd, maar wat is het belangrijkste dat iedere mens zou moeten doen? 

  • Stop ermee [..] in de verhaaltjes te geloven die de media ons voorschotelt
  • Neem het heft in eigen hand en verhelder je eigen waarnemen. 
  • Ga zelf op onderzoek gaan en verwerf een klare blik op het de coronahysterie
  • Stop met te geloven wat anderen jullie wijs willen maken.  Houdt jullie aan de feiten zoals ze zijn en niet zoals ze schijnen te zijn. 

Wanneer we duidelijk zien dat ongeacht de getroffen maatregelen de pandemie in alle landen gelijk verloopt, moeten we ons de vraag stellen waarom deze maatregelen [..] nodig zijn?

In een land als Zweden is het verloop van de pandemie bijna identiek met de andere landen terwijl daar de maatregelen duidelijk minder ingrijpend zijn. Uitleg van de media: omdat de Zweden beter luisteren naar hun overheid. Is dat een serieuze uitleg?

We zien ook bij deze virusinfectie (waar het virus dan ook vandaan moge komen) dat er een natuurlijk verloop is: het aantal besmette personen bereikt een piek en daalt dan. Zoals bij iedere griepepidemie – waarbij het aantal doden bij de griepepidemie van land tot land verschilt. De officiële cijfers kunnen opgevraagd worden, ze tonen aan dat in één land bv. Italië altijd meer mensen aan de griep sterven dan in een ander, bv. Nederland. Na zes weken zien we voor het coronavirus het aantal besmettingen pieken en na acht weken nemen de besmettingen af.

Wat leren uit het verloop van COVID-19 ?

We zien vooral een ruim aantal symptomen: huid, ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, nieren,… Dit maakt het extra moeilijk om er controle over te krijgen.

Controle ? Is dit niet het sleutelwoord in deze crisistijd? Wie zien duidelijk dat het virus in het lichaam  totale wanorde teweeg brengt, totaal verlies van iedere vorm van controle, ofwel geen symptomen veroorzaakt.

Als homeopaten weten we maar al te goed, dat totaal verlies van controle best aangepakt wordt met het gelijke, en zeker niet met extra controle, zoals gebruikelijk in de huidige samenleving en geneeskunde. Waar er controleverlies is worden controlemaatregelen  toegevoegd, huisarrest, regeltjes en nog eens regeltjes… De geschiedenis toont ons dat deze aanpak niet werkt.

Ziekte (een tekort aan gezondheid, een mankeren van iets) “controleer” je door er licht in te brengen en niet door haar te bevechten.

We kunnen niet tegen een virus vechten, ook niet met de homeopathische remedies.  De homeopathie mag hier niet allopathisch misbruikt worden.

De boodschap van dit virus is duidelijk: totaal verlies van controle. Daar waar de meeste controle was, in China, is en moest deze boodschap ontstaan, onder de factoren die ervoor nodig waren. Straling, gedachten, controlemaatschappij, allemaal frequenties die een virus, dat natuurlijk altijd en overal al lang aanwezig is effectief toonbaar maken.
Alles is aanwezig in het veld van pure potentie en zal zichtbaar worden wanneer de tijd ervoor rijp is. Alles is reeds aanwezig en hoeft geen grenzen over te steken maar zal ontstaan van China tot Amerika. Hiervoor is geen persoonlijk contact nodig, het is er al lang en zal zich materieel manifesteren wanneer het door ons opgeroepen wordt.

Door onze bemoeienissen, door onze controle, zal er een boodschapper moeten zijn die ons eindelijk duidelijk maakt waar we mee bezig zijn.

En dus het antwoord is geen extra controle want dan maken we de toestand alleen nog erger.

Neen, de mens moet eindelijk de controle niet meer uit handen geven onder het mom van gemak, gemakkelijk en veilig verder leven met zoveel mogelijk controlesystemen waarvan het 5G-netwerk de druppel is die de controle-emmer doet overlopen. Nu moeten we dus eindelijk inzien dat dit niet verder kan!!

Enkel homeopatische remedies geven en in hetzelfde systeem blijven werken is onzin, de homeopathie biedt een mogelijkheid om op zoek te gaan naar een oplossing om de mensen terug controle over zichzelf te laten krijgen. Controle over zichzelf geeft vrijheid, en vrijheid is nodig om liefdevol te handelen.

Ik zie enorm veel homeopatische remedies en ideeën de revue passeren; men probeert controle te krijgen over het systeem, maar dat kan niet. Voeg gewoon datgene toe wat ontbreekt in het beeld van de mens en de heling zal volgen.

Heling wil dan zeggen dat er ook iets verandert en dat de crisis, ook de persoonlijke, zijn doel niet mist. Als homeopaat heb ik altijd gezegd dat je de wil om iets te doen moet laten varen. Doe niets en luister, kijk, voel en de remedie komt vanzelf onder de vorm van granules of alleen als idee dat je de patiënt meegeeft.

Centraal staat dat we nu tijdens de coronacrisis de controle helemaal kwijt zijn, omdat die controle een grote leugen is en we terug de controle over het zelf moeten krijgen. De mens moet terug controle over zichzelf krijgen, wie hij is en wat hij hier doet. Vrijheid terug verkrijgen, vrij om te doen en te laten. Denk aan de uitspraak van Aurelius: “De weg van de liefde is de weg van de vrijheid. Heb lief en doe wat je wilt”.

Welke remedie komt hier ter sprake? Om te beginnen moet ik zeggen, denk nooit aan een remedie op voorhand bij een patiënt maar sta gewoon open voor deze patiënt en laat komen wat moet komen. Wanneer we de algemene toestand zien waaronder het virus zich heeft kunnen manifesteren dan denken we aan het gehele mensbeeld, waarbij de mens meer en meer zijn vrijheid uit handen geeft, ongevoelig voor de gevolgen.

Mensen moeten eindelijk opstaan en hun vrijheid herwinnen en zich niet meer laten controleren door alle controlesystemen. STA OP! 

 

Wanneer we duidelijk zien dat ongeacht de getroffen maatregelen de coronapandemie in alle landen gelijk verloopt, moeten we ons de vraag stellen waarom deze maatregelen nodig zijn?Alles is aanwezig
in het veld van pure potentie en zal zichtbaar worden wanneer de tijd er rijp voor is.

Lezersbrief


We moeten terug controle over het zelf krijgen.

“De weg van de liefde is de weg van de vrijheid. Heb lief en doe wat je wilt”
-Aurelius

Lees alle artikels over het onderwerp