Homeopathische Remedies | Ignatia

Ignatia - Franz Eugen Köhler

Frans Kusse

Ignatia behoort samen met Nux vomica en Gelsemium tot de Loganiaceae, een plantenfamilie met hoofdzakelijk tropische houtgewassen. Ignatia is een klimmende heester, waarvan de takken dus een zekere buigzaamheid moeten vertonen. Om dat te bereiken wordt de harde houten kern van de takken doorschoten met zachter bastweefsel, dat voor voldoende beweeglijkheid zorgt. Gelsemium vertoont dezelfde eigenschap.

De takken van Ignatia en Nux vomica bevatten veel strychnine en bruceïne: zeer giftige alkaloïden, die door natuurvolken gebruikt worden om hun pijlpunten in de dopen voor de jacht. Curare is de naam waaronder dit gif alom bekend is geworden. Wie strychnine binnenkrijgt raakt al snel totaal verlamd, terwijl hij zich volkomen bewust blijft van alles wat hem overkomt. De wetenschappelijke naam van de plant is strychnos ignatii. Strychnos naar het hoge gehalte aan strychnine en Ignatia naar Ignatius van Loyola, stichter van de orde der Jezuïeten. In en rond China herkenden leden van deze orde de werkzame krachten van de plant en waren verantwoordelijk voor de naamgeving

 

Strychnine: Sterke werking op het zenuwstelsel

Onder normale omstandigheden krijgen de meeste zintuigprikkels die op de mens en dier afkomen niet eens de kans om tot het bewustzijn door te dringen. Verreweg de meeste worden onderweg in het lichaam onderschept, omdat met een voortdurende en heftige prikkeling van het zenuwstelsel niet te leven zou zijn. Een bepaalde chemische stof is nodig bij dit filterproces. Toediening van strychnine maakt deze behulpzame stof geheel of gedeeltelijk onwerkzaam, waardoor te veel prikkels doorgelaten worden. Er is dan sprake van een spervuur van zintuigprikkels: geluiden, licht, alles wat de omgeving irriteert. Omdat dit filterproces aan schommelingen onderhevig is, leidt dit alles tot wisselende symptomen, zowel lichamelijk als psychisch.

Strychnine
Strychnine
Ignatiatypen

Veranderlijke en tegenstrijdige reacties zijn dus typerend voor Ignatia. Omstanders die al die wisselingen in het lichaam niet zelf kunnen voelen, spreken al gauw van grillig gedrag.

Door het overprikkelde zenuwstelsel kunnen overal in het lichaam krampen ontstaan, maar wel steeds op – meestal wisselende kleine plekjes. Voorbeelden zijn spiertrekkingen van het gezicht, trillende handen, een vaag kampend gevoel in de maag, waarbij trek en afkeer van eten elkaar kunnen afwisselen. Afwisselend zijn ook verlammingen mogelijk. De ademhaling kan door zulke onwillekeurige symptomen wel eens bemoeilijkt worden en daarbij kan even goed een diep ademen voor korte tijd verbetering brengen, vooral diep uitademen. De diepe zucht is kenmerkend voor Ignatia, speciaal wanneer er ook sprak is van emotionele problemen die uit de hand lopen.

“De wereld kan en mag niet zo hard, bot en ongevoelig zijn als ze zich voordoet.”

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pijn komt ook vaak voor op afzonderlijke kleine plekjes, zoals hoofdpijn die aanvoelt alsof er een spijker in het hoofd geslagen wordt. Onder invloed van verdriet kan de menstruatie uitblijven. Frigiditeit kan voorkomen, maar ook een verhoogd seksueel verlangen. De slaap kan onrustig zijn, vaak wakker worden door ieder geluidje uit de omgeving en slaap dan maar weer ineens in… Bij deze kleine keuse uit de vele symptomen blijkt al dat vrijwel overal sprake is van emotionele invloeden, met name teleurstelling en verdriet verergeren de meeste andere symptomen.

Ignatia kan veel en ernstige symptomen vertonen, zelfs het complete beeld van hysterie valt er onder. Meestal is er gelukkig alleen maar sprake van een nerveuze ontregeling, die zich bijvoorbeeld uit in druk, nerveus jagen en jachten zonder dat er iets uit de handen komt. De omgeving begrijpt het allemaal niet zo goed en staat al gauw klaar met goede raad. In zo’n verdrietige, verwarde toestand kan Ignatia, mits goed voorgeschreven, verbetering brengen.

Mentaal en emotioneel vertoont Ignatia allerlei symptomen die te maken hebben met verdriet om een teleurstelling of een verlies. Treuren over de dood van een dierbare, het beëindigen van een relatie, maar ook teleurgestelde verwachtingen: De familie en vrienden, de mensen om je heen zijn niet zoals je gehoopt en verwacht had. De ontdekking dat de wereld niet voldoet aan je verwachtingen kan, als je daar niet op verbereid bent, een grote schok zijn...

Ook liefdesverdriet van heel jonge meisjes brengt soms een diepe schok teweeg. In zulke acute situaties kan Ignatia wonderen doen, zelfs al is het niet een echt constitutiemiddel voor de persoon in kwestie.

Om op den duur echt blijven te werken is Ignatia alleen zinvol bij echte Ignatiatypen, die ook wat betreft allerlei andere symptomen bij het middel passen. In wezen is Ignatia een echte idealist. Vanuit een diepgekoesterd verlangen van hoe de wereld “zou moeten zijn”, wordt keer op keer het contrast met de werkelijkheid van alledag pijnlijk ervaren. Wie even terug denkt aan de grote zintuiglijke overgevoeligheid, waar Ignatia mee moet leven kan zich wellicht indenken hoe anders ze indrukken van de buitenwereld in zich opneemt dan iemand bij wie een goed deel van de indrukken ongemerkt passeert. “De wereld kan en mag niet zo hard, bot en ongevoelig zijn al ze zich voordoet”

Geplaatst in Alle rubrieken, Homeopathische Remedies, Planten, Polychresten en getagd met , , , , , , , , , , , , , , , .