Homeopathie: actueler en belangrijker dan ooit

Om het idee van homeopathie beter te begrijpen moeten we de zienswijze van de huidige allopathische geneeswijze even van dichterbij beschouwen. Hoe is de huidige geneeskunde ontstaan, wat is zijn basis en zijn er nog andere paden te volgen? We bekijken twee invalshoeken en lichten deze kort toe om dan te tonen hoe het komt dat de homeopathie als idee heeft kunnen ontstaan.

Invalshoek 1

Eigenlijk is onze huidige geneeskunde een ervaringsgeneeskunde die zijn basis idee heeft ontleed aan Dr. Pasteur uit de 19e eeuw. Hierbij ziet men het menselijk lichaam als een object bestaande uit meerdere delen die afgescheiden zijn van de rest van zijn omgeving. Dit lichaam, object, kan door uitwendige factoren “aangevallen” worden, factoren waaronder bacteriën, virussen, parasieten etc. Om dit lichaam te beschermen dienen we bij een aanval van buitenaf door bv. bacteriën die aanvaller te vernietigen door antibiotica. Er is een lichaam dat aangevallen wordt door een belager van buiten. Bij een aanval van een virus gaan we die te lijf met bv. interferon, steeds terug met het idee het lichaam tegen de aanvaller te beschermen. Preventief heeft men het idee vorm gegeven om het lichaam al op voorhand tegen een belager te beschermen (een soort van muur opbouwen) door de vaccinaties uit te vinden.

Invalshoek 2

Indien we dit idee (want het is maar een idee, gebaseerd op een ervaring en nadien handig op ingespeeld door de industrie) verlaten en het idee volgen van zijn tijdgenoot Dr Claude Bernard dan slaan we een andere weg in die ons voert naar een “terreingeneeskunde” die het lichaam nog altijd ziet als een aparte entiteit maar er nu vanuit gaat dat bacteriën niet de oorzaak van een ziekte zijn maar enkel het gevolg van de toestand van de grond, in dit geval het lichaam. Op kalkrijke grond groeien madeliefjes, op vochtige grond groeit de vlierboom… Het is de toestand van het lichaam die bepaalt of een bacterie, virus, schimmel… hierop kan groeien, vermenigvuldigen en uiteindelijk ziek maken. De aandacht wordt hier afgeleid van de zogenaamde aanvallers en verschoven in de richting van het terrein. Laten we zorgen dat het terrein schoon is en niet ontvankelijk voor aanvallen van buitenaf. Een gezond terrein creëren we door een gezonde voeding, door gezonde lucht in te ademen (gezonde manier van ademen), gezonde beweging, gezonde manier van denken, weinig stress, veel water te drinken… Het terrein gezond houden kortom, daar is niet echt veel aan te verdienen door de industrie. Lucht is gratis, op planten en dieren kan er voor de voeding geen patent genomen worden. Kruiden, zolang puur geplukt uit de natuur, daar kan geen patent op genomen worden.

Gaan we de voeding genetisch manipuleren dan kan dit natuurlijk wel zeer lucratief worden want dan kunnen we er een patent op nemen. Genetisch gemanipuleerde voeders zijn dus wel interessant voor de industrie en daarom zullen we daar ook heel moeilijk wetenschappelijke bewijzen terg vinden die wijzen op het gevaar van dit soort van voeding.

We volgen nu even invalshoek 2

Dus laten we nu even bij dit idee blijven dat het voor de gezondheid van mens en dier het terrein primeert en niet de aanvallers die zogezegd overal op de loer liggen. Laten we dus vooral aandacht leggen op het lichaam, mens of dier. Wat is dit lichaam, waaruit bestaat het, hoe wordt het opgebouwd en beïnvloed door zijn of haar omgeving?
Hahnemann vertrekt vanuit dit gezichtspunt.

Dr. S. Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, leefde net als Pasteur en Bernard in de 19e eeuw en ging er vooral vanuit dat de mens een spiritueel wezen is. Een spiritueel wezen met een menselijke ervaring (Pierre Teilhard de Chardin, Frans filosoof uit de 19e eeuw). Wat wil dit woord “spiritueel” in deze context zeggen? Helaas heeft het woord spiritueel voor veel mensen een negatieve zweverige klank, maar laten we het heel simpel en nuchter bekijken. Het woord is om te beginnen afkomstig van het latijn “spiritus” wat niets anders betekent dan geest. De mens is een geestelijk wezen. Een wezen, dit tegenover bv. een dier, dat beschikt over een vermogen tot een geestelijk bestaan dat niet vormgebonden is maar afhankelijk van een bewustzijn, gekenmerkt door de mogelijkheid keuzes te maken onder invloed van een imaginair vermogen.

Een vermogen ons dingen voor te stellen, erover na te denken en daarna keuzes te maken. Dit is een geestelijk bestaan waarbij we onze geest gebruiken om de ziel bij te staan zijn weg in het menselijk lichaam te vinden. Wij zijn een geestelijk wezen, en om dit geestelijk vermogen te beïnvloeden hebben we geestelijke middelen nodig. Middelen die aan de materie ontsnapt zijn, die niet meer materieel zijn maar enkel nog geestelijk. Zodanig kan een geestelijk wezen behandeld worden. Anders, zoals bv. in de kruidengeneeskunde, maken we gebruik van de materie zelf, van de hele plant of van een deel van de plant. Bv. frambozenblad om de baarmoedercontractie bij een geboorte te versterken of Echinacea purpurea om de weerstand te verhogen.

In de homeopathie tracht men dus het lichaam, de grond, het terrein, te beïnvloeden door de geest te beïnvloeden. De Geest, de gedachten, beïnvloeden de gevoelens en de gevoelens beïnvloeden het lichaam. De verbinding tussen gevoelens en het lichaam wordt gevormd door het hele endocrien (hormonaal) systeem dat verbonden is door het chakra systeem met het energetisch lichaam. Omdat geest en gevoel geen vorm hebben noemen we dit het energetisch deel van het (menselijk) lichaam. Dus indien we steeds dieper ingaan op het idee van de geneeskunde dan wordt het duidelijk waarom men een systeem als de homeopathie opgesteld heeft. Het is eigenlijk een heel logisch vervolg op alles wat al aanwezig was van ideeën in een zeer rijke periode. Helaas waren deze ideeën, die een filosofische basis hebben terwijl de huidige geneeskunde totaal geen enkele basis heeft behalve dan een commerciële, niet lucratief en niet interessant voor de mens met drang naar macht en geld.

Het idee van Pasteur was en is veel interessanter voor de industrie en zal er voor zorgen dat de kleine minderheid er rijker van wordt en de grote meerderheid armer en armer terwijl de gezondheid er steeds verder op achteruit gaat. Het systeem zal uiteindelijk zichzelf ten gronde richten.

Laten we dus eerst en vooral aan “terreingeneeskunde“ doen en hiervoor het terrein om te beginnen goed bestuderen. Op fysiek niveau en op energetisch niveau! Zoals Nicolas Tesla zei: alles is energie, en zo ook de mens. Alles is te reduceren tot energie, alle materie is energie maar niet alle energie is materie. Ook N. Tesla leefde in de 19e eeuw maar door zijn niet-commerciële houding is hij in een vergeethoek geraakt (alhoewel uitvinder van o.a. de wisselstroom-motor) en is zijn tijdgenoot Edison met de eer gaan lopen.

De vraag of homeopathie actueel is en van belang voor de verdere ontwikkeling van mens en zijn omgeving is hiermee hopelijk beantwoord. De mens, de wereld heeft nood aan een gezondheidssysteem dat met de mens in zijn geheel rekening houdt en niet alleen met een klein onderdeel daarvan. Homeopathie is voor de 21ste eeuw enorm belangrijk en zal met de tijd alleen maar aan belang toenemen om de mens in zijn voortbestaan te helpen.

Dr Bruinaars Ralph 11/11/2018


Onze huidige geneeskunde is een ervaringsgeneeskunde die het menselijk lichaam als een object ziet dat afgescheiden is van de rest van zijn omgeving en door uitwendige factoren “aangevallen” worden kan.

terreingeneeskunde

Hahnemann vertrekt vanuit het gezichtspunt dat voor de gezondheid van mens en dier het terrein primeert.

Alles is energie.
- Nicolas Tesla