Achtergronden

Ken je geschiedenis

1829

Internationale homeopathische congressen zijn gehouden geweest vanaf 1829, het jaar dat de Duitse beroepsvereniging gesticht werd in Köthen.

1829
Tot 1873 werden deze congressen op eerder onregelmatige basis georganiseerd.

Het “American Institute of Homeopathy”, gesticht in 1844, doet een oproep aan Europese landen om ook een nationale organisatie op te richten. Buiten in Duitsland bestonden er toen nog geen nationale organisaties. Doel was dat deze organisaties dan met elkaar in contact zouden kunnen staan en homeopathische publicaties uitwisselen. 

 
1844
1856

In 1856 werd één van deze internationale congressen gehouden in België.

1867
In 1867 werd het “International Homeopathic Medical Congress” in Parijs gehouden.

In 1868 wordt het voorstel gedaan om eens in de vijf tot tien jaar een internationaal congres te organiseren.

1868

In 1871 poneert Dr. Dunham (die in 1850 Constantin Hering ontmoet had) het voorstel om in 1876 het eerste wereldcongres homeopathie te organiseren ter gelegenheid van de viering van 100 jaar onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Noord – Amerika.

1871

Constantine J. Hering

In 1833 vestigde zich de uit Leipzig afkomstige homeopaat Constantin Hering in Philadelphiade. Hij ontwikkelde zich daar tot de "vader van de Amerikaanse homeopathie". Aanvullend op de leer van Hahnemann beschreef hij de basisprincipes van de genezing die vandaag gekend zijn als de "wetten van Hering".

Tot 1911 werd elke vijf jaar een dergelijk wereldcongres homeopathie georganiseerd. Het niveau van de opleiding in de medische homeopathie was in die tijd in de U.S.A. zéér hoog. Aan het “Homeopathic Medical College” van Philadelphia werden de studenten aangemoedigd om de cursus homeopathie van drie jaar te volgen. Rond de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw was 25% van de dokters in de U.S.A. homeopathisch geschoold.

 
1871
1913

Langzaam aan groeide het idee van een “pan-homeoapthic organisation”. In 1913 werd het wereldcongres homeopathie georganiseerd in België. 

 
1914

In 1914 werd in Londen de “International Homeopathic Council” gesticht. Deze “council” kwam jaarlijks bij elkaar.

 In 1925 werd in Rotterdam de “council” omgevormd tot de “International Homeopathic League” met meer zeggenschap. Zo werd de Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (L.M.H.I.) boven de doopfont gehouden. Het doel van de L.M.H.I was alle homeopathische verenigingen over heel de wereld te verenigen. In eerste instantie zou elke homeopathische geneesheer lid moeten zijn van zijn nationale organisatie. Echter intussen was er meer en meer een schisma in het medisch denken ontstaan tussen het “vitalism” (van de praktijk naar de theorie) en het “reductionism” ( van de theorie naar de praktijk).

 
1925
1910

 In 1910 bepaalt het Flexner Report in de U.S.A. dat artsen nog alleen maar mogen opgeleid worden aan instellingen waar enkel allopathie gedoceerd wordt. De neergang van de medische homeopathie was ingezet.

Lees meer over

HB 06/xx-10

Geplaatst in Achtergrond, Alle rubrieken en getagd met , .