Lezersbrief juli 2020
van Christine Moreel

Evenwicht

Bij uw laatste nieuwsbrief voelde ik me echter wat ongemakkelijk.

Creëert de manier waarop u de angst voor Covid-19 wilt temperen geen nieuwe angst (die op zijn beurt ons immuunsysteem verzwakt?

Lezersbrief: Evenwicht

We hebben bakens van rust nodig, oproepen tot verbinding, empathie, mededogen en genegenheid.

Dag dokter,

Uw nieuwsbrieven vind ik interessant en het doet steeds weer plezier om er een te ontvangen.
Ook heb ik bewondering voor uw nooit aflatende inzet om de homeopathie actueel en relevant te houden in tijden van weerstand tegen alles wat niet “wetenschappelijk bewezen” kan worden .

In het geval ik het u nooit eerder zei: dankuwel daarvoor! 

Bij uw laatste nieuwsbrief voelde ik me echter wat ongemakkelijk.

Enerzijds waardeer ik het feit dat u als dokter veel opzoekingswerk verricht rond Covid-19, alsook uw oprechte bekommernis omtrent (het nut van) de maatregelen en uw moed om op te staan en lucht te geven aan uw twijfels en bedenkingen.

Anderzijds vraag ik me af of u uw lezers werkelijk helpt als u hen behoedt voor de bangmakerij van de media door het te hebben over duistere krachten en complotten tegen onze vrijheid en de democratie, door er Gates en Van Ranst bij te halen, etc…

M.a.w. creëert de manier waarop u de angst voor Covid-19 wilt temperen geen nieuwe angst (die op zijn beurt ons immuunsysteem verzwakt)?

Een ander gevolg van uw benadering is dat het de polarisering in de hand kan werken tussen de Covid-believers en de non-believers:  er ontstaat een klimaat van wantrouwen door het beoordelen van elkaar op basis van het al dan niet opvolgen van de maatregelen.  Alweer een mogelijke angstfactor erbij.

Kortom, ik mis evenwicht in uw benadering.

De wereld, onze samenleving, ondergaat nu eenmaal een grote transformatie, met alle gevolgen van dien. En we moeten zeker alert zijn en indien nodig strijdvaardig, want we geven als individu hoe dan ook mee vorm aan de transitie die we ondergaan. Fake news en waarheid zijn niet meer van elkaar te onderscheiden, omdat alle uitdagingen en mogelijke oplossingen in de strijd worden gegooid door iedereen die er belang bij heeft, of er belang bij denkt te hebben.

Zo zijn niet alleen Covid, maar ook digitalisering, robotisering, A.I., onze (fysieke en ideologische) vrijheid, de klimaatsverandering, migratie, enz…. thema’s die weliswaar gretig aangesneden worden op sociale en andere media, maar waar we niet noodzakelijk wijzer of minder angstig van worden.

Argeloos klagen we bijvoorbeeld een zwak onderbouwde wetenschappelijke stelling aan, waardoor we ons plots op een politiek terrein bevinden, waar we geenszins willen thuishoren! Ik bedoel maar: hoe meer chaos, hoe meer opportunisme, hoe minder overzicht en hoe meer angst…

We hebben bakens van rust nodig, oproepen tot verbinding, empathie, mededogen en genegenheid.

Op een keer,  vele jaren geleden, zei u tegen mij tijdens een consultatie:  ‘All is within you.  Outside there is nothing’!  Een filosofische brainsnack waar ik al die jaren op gekauwd heb en waarvoor ik je nog altijd dankbaar ben.

Mijn probleem is dat ik deze wijsheid nu niet in tune krijg met uw laatste nieuwsbrief! 😉

Met warme groet,
Christine Moreel

Lees alle artikels over het onderwerp