Editoriaal HB 88, 2015

Editioriaal

Uit het editoriaal van Homeopathisch Bekeken van oktober 2001:

‘Wij zijn geen opinievormers of politiek gericht tijdschrift en het is ook niet onze taak uitspraken te doen die buiten onze doelstellingen liggen. Echter, 11 september 2001 betekent voor de huidige generaties een crisismoment zoals er maar enkele per eeuw voorkomen. Alle aspecten van onze maatschappij worden op de ene of de andere manier erdoor getroffen en de maatschappij zelf davert op haar grondvesten. Een dergelijke situatie is de pijnlijke aanzet om ons te bezinnen over de gezondheid van de wereld waarvoor wij elk een deel verantwoordelijkheid dragen en over de correctheid van ons denken en handelen in functie van onze toevallige plaats in deze wereld. En misschien kan ook een benadering langs de homeopathische filosofie ons wat helpen.

In het deel van het universum waarmee we vertrouwd zijn, de wereld en de mensen om ons heen, bestaan er op grote en kleine schaal parallellen wat betreft goed en slecht functioneren, rust en chaos, gezondheid en ziekte. Net zoals ziektesymptomen bij mens, dier en plant het gevolg zijn van onderliggende verstoringen, zo ook zijn de uitbarstingen van geweld en het terrorisme de tastbare ziektesymptomen van de verstoringen die in onze wereld, in het mensdom, hebben liggen woekeren en waarvan de wortels waarschijnlijk veel dieper zitten dan we kunnen vermoeden.

Het heeft weinig zin ons therapeutisch arsenaal uitsluitend te richten naar het waarneembaar aspect van een energetische verstoring zoals een infectie, eczeem, abcessen als men ook niet de onderliggende verstoring behandelt. We moeten op zoek gaan naar de manier waarop een ziekte zich ontwikkeld heeft, wat de kwetsbaarheid van een persoon uitmaakt.(...)

Evenals een ziekte het signaal is om op een andere manier om te gaan met ons lichaam en onze geest en we best een pauze kunnen houden in ons druk leven om ons hierover te bezinnen, is wat er nu gebeurd is, een zeer ernstige waarschuwing om op een andere manier met de mensheid om te gaan. 

7/1/2015. We leven nu dertien jaar later, en terreur is als een chronische ziekte van onze samenleving geworden. Het terrorisme is een abces dat niet op zichzelf bestaat. Het heeft zijn voedingsbodem in de grote ongelijkheden, onrechtvaardigheden en intoleranties die de wereld teisteren. Net zoals Hahnemann de chronische ziekten zag als een veelkoppig monster met talrijke manifestaties en vormen waar de klassieke remedies geen blijvende oplossing voor bieden,slaagt de wereld er niet in een schijn van genezing te bieden voor dit maatschappelijk abces..

Mensen komen massaal op straat om republikeinse en westerse waarden te verdedigen in ongeziene betogingen, weliswaar overschaduwd door politieke hypocrisie. Maatregelen ter bescherming van mensen en gebouwen worden in snelvaart opgesteld. Mogelijke potentiële daders worden opgespoord. Overal heerst ‘code red’.

Sinds 9/11 heeft de wereld een andere dimensie gekregen.  Afstanden zijn weggevallen . Voor wie wil is elk land binnen de 24 uur te bereiken. Sociale media overbruggen gewoon elke afstand en kunnen een cruciale rol spelen bij het mobiliseren van mensenmassa’s. Het embryonale stadium voorbij, beleven we nu de groeifase van de clash van rassen, culturen, godsdiensten die  uiteindelijk, na een crisis die over vele generaties zal gaan, zal leiden tot een harmonieuze co-existentie of samensmelting of tot destructie van het mensdom.

Dit kan alleen maar slagen als het conflictueuze model waarin we ons bevinden evolueert naar een verzoeningsmodel waarbij aan alle mensen een waardige en door liefde omgeven identiteit kan geboden worden. Dan pas verdwijnt het veelkoppige monster dat we nu vruchteloos bestrijden.

U hebt in handen één van de laatste gedrukte nummers van  Homeopathisch Bekeken. Wees gerust, wij zijn niet gesneuveld door de gifpijlen die de reguliere geneeskunde naar ons richt en u hoeft niet massaal op straat te komen met een plakkaat ‘ik ben H.B.’, op de borst, al zou een éénmalige oplage van enkele
honderdduizenden exemplaren welgekomen zijn.

Wij stappen over naar een digitaal platform waarmee we sneller op de actualiteit kunnen inspelen en een beter forum tot dialoog kunnen ontwikkelen.

Aan al onze lezers de beste wensen van de redactie voor een gelukkig, gezond en vredevol jaar 2015. Veel leesgenot bij dit nummer.

Kris Genbrugge

Geplaatst in Alle rubrieken, Andere rubrieken en getagd met .