Dossier | De seksuele middelen

Seks ? OK ! Maar hoe dikwijls ?

Onder de 25 jaar: twice daily.
Van 25 tot 35 jaar: tri-weekly.
Van 35 tot 45 jaar: try weekly.
Van 45 tot 55 jaar: try weakly
Boven de 55 jaar: try, try, try.

Dr. René Dockx gaat in dit artikel dieper in op de seksuele gedragingen (teveel of te weinig) van een aantal remedies. De meest bekende remedies die in zijn boek voorkomen (zoals Staphysagria, Ignati, Sepiaa enz.) worden in aparte artikels besproken, hier kozen wij nu voor een aantal minder bekende middelen die typische kenmerken vertonen in hun seksueel gedrag. 

SELENIUM

Seks

Selenium, Agnus castus, Caladium en Cobaltum zijn de belangrijkste impotentiemidelen. Selenium onderscheidt zich van de drie andere door zijn prostaatproblemen ( chronische prostatitis, prostaathypertrofie).
Seksuele zwakte met instandhouding van het seksueel verlangen is de sleutelzin bij deze remedie. Er is een meer dan voldoende libido, er zijn wellustige gedachten, maar de praktische uitvoering laat te wensen over. Hoofdpijn, zwaktegevoel ter hoogte van de rug, algemene uitputting, confusie - dingen die hij vergeten is komen tijdens de slaap weer in zijn geheugen - en neerslachtigheid na coitus. Hij kan uren over seks praten, terwijl er in de praktijk niets van in huis komt. Op de duur wordt hij daar depressief van en kan hij aan zelfmoord denken. Een bestaan zonder vlot functionerende liefdesangel heeft voor hem niet veel zin meer. Hij vindt troost bij Bachus.

De invloed van alcohol op Selenium

Matig gebruik van alcohol kan inderdaad een aantal drempels enigszins verlagen. Angst en schuchterheid nemen af en gereserveerdheid maakt plaats voor een zekere veroveringsdrang. Alcohol legt het hart wat meer op de tong en doet ook de bloedvaten wat uitzetten. . Ook de penis windt zich wat op. Kortom, een beetje alcohol zal de toenadering makkelijker maken en een eventuele erectie allerminst verstoren. Meer alcohol doet de libido weliswaar toenemen, maar gaat remmend werken op de realisatie. De zin is er, de fantasieën ook, maar de penis speelt niet meer mee. Wanneer we onze toenaderingsangst alleen met een grote hoeveelheid alcohol kunnen overwinnen, eindigen we vaak met een frustrerend onvermogen. Bij een volgende gelegenheid is de schrik nog toegenomen en gaan we hem met nog meer alcohol proberen te bannen waardoor de gevolgen nog verlammender zijn. Zo gaan we dan elke avond op zoek naar een vers poesje om 's anderdaags met een kater thuis te komen.

AGNUS CASTUS

Seks

Agnus Castus is een remedie voor de hypersexte jongere die voluit profiteert van de geneugten van alcohol, drugs en seks met als gevolg dat hij zichzelf verassend snel ziet verouderen. Maar hij voelt zich superieur en denkt dat hij veel aankan en hij eet dus ongezond, hij slaapt te weinig en hij rookt te veel. In het begin is hij vitaal met flinke erecties en een stevige geslachtsdrift. Hij praat losjesweg over seks. Je krijgt de indruk dat het elke dag feest is.
Maar mooie liedjes duren niet lang en krachtige zaadstortingen behoren op de duur tot het verleden.
Samen met Caladium, Cobalt en Selenium met zijn prostaatproblemen is Agnus één van de belangrijkste remedies voor de behandeling van impotentie. Agnus kan op de duur nog wel zaadlozingen krijgen wanneer hij een vrouw omhelst, maar een normale seksuele omgang lukt niet meer. De liefdesborstel valt slap tijdens de arbeid. De genitaliën worden koud en slap, maar de verbeelding blijft actief en hij probeert aan zijn trekken te komen door te masturberen en zich over te geven aan perversiteitjes. Door dat koude gevoel ter hoogte van de genitaliën denkt hij soms dat zijn gulp openstaat.
Uiteindelijk is er helemaal geen leven meer in de brouwerij en krijgt hij hiervan de psychologische weerslag. Hij vindt dat hij de beste jaren van zijn leven verknoeid heeft en dat zijn leven zinloos geworden is. Zijn zelfvertrouwen laat het afweten en hij voelt zich op de duur even leeg als zijn testikels. Ontevreden en misnoegd sleept hij zich verder door het leven. Zijn geheugen is ook niet meer wat het geweest is en zelfs de zwoele momentjes van het verleden worden vergeten. Hij veracht zichzelf en hij denkt dat de dood nabij is. Er is niet veel meer overgebleven van de viriele homo die hij vroeger was.
Agnus castus verwijst naar " zuiver, kuis als een lam", maar Vithoulkas heeft het wel over wulpse vrouwen met een bijna hysterisch verlangen naar seks. In een gewone relatie vinden ze onvoldoende bevrediging en nemen ze hun toevlucht tot seksuele fantasieën en masturbatie. In een normale huwelijksrelatie zijn ze totaal frigide en riskeren ze depressief te worden. Het is een remedie voor steriliteit bij a-seksuele vrouwen, voor verlies van seksuele ambities bij mensen die vroeger op dat gebied eerder actief waren en voor impotentie met chronische uretra afscheiding of na herhaaldelijke gonorrhea.

Jake Melara 55af26a1

Origanum 

Seks

Origanum is een remedie voor buitensporige geslachtsdrift en toestanden met erotomanie, masturbatie, nymfomanie en promiscuiteit. Denk eraan bij vrouwen die overmatig masturberen. Ze verkiezen masturbatie boven coitus.
En denk ook eens aan Origanum voor masturbatie bij zeer jonge kinderen (< 4 jaar). Het gaat om kinderen met veel maniertjes die dansen en lopen om zich te ontladen. De moeder vertelt dat het kind af en toe al zwetend en met een rood hoofd de dijen tegen elkaar wrijft of dat het, met de bedoeling hetzelfde fenomeen te reproduceren, dwars over de leuning van de zetel gaat zitten om dan wat heen en weer te zitten wrijven.

Picricum acidum

Seks

Zijn libido is dermate ontwikkeld dat elke vrouwelijke presentie hem ideetjes geeft. .
Hij ervaart priapisme toestanden waarbij de penis zo uitgezet is dat hij de indruk heeft dat hij gaat barsten (Erectio terribilis), hij weet wat satiriasis (onverzadigbare seksuele drang) inhoudt en masturbatie is hem niet vreemd. Andere symptomen zijn: impotentie, nocturne pruritus vulvae (nachtelijke jeuk aan de vagina), prostaathypertrofie met seksuele opwinding en priapisme (pijnlijke erecties).
Denk aan deze remedie waneer je moe bent omdat je teveel gestudeerd hebt, wanneer je de studieboeken beu bent en je de neiging hebt je over te geven aan overmatige zelfbezoedeling (masturbatie).
De remedie is dienstig bij de combinatie van seksuele symptomen en mentale asthenie.

De persoon 

Picricum acidum is samen met Helleborus en Anacardium een van de belangrijkste remedies voor "brain fag".
Het is een remedie voor breakdown (inzinking) bij studenten. Ze kunnen geen twee regels meer lezen, ze krijgen letterlijk een afkeer voor hun boeken, ze willen ze wegsmijten.
De overmatige intellectuele inspanning die hij moest leveren vinden we terug in zijn delusies: delusie dat de handen dienen om te schrijven, de tong om te praten, het voorhoofd verwijst naar het denken.
Het gaat hier dus om drie organen van intellectuele activiteit die tot het uiterste gespannen zijn. Hij heeft het gevoel dat hij met zijn mentale activiteit tot de uiterste grens gegaan is en zich nu op zichzelf terugplooit.
Picricum acidum remedie heeft twee belangrijke kenmerken :de mentale uitputting en de seksuele opwinding.

Mancinella 

Seks

Volgens de materia medica is Mancinella een remedie voor mensen met seksuele problemen, zoals nymfomanie vergezeld van depressieve teneur bij volwassen vrouwen en bij jonge meisjes in de puberteit. Het jonge meisje is geobsedeerd door de problemen van celibaat en huwelijk terwijl de gemenopauzeerde vrouw zich zorgen maakt omdat het einde van de seksuele bedrijvigheid in zicht is.
Mancinella is aangetrokken tot bizarre seks, door seks in ongewone situaties of tot seks met ongepaste personen. Ze beseft dat die gevoelens niet normaal zijn, maar ze kan ze niet uitschakelen. Ze wordt angstig, ze krijgt schrik om gek te worden.. Er is een voortdurende strijd tegen deze vrees.
De mentale pathologie kan het gevolg zijn van een streng religieuze opvoeding met veel straffen en bedreigingen met de hel en duivel. Ze is op de duur alsmaar met de duivel en met het duistere (het occulte) bezig, die gedachten komen altijd maar weer en ze kan ze niet onder controle krijgen .
Differentieel diagnose met Hyoscyamus die het gevoel heeft bezeten te zijn door de duivel. Personen die duiveluitdrijvers opzoeken of die zich met zwarte magie bezighouden kunnen Hyoscyamus zijn. Mancinella heeft niet het gevoel bezeten te zijn door satan, maar heeft wel schrik van de duivel. Ze is ook niet gewelddadig zoals Hyoscyamus. Platina beeldt zich in omringd te zijn door duivels, ze denkt dat de demon in de anderen zit.

Photo by Larisa Brita

Lilium Tigrinum

Seks

Het leven van Lilium tigrinum is een slingerbeweging tussen seksualiteit en sacraliteit (religiositeit). Lilium verwijst naar het maagdelijk blank van de lelie en Tigrinum verwijst naar het hartstochtelijke van de Tijger. Er is bij haar een conflict tussen seksuele impulsen en morele regels. Er is een tweestrijd tussen strenge religieuze pricipes en meer aardse neigingen. Seksuele opwinding wordt als slecht ervaren. Wanneer ze toegeeft aan de verlokking des vlezes ontstaan er gewetensproblemen, wroeging en depressie. . Ze denkt dat ze gezondigd heeft en nu maakt ze zich verwijten en piekert ze er 's nachts over. Ze twijfelt aan haar zieleheil en denkt aan zelfmoord. Ochtendlijke diarree is een eerder prozaisch symptoom van deze toestand. Ze wordt neerslachtig, nerveus en onverschillig voor wat je ook voor haar doet. Troosten verergert. Niet toegeven aan de roep van de seksualiteit veroorzaakt symptomen zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.
Bij seksuele suppressie zouden er zich tumoren ontwikkelen ter hoogte van de eierstokken terwijl zijzelf rusteloos, gejaagd en driftig wordt. Ze is gehaast omdat ze denkt geen tijd genoeg te hebben. Ze is nog meer gejaagd voor de menstruatie. Ze doet van alles tegelijk, maar met weinig practisch resultaat. Ze verbeeldt zich dat haar nog veel werk te wachten staat.
Onderdrukken van de seksualiteit maakt haar ook prikkelbaar. Ze is kribbig, ze zou zelfs iemand zoeken om te kunnen krenken, ze kan hysterisch worden van woede met roepen, smijten en aan de haren trekken. Kwaadheid met verminderde eetlust en wenen na woede zijn symptomen van deze remedie. Wanneer men probeert haar te kalmeren kan ze nog kwader worden. Hoe vriendelijk men haar ook aanpakt, het is boter aan de galg. De prikkelbaarheid is meer uitgesproken na betrekkingen en voor de menses.
Ze herkent zichzelf niet meer.
Ze weet niet meer wie ze is en waar ze staat. "Ben ik een persoon met een normale seksuele drang die ik moet volgen of doe ik er beter aan te luisteren naar mijn geweten, naar de regels van moraal en religie?". Ze kan niet helder meer denken. Ze heeft het over een gevoel van wildheid in het hoofd. Ze heeft soms moeite om het juiste woord te vinden, ze vergeet wat ze willen zeggen en hoe meer ze haar geheugen pijnigt, hoe minder het functioneert.
In het algemeen is de Lilium tigrinum seksualiteit onderdrukt, maar soms is er dan toch een uitbarsten gevolgd door wroeging en gewetensangst. Denk aan deze remedie bij oude vrijsters die onvoldaan en kort aangebonden zijn en die een geïsoleerd bestaan leiden.

BUFO

Seks

De combinatie van het gebrek aan maturiteit (Baryta carbonica) en een flink libido (Hyosciamus) leidt ertoe dat een volwassen controle over de instincten grotendeels afwezig is. Wanneer de seksuele impuls de kop opsteekt, moet hij bevredigd worden, onmiddellijk.
Bufo lijkt een combinatie van Baryta carbonica en Hyoscyamus. Van Bar c. heeft hij het kinderlijke, het naieve, het dwaze en de mentale achterstand en van Hyos. de schaamteloze seksualiteit, het gezwets en de stoutigheid. Het lichaam is rijp, de geest niet.

Fluoricum Acidum

Seks

Fluor is het lichtste, het meest actieve en het meest reactieve van de Halogenen. Fluorverbindingen ontstaan en breken gemakkelijk. Fluor staat voor oppervlakkige bindingen.
Fluoricum acidum is de Don Juan met de vele vriendinnetjes. Het is de vlotte kerel met radde tong die met brio nieuwe contacten legt. Het is de man die door de vrouwen geapprecieerd wordt omdat hij zich perfect kan inleven in hun situatie, in hun verlangens, hun geheime wensen. Hij acht zich niet gebonden door morele beperkingen. Hij voelt zich superieur en hij gaat seksueel domineren, de partner moet dit en dat doen, deze en die kleren dragen.
Hij geniet met volle teugen van zijn vele avontuurtjes. Maar de relaties blijven oppervlakkig. Het is een opportunist die zich wel de stijl en de toon aanmeet maar die niet echt betrokken is bij het gebeuren.. Het is een genieter die alles licht opneemt, die met de anderen meedoet . Hij probeert te doen wat de anderen zijn. Er is geen verlangen naar een reële integratie. Hij zoekt alleen maar zijn genot.

De relatie

Het is niet te verwonderen dat de huwelijkse staat voor hem op de duur niet meer te harden is. Thuis is er geen leven meer te houden met hem terwijl hij bij vrienden en kenissen aangenaam en beminnelijk overkomt. Het is de man die zich in een uitzichtloze huwelijkssituatie bevindt, die daaruit wil ontsnappen, en waarvan moralteit omgekeerd evenredig met het libido evolueert. Hij wordt meer en meer onverschillig ten opzichte van de familie zodat hij er uiteindelijk mee breekt.
Het is een oversexste kerel die wakker wordt met leuke ideetjes en die in de loop van de dag veel energie gaat steken in het beleven van zijn seksualiteit. Hij schaamt zich niet en kan daar zeer open over praten. Zelfs op rijpere leeftijd probeert hij nog tot de seksueel actieve groep te behoren. .
Fluoricum acidum is een orgiemiddel. Het past bij mensen die steeds op zoek zijn naar nieuwe ervaringen, die alles willen proberen.
De man is seksueel geperverteerd. Om maar enkele symptomen te noemen: dagelijks seks vanaf de puberteit, 's nachts wakker worden (3-4) uur met seksuele gedachtjes en (pijnlijke) erecties, zaadlozingen door ongemerkt te wrijven tegen een onwetende gebruikster van het openbaar vervoer, neiging tot exhibitionisme, ideeën krijgen bij het zicht van jonge meisjes, groepssex, speciaal ondergoed, enz.
Mischien is het verstandig, voor ons en vooral voor hem, niet te vergeten dat Fluor gevolgd wordt door Acidum en Acidum staat voor zwakte en uitputting . Wanneer de body, ondanks de lotion, niet meer voor 100 % meewil beeldt hij zich in dat hem een of andere ziekte, zoals een hersenbloeding boven het hoofd hangt Dit stoort hem. Hij wil immers genieten van het leven en hij wil het hoekje omgaan zonder af te zien.
Hij is steeds intensief geïnteresseerd geweest in seksuele hoogstandjes en wanneer het uiteindelijk niet zo goed meer wil vlotten, voelt hij zich vereenzamen en emotioneel verharden. De relaties waren te oppervlakkig en bleken niet bestand tegen de tand des tijds.
Verzwakt omdat hij een beetje te veel geleefd heeft, decompenseert hij uiteindelijk ten gevolge van een of andere bijkomende stress (financiele, familiale, professionele tegenslag of alle drie tegelijk) en blijft hij eenzaam en alleen achter. Met een slappe penis als stille getuige.

TOEMAATJE
De lengte van de Jongeheer
De meesten onder ons hebben na een verkwikkende koude douche al wel eens vastgesteld dat hun piemel nog maar amper enkele centimeter lang is. Dit is geen reden om afscheid te nemen van dit leven. Ook niet het feit dat zwarte heren genitaal nogal fors geschapen zijn. Bij gebrek aan elasticiteit is het orgaan van voortplanting en minne bij deze mannen in slappe toestand vrij lang, maar bij erectie nauwelijks in lengte toegenomen. 

Apentestikels en praatgroepen

Hoewel de fallus een symbool van onsterfelijkheid is heeft ook de penis niet het eeuwige leven en functioneert hij op de duur steeds slechter. Tegenover deze sluipende vorm van impotentie staat ook de meest enthousiaste homeopaat machteloos.
Om de natuur een handje te helpen ontstonden de meest vreemde praktijken. De in Parijs wonende Rus Serge Voronoff transplanteerde weefsel van apenteelballen in de testikels van oude mannen. Deze interventie werd ook bij de filmster Charlie Chaplin uitgevoerd.

In de Verenigde staten bestaan praatgroepen voor Impotente mannen "Impotents Anonymus” (I. A. ), en een groep voor mannen met te kleine penis is in Nederland bekend onder de naam "De Pinkeltjes".

Ik vraag me af of het voor een wat ouder wordende man niet beter is met een glas wijn voor de open haard wat te mijmeren over vroegere seksuele ervaringen dan in bed obsessief en vruchteloos te pogen het verleden te doen herleven.

HB43/99-7

Geplaatst in Alle rubrieken, Dossier en getagd met .